Artikelen & Blogs

Filters
Thema'sReset
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand.

Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM

Werkstress de baas

Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Hoe kan het beleid nou voorzien in het verlagen van die werkdruk? Factoren die werkstress verlichten zijn bijvoorbeeld energiebuffers (zoals vrije tijd, pauzes en vakantie), sociale steun (van leidinggevenden én collega’s), waardering voor hun harde werk en doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers ondervinden ook goede effecten van een grote mate van controle over hun tijdsindeling, het werk en het organisatiebeleid.

Autonomie kan bescherming bieden tegen een hoge werkdruk. Eén van de manieren om de autonomie  van hbo-docenten te vergroten, is door ze regie te geven over de planning. Hier is een goede roostersoftware nodig die de wijzigingen in self-service portalen mee neemt, om zo ‘zelfroosteren’ mogelijk te maken.

Doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden

Meer of continue ontwikkelingsmogelijkheden is óók een beleidsoptie die bijdraagt aan de stressbestendigheid van docenten. Ontwikkelingsmogelijkheden motiveren en zorgen voor betrokkenheid en loyaliteit. Men kan hierin voorzien door bijvoorbeeld  binnen bestaande functies specifieke rollen te ontwikkelen, zodat de docent meer zeggenschap krijgt over de invulling van de rol en hun eigen ontwikkeling hierbinnen. HRM-systemen kunnen docenten ondersteunen bij het verdelen van rollen op basis van sterke punten, door hen zoveel mogelijk informatie te geven over het aanwezige talent binnen de organisatie.

Invloed op beleid

Medewerkers krijgen energie van het meebeslissen in de organisatie. Dit heeft een positieve invloed op de werkdruk die ze ervaren. Geef ze de mogelijkheid om mee te denken over het optimaliseren van de taken, of hoe je slimmer kunt omgaan met bepaalde vraagstukken. Hiervoor geldt wel dat het belangrijk is dat de medewerkers over de juiste informatie beschikken. Het is daarom essentieel dat HRM-software aan docenten de mogelijkheid biedt om gerichte informatie te hebben en zelf data-analyses te maken.

Adminstratie

De hoge werkdruk van hbo-docenten wordt daarnaast mede veroorzaakt door een hoge administratieve werklast. Medewerkers zijn veel tijd kwijt met het registreren van allerlei studentengegevens, zoals het bijhouden van dossiers en studentvolgsystemen. Om docenten niet verder te belasten, is het belangrijk dat HRM-systemen zo eenvoudig mogelijk in het gebruik zijn. Dat kan onder meer door ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de bestaande workflow.

Zelfredzaamheid

Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen. Dat kan door docenten, ondersteund door de juiste HRM-software, meer controle te geven over hun roosters, de inhoud van hun werk, hun eigen ontwikkeling en de toekomst van de organisatie. Zo krijgen docenten meer kansen om hun energiebuffers aan te vullen, hun werkplezier te vergroten en vernieuwingen voor te stellen die kunnen bijdragen aan het duurzame succes van de organisatie.


Wil je meer lezen over deze uitdagingen van HR in het hbo? Lees dan de volledige whitepaper hier:


Met subsidie-financiering krijgen we de schoolgebouwen niet gezond en duurzaam. Een hoop gedoe om kleine potjes geld.

Onderwijsgebouwen & subsidie: miljoenen kunnen beter besteed

Subsidies vanuit het Rijk zijn nodig om de structurele tekorten te dekken. Maar ze werken vaak verstorend op de eigen planning van gemeenten en scholen. Met subsidie-financiering krijgen we de schoolgebouwen niet gezond en duurzaam. Een hoop gedoe om kleine potjes geld.

Subsidies vanuit het Rijk zijn nodig om de structurele tekorten te dekken. Maar ze werken vaak verstorend op de eigen planning van gemeenten en scholen. Met subsidie-financiering krijgen we de schoolgebouwen niet gezond en duurzaam. Een hoop gedoe om kleine potjes geld.


technologie speelt een steeds grotere rol in werk en leven. School dient daarop voor te sorteren door studenten digitaal vaardig te maken. De Digitale CompetentiePeiler helpt je digitale competenties te integreren in jouw opleiding.

Hoe integreer ik digitale competenties in mijn onderwijs of opleiding?

Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat technologie een steeds grotere rol speelt in werk en leven. Daar moeten we in het onderwijs op voorsorteren, zodat de studenten straks voldoende digitaal vaardig zijn als ze de arbeidsmarkt op stromen. Maar hoe doen we dat? In dit artikel vertellen we over de Digitale CompetentiePeiler. Deze Peiler helpt jou als opleidingsontwikkelaar, docent of onderwijskundige om digitale competenties in te integreren in jouw onderwijs of opleiding.

Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat technologie een steeds grotere rol speelt in werk en leven. Daar moeten we in het onderwijs op voorsorteren, zodat de studenten straks voldoende digitaal vaardig zijn als ze de arbeidsmarkt op stromen. Maar hoe doen we dat? In dit artikel vertellen we over de Digitale CompetentiePeiler. Deze Peiler helpt jou als opleidingsontwikkelaar, docent of onderwijskundige om digitale competenties in te integreren in jouw onderwijs of opleiding.


Met een proactieve houding kan de school juist voorop gaan in de mogelijkheden die wijs mediagebruik de leerling bieden.

Aan de slag met mediawijsheid op school? 5 tips

De onzekerheid die sommige leraren ervaren om met mediawijsheid bezig te gaan is volgens dr. Rozendaal onterecht. Investeer in leerkrachten die openstaan om aan de slag te gaan. Met een proactieve houding kan de school juist voorop gaan in de mogelijkheden die wijs mediagebruik de leerling bieden.

De onzekerheid die sommige leraren ervaren om met mediawijsheid bezig te gaan is volgens dr. Rozendaal onterecht. Investeer in leerkrachten die openstaan om aan de slag te gaan. Met een proactieve houding kan de school juist voorop gaan in de mogelijkheden die wijs mediagebruik de leerling bieden.


In dit whitepaper worden de verschillende vormen van coaching naast elkaar gezet en de kenmerken van effectieve professionalisering uitgelicht. Door verschillende onderzoeken en ervaringen te bundelen, biedt het Practoraat Mediawijsheid ondersteuning bij de inrichting van een effectieve i-coaching en helpt de koppeling te maken met professionalisering.

I-coaching in het mbo: een wereld te winnen

In dit whitepaper worden de verschillende vormen van coaching naast elkaar gezet en de kenmerken van effectieve professionalisering uitgelicht. Het Practoraat Mediawijsheid bundelde verschillende onderzoeken en ervaringen ter ondersteuning bij de inrichting van een effectieve i-coaching en professionaliseringsslag.

In dit whitepaper worden de verschillende vormen van coaching naast elkaar gezet en de kenmerken van effectieve professionalisering uitgelicht. Het Practoraat Mediawijsheid bundelde verschillende onderzoeken en ervaringen ter ondersteuning bij de inrichting van een effectieve i-coaching en professionaliseringsslag.


Wiersma focust op het repareren van achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

Wiersma pragmatisch inzake curriculum PO/VO: meest urgente eerst

Gerichte aanpak: achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarnaast zet Wiersma in op systematiek voor periodiek curriculumonderhoud, dat niet ad hoc maar vanzelfsprekend is.

Gerichte aanpak: achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarnaast zet Wiersma in op systematiek voor periodiek curriculumonderhoud, dat niet ad hoc maar vanzelfsprekend is.


Door over te stappen op AFAS heeft de UT meer dan twintig andere applicaties kunnen uitfaseren”, stelt Oeloff. Daardoor is het IT-landschap een stuk overzichtelijker geworden. Bovendien draagt de nieuwe software volgens Oeloff bij aan de realisatie van organisatiedoelstellingen.

Universiteit Twente faseert 20 applicaties uit dankzij AFAS

Wildgroei aan applicaties zorgt voor onoverzichtelijke processen en veel frustratie onder de gebruikers. De nieuwe HRM-software van AFAS heeft het IT-landschap van de UT een stuk overzichtelijker gemaakt. HR directeur Hans Oeloff: ’Ons streven om te snijden in de vele controle stappen in het proces is ook gerealiseerd. Van zeven naar twee.’

Wildgroei aan applicaties zorgt voor onoverzichtelijke processen en veel frustratie onder de gebruikers. De nieuwe HRM-software van AFAS heeft het IT-landschap van de UT een stuk overzichtelijker gemaakt. HR directeur Hans Oeloff: ’Ons streven om te snijden in de vele controle stappen in het proces is ook gerealiseerd. Van zeven naar twee.’


Het krachtige van collegiale visitatie is dat je elkaar aan het werk ziet, in de lespraktijk. Want je kunt wel over onderwijs praten, maar het draait toch om de uitvoer ervan. Toch blijkt dat 75% van de docenten nooit bij elkaar kijkt. Een flitsbezoek kan je over de drempel halen.

Flitsbezoek: dit jaar gaan we écht bij elkaar in de klas kijken…

Het krachtige van collegiale visitatie is dat je elkaar aan het werk ziet, in de lespraktijk. Want je kunt wel over onderwijs praten, maar het draait toch om de uitvoer ervan. Toch blijkt dat 75% van de docenten nooit bij elkaar kijkt. Een Flitsbezoek kan je over de drempel helpen. Bekijk de methodiek met app en kaartenset.

Het krachtige van collegiale visitatie is dat je elkaar aan het werk ziet, in de lespraktijk. Want je kunt wel over onderwijs praten, maar het draait toch om de uitvoer ervan. Toch blijkt dat 75% van de docenten nooit bij elkaar kijkt. Een Flitsbezoek kan je over de drempel helpen. Bekijk de methodiek met app en kaartenset.


WRTS is een platform dat leren ondersteund. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren, oefenvragen, oefenstof en de mogelijkheid om je gemiddelde eindcijfer te zien.

Hoe blijven leerlingen geboeid en gebonden?

WRTS is een platform dat leren ondersteunt. Het blijft zich ontwikkelen. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren, oefenvragen, oefenstof en de mogelijkheid om je gemiddelde eindcijfer te zien. Binnenkort volgt WRTS live.

WRTS is een platform dat leren ondersteunt. Het blijft zich ontwikkelen. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren, oefenvragen, oefenstof en de mogelijkheid om je gemiddelde eindcijfer te zien. Binnenkort volgt WRTS live.


MBO Module om Informatievaardigheden te stimuleren

Hoe stimuleer je informatievaardigheden bij eerstejaars mbo studenten? Waarom is dit belangrijk? Hoe geef je vorm aan het aanleren van informatievaardigheden binnen het vak burgerschap? Het Practoraat Mediawijs maakte met een module en een handleiding voor docenten.

Hoe stimuleer je informatievaardigheden bij eerstejaars mbo studenten? Waarom is dit belangrijk? Hoe geef je vorm aan het aanleren van informatievaardigheden binnen het vak burgerschap? Het Practoraat Mediawijs maakte met een module en een handleiding voor docenten.


Bij het werven, opleiden en begeleiden van een zij-instromer komt veel kijken. Als hier onvoldoende aandacht voor is, is de kans reëel dat de zij-instromer het onderwijs weer verlaat. In het voortgezet onderwijs gebeurt dat in zo'n 20 procent van de gevallen. Met de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs wil Voion scholen en besturen op weg helpen bij het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject

Zij-instromer begeleiden? Een succesvolle start in zes stappen

Bij het werven, opleiden en begeleiden van een zij-instromer komt veel kijken. Met het stappenplan in de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs wil Voion scholen en besturen op weg helpen bij het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject. Tips en ervaringen uit de praktijk.

Bij het werven, opleiden en begeleiden van een zij-instromer komt veel kijken. Met het stappenplan in de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs wil Voion scholen en besturen op weg helpen bij het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject. Tips en ervaringen uit de praktijk.


Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere, constateert het Centraal Planbureau (CPB)

Schoolbeleid belemmert te vaak kans op stapelen

Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere, constateert het Centraal Planbureau (CPB). Opvallend is dat leerlingen op soepelere scholen niet minder succesvol zijn in het behalen van een tweede vo-diploma. Strenge criteria frustreren. Het systeem vergroot kansenongelijkheid.

Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere, constateert het Centraal Planbureau (CPB). Opvallend is dat leerlingen op soepelere scholen niet minder succesvol zijn in het behalen van een tweede vo-diploma. Strenge criteria frustreren. Het systeem vergroot kansenongelijkheid.


Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
ThemaReset
Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Artikelen & Blogs

Deel je blog!

Actief in de community

Menu