Artikelen & Blogs

Filters
Thema'sReset
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
ADHD in het onderwijs of andere oorzaken met dezelfde symptomen. Pleidooi voor verdiepend waarnemen.

ADHD of verdiepend waarnemen?

 

Soms word je door iets geraakt en dan gaat er van binnen iets ‘open’. Een bepaalde nieuwsgierigheid ontstaat. Een vraagstuk ontvouwt zich en de dagen en weken erna blijft dat vraagstuk telkens op de achtergrond meespelen. Onwillekeurig verdiep je je erin. Je praat erover met mensen en alles wat met dit onderwerp te maken heeft, dat neem je in je op.

Dat had ik de afgelopen periode met de diagnose ADHD. In dit artikel wil ik graag mijn persoonlijke bespiegelingen met jullie delen, met als doel om een andersoortig gesprek over ADHD te openen en weer eens met frisse ogen te kijken naar het gedrag van een kind.

De eerste trigger van mijn verwondering was een gesprek met een volwassene over diens ADHD. Bepaalde opmerkingen raakten mij en dit resulteerde erin dat ik me afvroeg of er ook andere oorzaken kunnen zijn die tot de symptomen van ADHD leiden.

Beweeglijke Kerntalenten

Toevallig sprak ik die week Danielle Krekels, van CoreTalents, over “KernTalenten”. Ieder mens heeft zijn eigen, unieke combinatie van KernTalenten en die vormen als het ware zijn blauwdruk. Zijn programmering, zo je wilt. Danielle legde uit dat, van de 23 KernTalenten die zij ontdekt heeft, er wel zes te maken hebben met beweging. Zes!
Dat betekent dat een kind dat 3, 4 of zelfs 6 KernTalenten op het gebied van beweging heeft, MOET bewegen. Dat is zijn blauwdruk, dat is zijn talent. Fysiek is hij een cheeta.
Hij moet dit talent oefenen en verder ontwikkelen. Het bewegen is dat, wat hij later zal gaan bijdragen aan de samenleving.

Onderdrukte zelf

Helaas, in de meeste scholen moet dit kind bijna de hele dag stilzitten. Hij moet zijn natuurlijke aanleg onderdrukken terwijl zijn hersenen hem telkens de opdracht geven om zijn lijf te gebruiken. Dat onderdrukken van het ‘zelf’ vergroot dan weer de onrust. Als de cheeta in de dierentuin, die onophoudelijk heen en weer loopt. Wordt dit wellicht wel eens verward met ADHD?

Vervolgens was ik op een school, op groepsbezoek. Daar zag ik twee jongens van 7 jaar, allebei aangemerkt met de term ADHD. De twee jongens ‘voelden’ voor mij echter zo anders.
Bij de ene jongen leek het onrustige gedrag eerder voort te komen uit emotionele onrust. Het deed mij denken aan een wanhopige schreeuw om aandacht. Of het wegvluchten van innerlijke pijn. Het gedrag zou dan kunnen fungeren als zijn belangrijkste middel tot communicatie. Hij heeft nog niet de inzichten of de woorden om zich te uiten en zijn gedrag is het enige dat spreekt over zijn innerlijke wereld.

Het autonome systeem verhinderen

Mijn gedachten dwaalden vervolgens af naar volwassenen met een te grote innerlijke pijn. Als de pijn niet te dragen is, kan het zijn dat de volwassene zich wendt tot verdovende middelen om maar niet ‘naar binnen’ te hoeven gaan. De pijn wordt onderdrukt en de volwassene raakt steeds verder van zichzelf verwijderd. Wat gebeurt er in de ontwikkeling van een kind met emotionele problemen als hij ADHD-medicatie krijgt voorgeschreven? Worden de prikkels van binnen dan ook gefilterd? En worden daardoor zijn gevoelens onderdrukt, en dáárdoor zijn gedrag? Of werkt dat anders? Het lijkt mij dat hij dan in ieder geval zijn taal kwijt is. Zou er, in plaats van medicatie, ook iets anders zijn dat zo’n jongen zou helpen?

Contact met eigen lijf

Bij de andere jongen leek het beweeglijke gedrag eerder een noodzaak om telkens contact te maken met het eigen lijf. Vanuit de theorie van de reflex-integratie weet ik dat de verbindingen tussen de hersenenhelften soms niet goed ontwikkeld zijn en dat het kind daardoor zijn eigen lichaam niet goed kan waarnemen. Zo’n kind is telkens op zoek naar contact met het lichaam en heeft zeer veel beweging nodig om de juiste neurologische verbindingen alsnog aan te kunnen leggen. Wat gebeurt er als je zo’n kind medicatie geeft? Verhinder je dan het autonome systeem om zich verder te ontwikkelen?

Hoogbegaafdheid

Dan heb ik het nog niet over hoogbegaafde kinderen, de hoog-sensitieven en de Overexcitabillities van Dabrowski. Jaren geleden had ik een jongen in groep 7 met duídelijk een heftige vorm van ADHD. Hij barstte van de blije energie, kon geen moment stilzitten en dweilde regelmatig over de vloer van het lokaal. Hij kreeg medicatie en werd een stuk rustiger.

Het was wel bekend dat hij ook hoogbegaafd was maar dat werd niet meegenomen in dit verhaal. Ook niet door mij, want ik had toen nog niet de kennis die ik nu heb. Als ik terugdenk aan deze jongen, dan zie ik een bruisende energie, een uiterst snel werkend hoofd, een grote empathische antenne en veel behoefte aan interessante informatie en actie. Was zijn ADHD simpelweg zijn razendsnelle, leergierige brein, aangevuld met enkele KernTalenten op beweging?

Misschien had ik best kunnen stoppen met het geven van onderwijs aan deze jongen. Hij had zichzelf dan misschien veel meer kunnen leren dan ik, met mijn methodelesjes. Hij had dan wellicht als een razende van alles tot zich genomen en uitgeprobeerd. Hij zou mogelijk het volledige spectrum van voorwaarden om als mens goed te kunnen functioneren zijn gaan onderzoeken. En hij had wellicht manieren bedacht om met zijn dyslexie om te kunnen gaan.

Uitnodiging

Even voor de duidelijkheid; bovenstaande is puur hypothetisch want ik ben geen psycholoog. Ik zou er graag op vertrouwen dat een psycholoog, die dit soort diagnoses stelt, uitstekend op de hoogte is van al deze zaken, maar ergens prikkelt dit mij want misdiagnoses komen echt voor. Naar mijn mening is het noodzakelijk om hier over in gesprek te blijven. Laten we een ADHD-onderzoek uitstellen tot er ruimte is gecreëerd voor verdiepend waarnemen, verbinding en uniciteit.


Meer lezen?

Anton Horreweg Goed gedrag aanleren is een teamsport


Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. In deze tijd van toenemende tegenstellingen, hypes en social media invloeden op de jeugd meer dan ooit noodzakelijk

Leergang burgerschap in dialoogvorm; wat is verdraagzaamheid?

De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld. Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. Handvatten voor een veilig gesprek.

De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld. Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. Handvatten voor een veilig gesprek.


Met de AFAS post-hbo HRM kun je je HRM-kennis snel updaten, ervaring met software van AFAS opdoen én werken aan soft skills. Zo maak je je eigen werk boeiender of word je klaargestoomd voor een nieuwe HR-carrière

Post-hbo HRM: update je HR-kennis

De HR-wereld kende de afgelopen twee jaar een enorme digitaliseringsslag. Meer dan ooit is goede kennis van de software processen noodzakelijk. De versnelde digitalisering met de nieuwe werkverhoudingen doen ook een beroep op de soft skills van de HR medewerker. Heeft jullie HR afdeling de automatisering goed in de vingers?

De HR-wereld kende de afgelopen twee jaar een enorme digitaliseringsslag. Meer dan ooit is goede kennis van de software processen noodzakelijk. De versnelde digitalisering met de nieuwe werkverhoudingen doen ook een beroep op de soft skills van de HR medewerker. Heeft jullie HR afdeling de automatisering goed in de vingers?


Om hierbij niet te verzanden in willoos gedrag, is het nodig je eigen waarden te kennen. Dat is voor zowel leerlingen als leraren en onderwijsleiders nodig.

Over de waarde van waarden in het onderwijs

Juist in deze tijd wordt het vermogen om te kunnen schakelen en jezelf steeds weer af te vragen wat de situatie van je vraagt, belangrijk geacht. Om hierbij niet te verzanden in willoos gedrag, is het nodig je eigen waarden te kennen. Weten waar je echt voor staat en wat jíj belangrijk vindt. Dat is voor zowel leerlingen als leraren en onderwijsleiders nodig.

Juist in deze tijd wordt het vermogen om te kunnen schakelen en jezelf steeds weer af te vragen wat de situatie van je vraagt, belangrijk geacht. Om hierbij niet te verzanden in willoos gedrag, is het nodig je eigen waarden te kennen. Weten waar je echt voor staat en wat jíj belangrijk vindt. Dat is voor zowel leerlingen als leraren en onderwijsleiders nodig.


Het gebruik van een game element in je les vergroot de betrokkenheid, de motivatie en ook de productiviteit van leerlingen en studenten.

Gamification in je les: waarom zou je?

Het gebruik van een game element in je les kan de betrokkenheid van leerlingen en studenten vergroten. Verschillende onderzoeken tonen ook verhoogde motivatie en productiviteit aan. Verlies je lesdoel niet uit het oog. Kies de tool bij het lesdoel, niet andersom. Een paar voorbeelden en valkuilen.

Het gebruik van een game element in je les kan de betrokkenheid van leerlingen en studenten vergroten. Verschillende onderzoeken tonen ook verhoogde motivatie en productiviteit aan. Verlies je lesdoel niet uit het oog. Kies de tool bij het lesdoel, niet andersom. Een paar voorbeelden en valkuilen.


Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander personeel en daarmee in goed en aantrekkelijker onderwijs.

Historisch onderwijsakkoord dicht loonkloof tussen po & vo

Onderwijsakkoord eindelijk een feit. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander personeel en daarmee in goed onderwijs. Er gaat ook structureel geld naar werkdrukverlaging in het vo. Een werkagenda behelst nog een aantal actielijnen, die de partijen de komende jaren gezamenlijk willen realiseren.

Onderwijsakkoord eindelijk een feit. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander personeel en daarmee in goed onderwijs. Er gaat ook structureel geld naar werkdrukverlaging in het vo. Een werkagenda behelst nog een aantal actielijnen, die de partijen de komende jaren gezamenlijk willen realiseren.


De Inspectie pleit in de Staat van het Onderwijs 2022 voor focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.

Focus op basisvaardigheden? En opleiden in de breedte dan?

Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de taak en een eerste uitwerking van wat het onderwijs voorstaat. Helaas, een stevige onderbouwing van de ‘harde boodschap’ mist. En de maatschappelijke opgaven uit het rapport bieden een veel betere focus!

Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de taak en een eerste uitwerking van wat het onderwijs voorstaat. Helaas, een stevige onderbouwing van de ‘harde boodschap’ mist. En de maatschappelijke opgaven uit het rapport bieden een veel betere focus!


De eigenlijke frictie zit meestal in één (of meer) van de vijf ‘systemische’ principes die onder het oppervlak van de organisatie schuil gaan.

Een strategie is slechts zo goed als de mensen die haar uitvoeren

Elk team kent wel problemen; achterblijvende resultaten, een hoog verloop of een slechte sfeer. Die problemen zijn vaak slechts symptomatisch, het topje van de ijsberg. De frictie zit meestal in één (of meer) van de vijf ‘systemische’ principes die onder het oppervlak van de organisatie schuil gaan.

Elk team kent wel problemen; achterblijvende resultaten, een hoog verloop of een slechte sfeer. Die problemen zijn vaak slechts symptomatisch, het topje van de ijsberg. De frictie zit meestal in één (of meer) van de vijf ‘systemische’ principes die onder het oppervlak van de organisatie schuil gaan.


Hoe je als docent huiswerk meegeeft aan de leerlingen, heeft invloed op de schoolprestaties. Wanneer leerlingen niet begrijpen waarom ze huiswerk krijgen, zijn ze minder gemotiveerd om het te maken.

Huiswerk meegeven: 5 tips om leerlingen te activeren

Dat huiswerk een positief effect heeft op het leerrendement en de schoolprestaties, is aangetoond in diverse studies. Als docent weet je waarom schoolwerk belangrijk is, maar leerlingen zien dat niet altijd meteen in. Hoe kan je als docent het beste huiswerk meegeven? WRTS geeft 5 tips om het makkelijker te maken.

Dat huiswerk een positief effect heeft op het leerrendement en de schoolprestaties, is aangetoond in diverse studies. Als docent weet je waarom schoolwerk belangrijk is, maar leerlingen zien dat niet altijd meteen in. Hoe kan je als docent het beste huiswerk meegeven? WRTS geeft 5 tips om het makkelijker te maken.


Een school waar het veilig is, waar leraren zich kunnen focussen op het lesgeven, waar leerlingen zich kunnen focussen op het leren. Een school waar elke volwassene gelooft in het kunnen van de leerlingen.

De ingrediënten van een goede school

Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en deze opgelost werden door de leraar in te zetten als coach, de leerling eigenaar te maken van zijn eigen leerproces en klaslokalen om te vormen naar leerpleinen. Wat maakt excellente scholen goed?

Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en deze opgelost werden door de leraar in te zetten als coach, de leerling eigenaar te maken van zijn eigen leerproces en klaslokalen om te vormen naar leerpleinen. Wat maakt excellente scholen goed?


Voor veel docenten blijft het een uitdaging om leerlingen betrokken te houden bij de les. WRTS biedt de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken en actief bezig te zijn met de stof door bijvoorbeeld quizzen.

Spanningsboog in de klas: hoe houd je leerlingen bij de les?

Voor veel docenten blijft het een uitdaging om leerlingen betrokken te houden bij de les. WRTS biedt de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken en te activeren met bijvoorbeeld de nieuwe quiz functionaliteit. Oefenschema’s zijn makkelijk persoonlijk te maken, gebaseerd op kennen en kunnen. 

Voor veel docenten blijft het een uitdaging om leerlingen betrokken te houden bij de les. WRTS biedt de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken en te activeren met bijvoorbeeld de nieuwe quiz functionaliteit. Oefenschema’s zijn makkelijk persoonlijk te maken, gebaseerd op kennen en kunnen. 


Onderwijs can fundament tot uitvoering Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school, van fundament tot uitvoering.

Her· eik· en (werkwoord) afgeleide van herijken

Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school. De 5 fases die nodig zijn om een stevige onderwijsboom neer te zetten.

Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school. De 5 fases die nodig zijn om een stevige onderwijsboom neer te zetten.


Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
ThemaReset
Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Artikelen & Blogs

Deel je blog!

Actief in de community

Menu