Wijzig je omslagfoto
Anne
Wijzig je omslagfoto

Stichting Schooldakrevolutie gaat voor een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie. Scholen met zonnedaken dragen bij aan de versnelling van de energietransitie en brengen de nieuwe generaties de waarde van duurzaamheid bij.


Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en streeft ernaar dat alle schooldaken in 2030 zonnepanelen hebben en dat kinderen al vroeg leren over zonne-energie. De stichting is sinds 2016 de aanjager van deze zonnige revolutie, brengt daarvoor partijen bijeen en moedigt scholen aan om de energietransitie te versnellen. Schooldakrevolutie is de organisatie waarbij scholen en schoolbesturen terecht kunnen voor kosteloos advies en begeleiding.


Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Anne
Slabbekoorn