Webinarserie ‘Bouwen aan vertrouwen’

Begin: 23 september 2021 15:30:00
Eind: 23 september 2021 17:00:00
Organisator: CAOP
Locatie: digitaal
Prijs: € gratis ,-
Spreker(s): Özcan Akyol
webinar bouwen aan vertrouwen

Handelen vanuit modellen ipv vertrouwen

Het vertrouwen tussen overheid en burger staat onder druk. Het afnemende vertrouwen heeft verschillende redenen en kan niet los gezien worden van gebeurtenissen als bijvoorbeeld de coronacrisis, Toeslagenaffaire en gaswinning in Groningen. In de webinarreeks Bouwen aan vertrouwen bespreken we achterliggende redenen van het tanende vertrouwen, hoe de overheid en de burger weer meer tot elkaar kunnen komen om het vertrouwen te herstellen en wat mogelijke handelingsperspectieven zijn. De volgende webinar is op 1 juli.

Hoewel dé overheid en dé burger niet bestaan, heeft een van de oorzaken van het dalende vertrouwen in de overheid te maken met de menselijke maat. Het is moeilijk om (politieke) eisen aan systemen en de effecten voor individuele burgers te overzien en in onderlinge wisselwerking vorm te geven. De menselijke maat raakt daardoor soms onderbelicht. De politiek-bestuurlijke omgeving speelt hier mee, en bijvoorbeeld ook de positie en rol van sociale partners en hoe zij die inhoud geven.

Er wordt vaak gedacht en gehandeld vanuit modellen en niet vanuit vertrouwen en het perspectief van de (meestal te vertrouwen) mens. Veel modellen gaan uit van wantrouwen, gestimuleerd door ideeën van (mogelijk of geconstateerd) misbruik. Modellen zijn vaak groot en complex waardoor de burger niet meer gezien kan worden in de context van zijn individuele situatie en als mens: de regels, structuren en werkwijzen zijn leidend geworden.

Recent voorbeeld daarvan is het rapport ‘Ongekend onrecht’, waaruit blijkt dat de overheid en politiek in beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering het belang van burgers niet op de eerste plaats stelde en de rechtspraak niet de bescherming bood die nodig was.

Hoogleraren benoemen pijnpunten en geven visie

Tijdens de webinarreeks Bouwen aan vertrouwen geven onderstaande hoogleraren van de CAOP Leerstoelen hun visie op de relatie en het vertrouwen tussen overheid en burger en benoemen de pijnpunten. Tijdens de eerste webinar van 27 mei gaven vier hoogleraren ieder hun visie vanuit een ander perspectief.

  1. Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar Ien Dales leerstoel
  2. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt
  3. Frits van der Meer, bijzonder hoogleraar leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform
  4. Jaap Uijlenbroek, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel

Lees hun visie terug in de paper

Webinarserie Bouwen aan vertrouwen

Bij iedere webinar in deze serie staat de visie van één van de vier hoogleraren centraal. Hieronder een overzicht:

  • Donderdag 1 juli 15.30 – 17.00 uur: de visie van Marc van der Meer
  • Donderdag 23 september 15.30 – 17.00 uur: de visie van Frits van der Meer
  • Donderdag 4 november 15.30 – 17.00 uur: de visie van Jaap Uijlenbroek
  • Donderdag 16 december 15.30 – 17.00 uur: de visie van Zeger van der Wal

Presentators van de webinars zijn Özcan Akyol, auteur en televisiepresentator, en Marianne van den Anker, radiomaker en voormalig wethouder in Rotterdam.

Met onderstaande knop kijk je de eerste webinar terug.

Webinar 1 juli: Vertrouwen in overheidsorganisaties en sector onderwijs

De visie van hoogleraar Marc van der Meer staat centraal tijdens de webinar van donderdag 1 juli. Hij focust zich onder andere op het komen tot een hoogwaardige publieke dienstverlening: ‘De publieke dienstverlening staat onder druk. In sectoren zoals de zorg, het onderwijs en de veiligheidssectoren is sprake van intensivering van de dienstverlening en technologische ontwikkelingen. Van de professionals kan niet als vanzelf meer inzet, betere prestaties en meer vertrouwen in de arbeidsverhoudingen worden verwacht. Kwaliteit heeft een prijs. Overal is sprake van nieuwe vormen van flexibele personeelsinzet, versterking van de teamorganisatie en nieuwe vormen van uitwisseling en kenniscirculatie tussen school en bedrijf. Het zou vanuit dit perspectief van reductionisme getuigen om de analyse van de werkgelegenheid alleen vanuit een arbeidsmarktperspectief te definiëren, zonder daarbij de arbeidsorganisatie en de professionele ontwikkeling te betrekken. Er is juist een integrale benadering van onderzoek, innovatie en professionalisering noodzakelijk.

Er zijn dus sterke wederzijdse afhankelijkheden en fluctuerende variabelen tussen het landelijke beleid en de decentrale uitvoering van de publieke dienstverlening. Om deze reden is de scheiding tussen het wat en het hoe in bijvoorbeeld het onderwijs kunstmatig. Verstandige beleidsvoering vraagt juist om voortdurende reflectie van leidinggevenden en docenten op de werkvloer en om sluitende feedbackmechanismen om landelijk te kunnen beoordelen wat lokaal gebeurt. Onderwijsinstellingen kunnen op hun beurt het heft meer in eigen handen nemen en werken aan eigen kwaliteitscriteria en intensieve oplossingen. Naarmate dat samen leren beter lukt, is er minder overheidsinterventie noodzakelijk’.

Community leden

onderwijscommunity leden

Registreer je als lid

Word gratis lid

Word lid

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

Registreer je hier

Publiceer

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

Artikel indienen

In de spotlight

Vacature

Boek

Opleiding

App

Meer events

Menu