‘Hoe bekostig ik de verduurzaming van schoolgebouwen?’ Webinar

Webinar 1: Stichting Schooldakrevolutie

Als het gaat om het financieren van verduurzaming wordt vaak gedacht aan het zoeken naar extra geld om gewenste maatregelen door te voeren. 

In deze webinar worden verschillende subsidieregelingen besproken, bijvoorbeeld de speciale Scholen Energiebespaarlening, waar Fiona Hamberg over vertelt. Vervolgens laat de casus van Wim Lengkeek zien dat het toevoegen van extra geld niet altijd nodig is. Zijn conclusie: door te schuiven met budgetten in goed overleg met de gemeente en met een heldere TCO berekening kan financieel ruimte ontstaan voor het verduurzamen van een school.

Tot slotte worden de vragen van luisteraars beantwoord en geeft Judith Veraart inzicht in andere financieringsmogelijkheden. 

Digitale Goodiebag

Op zoek naar meer informatie over financiën? Kijk dan eens in de digitale goodiebag op de website van Stichting Schooldakrevolutie. Hier vindt u niet alleen de presentaties van de sprekers maar ook een overzicht met huidige subsidiemaatregelen, vragen die voor, tijdens en na het webinar zijn gesteld met antwoorden en nog veel meer informatie gerelateerd aan het thema financiering. 

Vragen vanuit de webinar met antwoorden

Is subsidiestapeling mogelijk? Kun je SUVIS inzetten voor de aanschaf ven zonnepanelen en daarbij ook gebruik maken van SDE++?

webinar over de subsidieregelingen en mogelijkheden van financiering voor verduurzaming van schoolgebouwenAntwoord door Kenniscentrum Ruimte-OK: Voor een echte goede inhoudelijke reactie kan er het best voor een specifiek project contact opgenomen worden met de RVO. Naar wat wij weten en kunnen communiceren is het niet mogelijk is om ‘te stapelen’ met Rijksubsidies. Dat wil in feite zeggen dat delen van projecten waarvoor via een andere weg al subsidie wordt ontvangen niet nogmaals in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het Rijk.
Antwoord door Schooldakrevolutie: Uit een zeer recent artikel van Solar Magazine blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag van SUVIS is dat er geen gebruik wordt gemaakt van andere subsidieregelingen zoals ISDE of SDE+(+). Omdat de verschillende subsidieregelingen sterk begrenst zijn denken wij dat het niet zo vaak voor zal komen dat er sprake is van subsidiestapeling. Het is wellicht wel mogelijk om een aanschaf subsidie (SUVIS, ISDE) te combineren met salderen voor kleinverbruikers. Wij hebben nog geen signalen gekregen dat dit niet meer mogelijk zou zijn, al zijn we wel bezig om hier een definitief antwoord op te krijgen. Zodra een specifiek project in aanmerking lijkt te komen voor meerdere subsidieregelingen is het inderdaad goed om contact op te nemen met de RVO.

Wat zijn de kosten voor het maken van een businesscase door een schooldakcoach?

Het opstellen van een voorbeeld investeringscasus doen wij graag, meestal is dit kosteloos voor de school. We helpen sowieso alle scholen zoveel mogelijk op weg. Per regio zijn er wel andere mogelijkheden en afspraken met gemeenten of provincies. Aangezien we in veel regio’s door provincie of gemeente financieel gesteund worden voor ons werk. Het beste is één op één even af te stemmen met ons wat mogelijk is in jouw regio.

Wij hebben middels een nieuw opgesteld IHP een schifting gemaakt tussen onderwijsgebouwen die voor 2035 aan de beurt zijn voor het vernieuwbouwen en een categorie die in gezamenlijkheid een ambitie gaan bepalen om te gaan verduurzamen. Hoe gaan we om met (grote) ambities vanuit vrijwel alle schoolbesturen en momenteel nog geen vastgesteld budget bij de gemeente. Indien we deze individueel behandelen is de kans op toekennen van de laatste in de rij minder groot als van de eerste. Hoe gaan andere gemeenten hier mee om?

Antwoord door Kenniscentrum Ruimte OK: Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Nieuwbouw: Vanaf 1 januari jl. dienen vergunningsaanvragen te voldoen aan BENG. Wellicht zijn er in het IHP afspraken gemaakt over ENG/BENG? Er zijn gemeenten waarbij de schoolbesturen het verschil tussen BENG en ENG bekostigen. Bestaande bouw: Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de schoolgebouwen en kunnen daarin hun ambitie meenemen. Veel verduurzamingsmaatregelen kunnen mee in het (Duurzaam) Meerjaren Onderhouds Plan van het schoolbestuur, waarbij er ook op ‘natuurlijke momenten’ verduurzaming kan plaatsvinden. Het is daarbij goed om naar de bredere huisvestingsopgave te kijken en voor ieder gebouw de juiste keuzes te maken voor de korte, middellange of lange termijn (investering versus terugverdientijd). 

Vanaf 2023 zal renovatie in de IHP-wetgeving een plek krijgen. Er zijn gemeenten die momenteel al in hun IHP afspraken hiervoor hebben opgenomen, bv. een bijdrage van 30% indien het een monumentaal pand betreft. Ook kan de gemeente een bijdrage overwegen om een gebouw te upgraden zodat het nog 15 jaar mee kan. De volledige renovatie of nieuwbouw wordt daarmee naar achteren geschoven. Denk aan de casus van Florion in Kampen, welke door Wim Lengkeek is toegelicht in het webinar.

Jullie hebben verschillende scholen in verschillende gemeenten, ervaar jij verschillen bij de uitvoer van dit soort projecten?

Het is heel verschillend, op dit moment zeker. Vanuit Ruimte-OK hebben we daar natuurlijk ook veel ervaring mee vanuit Scholen op Koers naar 2030. Het beste is als je een stip op de horizon hebt staan. Als je een goed IHP hebt waar alle elementen goed doorgesproken zijn met elkaar, waarbij het een kwestie is van geven en nemen. Als je allemaal in je schuttersputje blijft zitten en je zegt ‘ja, maar als bestuur mag ik niet investeren’, dan kun je dit niet doen. Wij hebben als bestuur gezegd, wij kunnen dit wel doen want wij investeren niet in bakstenen. Wij investeren in het hele gebouw en dat gebouw heeft ook een onderwijskundige functie. Volgens ons kun je sinds 2015 wel investeren in aanpassingen aan het gebouw en ook onderwijskundige vernieuwing. Als we kunnen aantonen dat we ook maximaal inzetten op besparing dan moet ik de accountant nog tegen komen die zegt ‘dat mag niet.’ Dat blijkt ook wel in de praktijk, want de accountant was het hier gewoon mee eens. Dat hebben we natuurlijk van te voren ook al besproken. Er kan best veel, als je het maar goed onderbouwd. En als je maar duidelijk kunt maken dat dit een win-win situatie is. Dit scheelt de gemeente natuurlijk ook een nieuwbouwschool op de korte termijn. Die nieuwbouw dat komt wel een keer, maar dat hoeft nog niet. Uiteindelijk hebben we voor een bedrag van €650 per m2 dit gebouw gerenoveerd voor minimaal 15 jaar, maar waarschijnlijk voor 20 jaar. 

Kun je iets specifieker het proces van de bijdrage van de gemeente uitleggen? 

Bij de totstandkoming van het IHP is tussen gemeente en besturen afgesproken dat de gemeente 10% van de normvergoeding bijdraagt aan functionele verbetering van het gebouw indien het bestuur het gebouw wil aanpassen in geval het lang op renovatie of nieuwbouw moet wachten. Er is nog geen beleid vanuit ‘renovatie’ vastgesteld omdat dit nog niet duidelijk is. Het bestuur heeft er voor gekozen niet toe 2023 te wachten tot er misschien wel duidelijkheid is. Voor de Mirt kwam 10% van de nieuwbouw normvergoeding uit op €265.000 (€240 per m2).

In de digitale goodiebag zie je meer vragen en antwoorden en tevens meer uitgewerkte informatie over financieringsmogelijkheden, stimuleringsmaatregelen en wat dies meer zij.

Tags: , ,

Ook interessant

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper didactiek

didactiek download

Whitepaper HR

HR download onderwijs

Whitepaper leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper organiseren

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

Whitepaper technologie

Onderwijs Technologie download

Ledenonderzoek

Registreer je als lid

Word gratis lid

Word lid

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

Publiceer

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

In de spotlight

Vacature

Boek

Opleiding

App

Menu