In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen en structuren zijn slechts randvoorwaarden.
De mens levert de toegevoegde waarde, dankzij zijn unieke mix van overtuigingen, drijfveren en talenten. Want welke organisatie-uitdaging ook, een unieke menselijke eigenschap maakt het verschil. Dat noemen wij Het Mens Effect.

Lagerweij is het HR-adviesbureau voor maximaal mens effect op uw organisatiedoelen. Wij verzorgen al meer dan 20 jaar assessments, coaching, training en advies voor organisaties die vertrouwen op hun menselijk kapitaal. Samen met u ontwikkelen onze specialisten programma’s voor duurzame effectiviteit, doelgericht leiderschap en nieuwe vormen van samenwerking. Altijd op basis van harde data en een waarderende benadering. Samen met ons netwerk werken we zo aan een beter werkend Nederland en België, vanuit Woerden, Zwolle en Den Bosch.

Potentieel-assessment

Wat kan iemand nog meer betekenen? Waar liggen loopbaankansen en onontdekte mogelijkheden? Het potentieel-assessment zorgt voor inzicht in verborgen talenten, drijfveren en competenties. Hoe kan iemand deze beter benutten, in het huidige werk of juist in een totaal andere rol? Samen met de adviseur worden de mogelijkheden bekeken en welke stappen er voor nodig zijn om de potentie te benutten.

Ontwikkel-assessment

Kan een persoon doorgroeien naar een functie? Wat is daarvoor nodig? Het ontwikkelassessment is het logische startpunt voor elk ontwikkeltraject. Het brengt in kaart wat iemand kan en wat iemand wil. Belangrijk is ook hoe iemand zich graag ontwikkelt, bijvoorbeeld met een cursus of juist coaching on the job. Zo krijgt u scherp in beeld welke mensen de toekomst van uw organisatie gaan dragen en hoe ze dit bereiken.

Selectie-assessment

Kan deze persoon excelleren in de functie? Welke mensen brengen uw strategische doelen dichterbij? Of u nu intern of extern werft, u kunt zich eigenlijk geen vergissing veroorloven. U wilt zekerheid over de sleutelfuncties in uw organisatie. Gedrag en persoonlijkheid worden daarin belangrijker dan cijfers en CV. Het selectie-assessment ondersteunt uw beslissing en voorspelt het functioneren van morgen.

Team-assessment

Hoe kan mijn managementteam of directie beter functioneren? Het teamassessment maakt van meningen feiten. De samenwerking tussen mensen is complex, maar ook goed meetbaar. Haarscherp worden onuitgesproken twistpunten of onduidelijke portefeuillestructuren blootgelegd. Het rapport geeft weer hoe mensen met elkaar samenwerken – of niet samenwerken – scherpe adviezen om dit direct te verbeteren.

Onderzoek cultuur en leiderschap

De basis van een succesvolle verandering is het zorgvuldig vaststellen wat de succesparameters zijn voor de verandering. Met het Onderzoek naar Cultuur en Leiderschap (OCL®) krijgt u diep inzicht in cultuur, leiderschap, motivatie en team-functioneren. Zo weet u welke interventies zorgen voor maximaal effect op uw organisatie-ontwikkeling.

Executive coaching

Goede mensen nog beter maken. Door te concentreren op krachten en te confronteren op ambities. Onze executive coaches begeleiden leidinggevenden die het verschil willen maken in hun huidige functie of een stap willen zetten. Het resultaat: topprestaties leveren wanneer iemand daar zelf voor kiest.

Loopbaancoaching

Waar staan uw mensen in hun carrière? Staan ze op een kruispunt, kunnen ze versnellen? Onze ervaren coaches bieden maatwerk passend bij uw organisatieontwikkeling. Voor doorstroom en uitstroom. We kijken daarbij altijd naar de hele persoon. Wat zijn verborgen talenten of juist barrières? Samen werken we aan ambitie, geluk en groei.

Teamcoaching

Een team is een verzameling individuen. Met hun eigen talenten en competenties, maar ook hun eigen onzekerheden en twijfels. Aandacht hiervoor onderscheidt een goed team van een winnend team. Door individuele behoeften te ontdekken en bespreekbaar te maken komt het team tot maximaal rendement.

Van zelfinzicht naar effectiviteit

Om persoonlijke effectiviteit en effectief leiderschap te vergroten, werken wij met de kracht van zelfinzicht. Op basis van een talentenanalyse en een uitgebreid terugkoppelgesprek met de trainer begint iedere deelnemer aan deze training met een goed inzicht in de eigen drijfveren en talenten.

Masterclass Loopbaan Adviseurs

De meest recente inzichten uit de wetenschap en onze dagelijkse praktijk dragen wij graag over aan de loopbaan-adviseurs van onze opdrachtgevers.

Leergang verandermanagement

De mens is van nature gehecht aan stabiliteit. Toch zijn organisaties steeds dynamischer. Hoewel we nog steeds spreken van een reorganisatie, is er daarna feitelijk zelden sprake van stabiliteit. In deze leergang bewandelen we de vier kwadranten van Quinn in vier kernvragen: waarom, wie, wat en hoe?

Personal branding

De tijd dat een professional zijn functie was, ligt ver achter ons. Een leider moet inspirerend en verbindend zijn. Iemand die nadenkt over zijn visie en zijn ambitie en daar mensen in mee kan nemen. Heldere profilering draagt bij aan mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en meer tevreden medewerkers. Personal branding laat mensen reflecteren op wie ze zijn, willen zijn en hoe ze dat effectief naar buiten brengen.

Outputmanagement

De besliskracht in de organisaties komt lager te liggen om sneller en flexibeler in te spelen op ontwikkelingen. Wat betekent dat voor de managementstijl in uw organisatie? Outputmanagement zorgt voor sturing op gezamenlijke doelen door in te zetten op het creatief en innovatief potentieel van uw medewerkers en leidinggevenden.

Cultuurmanagement

Onze interventies op het gebied van cultuur geven leidinggevenden en medewerkers grip op zaken waarvan ze dachten dat ze onveranderbaar waren. Samen met een intern team vergroten we het collectieve handelingsperspectief. We werken op drie niveaus: het individu, het team en de organisatie. Zo bouwen we vanuit de mensen aan maximaal effect op de organisatiedoelen.

Management Development

Managementdevelopmentprogramma’s gaan over de groei van individuen. Natuurlijk in een team, in een organisatie, maar het begint bij het individu. Door de ontwikkeling van de personen in een lijn te brengen met de organisatieveranderdoelen krijgt een programma relevantie en urgentie. Dat doen we altijd op basis van meten is weten: een nulmeting maakt leiderschapsstijlen inzichtelijk en garandeert gezamenlijk werken aan resultaat.

Selectieproces

Wat is de juiste persoon op de juiste plaats? Op basis van een breed scala aan assessment-instrumenten richten we samen met u een volledig proces in van eerste interne of externe uitnodiging tot aanname en doorontwikkeling. Samen met u stellen we de functie-eisen op, trainen de selectiecommissie of adviseren over de teamsamenstelling.

Talentmanagement

Hoe helpt u uw mensen het meeste effect uit hun talent te halen? Talentmanagement verschuift van een organisatie-opgave naar een opgave van het talent zelf. Wij vertrekken vanuit een waarderende analyse en scherpen aan op basis van harde data. Zo ontwikkelt uw talent zich sneller en met meer effect.

Menu