» Rapport
» HR, Leeromgeving, Organiseren

»

Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’

Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’

Verbinding onderwijs en onderzoek

Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek? En hoe lossen we knelpunten op die het ontwikkelen en delen van kennis in de weg staan? In dit kader hebben de vijf sectorraden het advies ‘Slimme Verbindingen’ aan minister Van Engelshoven en minister Slob (Onderwijs) gepresenteerd.

Ontwikkelagenda ‘Leren onderwijs’

Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. Ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen. Het is van groot belang dat gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis en expertise uit onderzoek voor het oplossen van dergelijke grote vraagstukken, maar ook voor kleinere onderwijsverbeteringen in elke onderwijsinstelling, daarbij moet uiteraard samenwerking plaatsvinden met partners buiten de onderwijsinstelling.

Inbedding in breder ecosysteem

Voor de ontwikkeling van een sterke kennisinfrastructuur is inbedding in een breder ecosysteem noodzakelijk. Een infrastructuur bestaat, naast een kennisnetwerk, ook uit een gedeelde set van waarden, een gedeelde cultuur en een variatie aan activiteiten om de verschillende kennisfuncties te ondersteunen. Gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap van alle betrokkenen is daarbij voorwaardelijk. De beschikbaarheid van bruikbare kennis enerzijds, ontmoeting en samenwerking anderzijds staan om deze redenen centraal in dit advies. Ook moeten er randvoorwaarden zijn gerealiseerd binnen scholen, randvoorwaarden gericht op het faciliteren van evidence-informed verbeteren en innoveren.

Onderzoekscultuur en hrm-beleid

Het gaat daarbij om de ontwikkeling van een onderzoekende houding van professionals, een onderzoekscultuur, passend (gespreid) leiderschap en een hrm-beleid, dat professionele ontwikkeling en specialisatie van leraren stimuleert. Voor opleidingen betekent dit bijdragen aan ontwikkelingen in het onderwijsveld zoals samen onderzoeken, samen ontwikkelen en samen professionaliseren. Voor onderzoekers geldt dat zij belang hechten aan de vindbaarheid en bruikbaarheid van hun onderzoeksresultaten. In dit advies wordt voorgesteld de kennisinfrastructuur in Nederland te versterken door zogenoemde slimme verbindingen en deze verbindingen vervolgens te realiseren tussen bestaande initiatieven, structuren, netwerken en digitale voorzieningen.

 

Acht verbindingen

‘Slimme Verbindingen’ bevat een advies voor het realiseren van acht verbindingen tussen bestaande initiatieven, structuren, netwerken en digitale voorzieningen. Het gaat om verbinding tussen:

  1. onderzoek en praktijk in de regio;
  2. regionale kennisnetwerken en nog niet aangesloten regio’s of instellingen;
  3. onderzoek en vraagstukken van onderwijsprofessionals;
  4. verschillende soorten onderzoek;
  5. experts uit verschillende regio’s in thematische kennisnetwerken;
  6. regionale kennisnetwerken en thematische kennisnetwerken, via fysieke ontmoetingen en het digitaal platform;
  7. websites voor kennisdeling;
  8. digitale platforms en kennisnetwerken;

 

Kennisknooppunt

‘Slimme Verbindingen’ laat zien dat er een zogenoemd kennisknooppunt nodig is om activiteiten te bewaken, te coördineren en uit te voeren. Om deze slimme verbindingen en activiteiten mogelijk te maken, speelt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een belangrijke rol als zogenaamd kennisknooppunt.

In dit kennisknooppunt komen de verschillende slimme verbindingen bijeen, ook worden de vijf functies van kennis gefaciliteerd en wordt onderzoek hier geprogrammeerd. Door het onderbrengen van de verschillende onderdelen van de landelijke kennisinfrastructuur in een kennisknooppunt, kunnen onderdelen beter op elkaar worden afgestemd.

Taken van het kennisknooppunt zijn onder andere dat onderzoek uitgevoerd wordt op basis van vraagstukken uit het onderwijs, bestaande kennis vindbaar en toegankelijk is, versnippering van kennis wordt tegengaan en dat er een landelijke kennisagenda komt met daarin de prioriteiten voor het onderwijsonderzoek.

 


Meer lezen

Hier download je het volledige rapport.

Meer over de Ontwikkelagenda lees je hier

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

Word lid

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.
Registreer je hier

Publiceer

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

Artikel indienen

In de spotlight

Menu

Welkom in onze nieuwe omgeving! 

We hebben het aanbod sterk uitgebreid met vacatures, opleidingen, boeken, events, apps en tools en bovenal!

De community omgeving waar je kan chatten, linken en kennis kunt delen.

Wij moedigen bijdragen uit de community aan. Heb je onderzoeksresultaten, een essay of boekrecensie, of zomaar een blog? Deel jouw ervaring met de community.