Almeerse Scholen Groep

Almeerse scholen groep

De Almeerse Scholen Groep (ASG) geeft aan ieder kind het best mogelijke onderwijs. Wij doen dat op 40 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en acht middelbare scholen. Onze scholen werken nauw samen en zorgen ervoor dat leerlingen naadloos kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

LinkedIn

Anders leren, anders organiseren

Anders leren, anders organiseren

De brigade Anders leren Anders organiseren is een initiatief zonder winstoogmerk van de vereniging IKOOK. De vereniging IKOOK heeft een duidelijk doel: kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. De werkwijze van de brigade is ontwikkeld vanuit het programma InnovatieImpuls Onderwijs.

Gooise Scholen Federatie

Gooise Scholen Federatie

De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Wij stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met respect voor godsdienst of levensovertuiging.

Wij willen er voor iedereen zijn. En we willen leerlingen helpen een betere wereld te maken. Dat is onze bedoeling en daarom beloven we onze leerlingen verdraaid goed onderwijs.

We doen dat met respect en plezier. Respect voor onze leerlingen en ouders, respect voor elkaar. Plezier in ons werk en plezier in het samenspel met leerlingen en met elkaar. We doen dit in de wetenschap dat onderwijs moet bijdragen aan kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Het is belangrijk dat een diploma waarde heeft. Tegelijkertijd is school meer dan de weg naar een diploma.

LinkedIn

Hogeschool Utrecht

logo Hogeschool Utrecht

Bij Hogeschool Utrecht is iedereen welkom die slim en gemotiveerd genoeg is om er te studeren. Ongeacht leeftijd, culturele, etnische of religieuze achtergrond, of functionele beperking. We zijn een open hogeschool. Nieuwe ideeën ontstaan immers niet waar iedereen hetzelfde denkt. Diversiteit zorg voor nieuwe perspectieven, discussies, onverwachte ideeën. Hierdoor leren we bij Hogeschool Utrecht constant van elkaar.

LinkedIn

Ministerie van OCW

Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Noorderpoort

Noorderpoort

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Je vindt ons in de provincie Groningen en in Assen. Noorderpoort is groot, maar kiest voor ‘klein’. We hebben overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent.

LinkedIn

PCOU Willibrord

logo PCOU Willibrord

Stichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen. De stichtingen hebben één bestuur en één raad van toezicht. Het bestuur krijgt praktische ondersteuning van bureau service & advies. Dit bureau ondersteunt ook de scholen.

Onze werkzaamheden hebben uiteindelijk maar één doel: ervoor zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is.

LinkedIn

ROCA12

ROC A12

ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met ruim 100 mbo-opleidingen. Daarnaast bieden wij voor bedrijven en particulieren vele opleidingen, trainingen en cursussen binnen ons  volwassenenonderwijs. Denk hierbij aan participatie-, re-integratie- en inburgeringcursussen, maar ook vavo. Ruim 6.000 studenten volgen bij ons een opleiding, op verschillende niveaus, in voltijd of deeltijd. We hebben vestigingen in Arnhem, Ede, Veenendaal en Velp.

LinkedIn

ROC Nijmegen

logo ROC Nijmegen

ROC Nijmegen realiseert beroepsonderwijs en educatie. In onze visie biedt ons onderwijs (loopbaan)perspectief. Wij bieden kansen voor de ontwikkeling van iéders talent. Leren en werken zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. En opleiden doen we samen met de werkvelden in de regio.

Wij hebben als missie een school te zijn die studenten de kans biedt om succesvol mee te doen. Onze ambitie is een perfecte match te vormen tussen het talent van de student en de vraag van de regio.

LinkedIn
Instagram

VO-content

VO-content zorgt voor kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs door een samenwerkingspartner te zijn voor scholen bij leren en onderwijzen op maat. Door digitaal leermateriaal te creëren en te onderhouden en door docenten en schoolleiders te ondersteunen bij het geven van onderwijs op maat.