Thema's

Filters
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand.

Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM

Werkstress de baas

Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Hoe kan het beleid nou voorzien in het verlagen van die werkdruk? Factoren die werkstress verlichten zijn bijvoorbeeld energiebuffers (zoals vrije tijd, pauzes en vakantie), sociale steun (van leidinggevenden én collega’s), waardering voor hun harde werk en doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers ondervinden ook goede effecten van een grote mate van controle over hun tijdsindeling, het werk en het organisatiebeleid.

Autonomie kan bescherming bieden tegen een hoge werkdruk. Eén van de manieren om de autonomie  van hbo-docenten te vergroten, is door ze regie te geven over de planning. Hier is een goede roostersoftware nodig die de wijzigingen in self-service portalen mee neemt, om zo ‘zelfroosteren’ mogelijk te maken.

Doorlopende ontwikkelingsmogelijkheden

Meer of continue ontwikkelingsmogelijkheden is óók een beleidsoptie die bijdraagt aan de stressbestendigheid van docenten. Ontwikkelingsmogelijkheden motiveren en zorgen voor betrokkenheid en loyaliteit. Men kan hierin voorzien door bijvoorbeeld  binnen bestaande functies specifieke rollen te ontwikkelen, zodat de docent meer zeggenschap krijgt over de invulling van de rol en hun eigen ontwikkeling hierbinnen. HRM-systemen kunnen docenten ondersteunen bij het verdelen van rollen op basis van sterke punten, door hen zoveel mogelijk informatie te geven over het aanwezige talent binnen de organisatie.

Invloed op beleid

Medewerkers krijgen energie van het meebeslissen in de organisatie. Dit heeft een positieve invloed op de werkdruk die ze ervaren. Geef ze de mogelijkheid om mee te denken over het optimaliseren van de taken, of hoe je slimmer kunt omgaan met bepaalde vraagstukken. Hiervoor geldt wel dat het belangrijk is dat de medewerkers over de juiste informatie beschikken. Het is daarom essentieel dat HRM-software aan docenten de mogelijkheid biedt om gerichte informatie te hebben en zelf data-analyses te maken.

Adminstratie

De hoge werkdruk van hbo-docenten wordt daarnaast mede veroorzaakt door een hoge administratieve werklast. Medewerkers zijn veel tijd kwijt met het registreren van allerlei studentengegevens, zoals het bijhouden van dossiers en studentvolgsystemen. Om docenten niet verder te belasten, is het belangrijk dat HRM-systemen zo eenvoudig mogelijk in het gebruik zijn. Dat kan onder meer door ze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de bestaande workflow.

Zelfredzaamheid

Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen. Dat kan door docenten, ondersteund door de juiste HRM-software, meer controle te geven over hun roosters, de inhoud van hun werk, hun eigen ontwikkeling en de toekomst van de organisatie. Zo krijgen docenten meer kansen om hun energiebuffers aan te vullen, hun werkplezier te vergroten en vernieuwingen voor te stellen die kunnen bijdragen aan het duurzame succes van de organisatie.


Wil je meer lezen over deze uitdagingen van HR in het hbo? Lees dan de volledige whitepaper hier:


Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM


Voor een duurzame welvaart is het van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Alleen dan kunnen organisaties innoveren

Leren en ontwikkelen is de smeerolie voor zowel mens als samenleving

Voor een duurzame welvaart is het van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Mensen die zich blijven ontwikkelen voelen zich ook veel gelukkiger. De vele maatschappelijke uitdagingen maken de noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen duidelijk. Toch vindt 70% van de werknemers het een verantwoordelijkheid van de werkgever. Hoe verhoudt jij tot je huidige werk en jouw ontwikkeling?

Voor een duurzame welvaart is het van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Mensen die zich blijven ontwikkelen voelen zich ook veel gelukkiger. De vele maatschappelijke uitdagingen maken de noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen duidelijk. Toch vindt 70% van de werknemers het een verantwoordelijkheid van de werkgever. Hoe verhoudt jij tot je huidige werk en jouw ontwikkeling?


Met de AFAS post-hbo HRM kun je je HRM-kennis snel updaten, ervaring met software van AFAS opdoen én werken aan soft skills. Zo maak je je eigen werk boeiender of word je klaargestoomd voor een nieuwe HR-carrière

Post-hbo HRM: update je HR-kennis

De HR-wereld kende de afgelopen twee jaar een enorme digitaliseringsslag. Meer dan ooit is goede kennis van de software processen noodzakelijk. De versnelde digitalisering met de nieuwe werkverhoudingen doen ook een beroep op de soft skills van de HR medewerker. Heeft jullie HR afdeling de automatisering goed in de vingers?

De HR-wereld kende de afgelopen twee jaar een enorme digitaliseringsslag. Meer dan ooit is goede kennis van de software processen noodzakelijk. De versnelde digitalisering met de nieuwe werkverhoudingen doen ook een beroep op de soft skills van de HR medewerker. Heeft jullie HR afdeling de automatisering goed in de vingers?


Schoolleider Eva Naaijkens stelde zich die vraag vaak en schreef er samen met Martin Bootsma een boek over waarin ze uitlegt hoe je leerkrachten terug volop kunt laten lesgeven, ze zorgen vrij kunt maken en hun werkdruk kunt verlichten.

Buiten de krijtlijnen: Eva Naaikens over ‘Wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’

Schoolleider Eva Naaijkens schreef samen met Martin Bootsma een boek waarin ze uitlegt hoe je leerkrachten weer volop kunt laten lesgeven, ze zorgen vrij kunt maken en hun werkdruk kunt verlichten. Rinke Vanhoeck praat met Eva op de Sett Gent beurs. Over vakmanschap, kwaliteit en ambitie.

De eigenlijke frictie zit meestal in één (of meer) van de vijf ‘systemische’ principes die onder het oppervlak van de organisatie schuil gaan.

Een strategie is slechts zo goed als de mensen die haar uitvoeren

Elk team kent wel problemen; achterblijvende resultaten, een hoog verloop of een slechte sfeer. Die problemen zijn vaak slechts symptomatisch, het topje van de ijsberg. De frictie zit meestal in één (of meer) van de vijf ‘systemische’ principes die onder het oppervlak van de organisatie schuil gaan.

Elk team kent wel problemen; achterblijvende resultaten, een hoog verloop of een slechte sfeer. Die problemen zijn vaak slechts symptomatisch, het topje van de ijsberg. De frictie zit meestal in één (of meer) van de vijf ‘systemische’ principes die onder het oppervlak van de organisatie schuil gaan.


Startende professionals komen bevlogen en vol energie de onderwijswereld binnen. Interessante, nieuwe vragen borrelen bij ze op vanaf het moment dat ze in de beroepspraktijk aan de slag gaan.

Hoe houdt je startende docenten aan boord? Starter blikt terug

Te gast is Nicol Maulabaks. Zij is een startende docent Engels in het mbo en heeft ervaren dat het niet altijd makkelijk is als starter. Floor en Ellen bespreken met haar haar eigen ervaring.  Ze komen zo samen tot verschillende oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat docenten aangehaakt blijven in het onderwijs. Welke valkuilen kwam Nicol tegen? Welke handvatten hebben haar geholpen? Welke rol is hierin weggelegd voor de leidinggevende?

Hoe gaat Peter Visser om met het spanningsveld tussen de hiërarchisch verticale - en de zelfsturende teams?

Peter Visser over organiseren van zelfsturende onderwijsteams

In het gesprek vertelt onderwijsbestuurder Peter de Visser over de ontwikkeling van ruimte en beleid voor zelfsturende teams en over het proces zover. Over organisaties en de heelheid van de mens. Hoe maak je een plan voor twintig jaar en voel je ook aan welke actie morgen nodig is. Hoe gaat hij om met het spanningsveld tussen de hiërarchisch verticale- en de zelfsturende teams?

Door over te stappen op AFAS heeft de UT meer dan twintig andere applicaties kunnen uitfaseren”, stelt Oeloff. Daardoor is het IT-landschap een stuk overzichtelijker geworden. Bovendien draagt de nieuwe software volgens Oeloff bij aan de realisatie van organisatiedoelstellingen.

Universiteit Twente faseert 20 applicaties uit dankzij AFAS

Wildgroei aan applicaties zorgt voor onoverzichtelijke processen en veel frustratie onder de gebruikers. De nieuwe HRM-software van AFAS heeft het IT-landschap van de UT een stuk overzichtelijker gemaakt. HR directeur Hans Oeloff: ’Ons streven om te snijden in de vele controle stappen in het proces is ook gerealiseerd. Van zeven naar twee.’

Wildgroei aan applicaties zorgt voor onoverzichtelijke processen en veel frustratie onder de gebruikers. De nieuwe HRM-software van AFAS heeft het IT-landschap van de UT een stuk overzichtelijker gemaakt. HR directeur Hans Oeloff: ’Ons streven om te snijden in de vele controle stappen in het proces is ook gerealiseerd. Van zeven naar twee.’


Ik onderken wel het risico dat je als bestuurder het hebben van systemen, regels en procedures wel comfortabel vindt. Maar zij bieden slechts schijnzekerheid.

Ik geloof in systemen, maar blijf wel bij de bedoeling

‘Op het gebied van management en leidinggeven is er nog wel wat terrein te winnen in het onderwijsveld’, aldus Ellen Marks, lid College van Bestuur van Aventus. ‘Eigenlijk zou je geen mensen uit het systeem zelf op leidinggevende posities moeten zetten.’ Over leiderschap, hiërarchie en verantwoordelijkheid.

‘Op het gebied van management en leidinggeven is er nog wel wat terrein te winnen in het onderwijsveld’, aldus Ellen Marks, lid College van Bestuur van Aventus. ‘Eigenlijk zou je geen mensen uit het systeem zelf op leidinggevende posities moeten zetten.’ Over leiderschap, hiërarchie en verantwoordelijkheid.


Schoolleider Marjolijne Mulders over 5 jaar Gedeeld Leiderschap

In deze podcast gaat Marjolijne Mulders vertellen over gedeeld leiderschap. Marjolijne is al sinds 2013 werkzaam met de leerKRACHT-methodiek en gebruikt deze nu ook als schoolleider op basisschool de Klimop in Purmerend. Hoe bereik je gedeeld leiderschap, wat is het effect op het team en de leerlingen en wat doe je als schoolleider dan nog wel?

De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor het opzetten van een eigen sevicekantoor. met een systeem van AFAS waaraan ze bijvoorbeeld KidsKonnect koppelden

De software van AFAS brengt rust en duidelijkheid in de kinderopvang

De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor het opzetten van een eigen servicekantoor. ‘Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers voor veel dingen zelf verantwoordelijk zijn. Declaraties, vragen en wijzigingen sturen ze in via de AFAS Pocket app. Doordat alles centraal geregeld is, hebben de vestigingen rust en duidelijkheid.

De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor het opzetten van een eigen servicekantoor. ‘Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers voor veel dingen zelf verantwoordelijk zijn. Declaraties, vragen en wijzigingen sturen ze in via de AFAS Pocket app. Doordat alles centraal geregeld is, hebben de vestigingen rust en duidelijkheid.


Het ontwikkelen van een responsieve onderwijsorganisatie begint bij de individuele medewerkers: zij vormen de schakels die het gedrag en de prestaties van de organisatie bepalen

Onderwijsverandering in een flow met 4 principes

Individuele medewerkers vormen de schakels die het gedrag en de prestaties van de organisatie als geheel bepalen. Zij zijn de sleutel tot een responsieve onderwijsorganisatie. Vier duidelijke principes brengen in kaart wie wel of niet op zijn of haar plek zit voor optimale flow.

Individuele medewerkers vormen de schakels die het gedrag en de prestaties van de organisatie als geheel bepalen. Zij zijn de sleutel tot een responsieve onderwijsorganisatie. Vier duidelijke principes brengen in kaart wie wel of niet op zijn of haar plek zit voor optimale flow.


Bij het werven, opleiden en begeleiden van een zij-instromer komt veel kijken. Als hier onvoldoende aandacht voor is, is de kans reëel dat de zij-instromer het onderwijs weer verlaat. In het voortgezet onderwijs gebeurt dat in zo'n 20 procent van de gevallen. Met de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs wil Voion scholen en besturen op weg helpen bij het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject

Zij-instromer begeleiden? Een succesvolle start in zes stappen

Bij het werven, opleiden en begeleiden van een zij-instromer komt veel kijken. Met het stappenplan in de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs wil Voion scholen en besturen op weg helpen bij het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject. Tips en ervaringen uit de praktijk.

Bij het werven, opleiden en begeleiden van een zij-instromer komt veel kijken. Met het stappenplan in de handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs wil Voion scholen en besturen op weg helpen bij het opzetten van een succesvol zij-instroomtraject. Tips en ervaringen uit de praktijk.


Hoe gaat Peter Visser om met het spanningsveld tussen de hiërarchisch verticale - en de zelfsturende teams?

Onderwijs leiden met hart en ziel: Sprangers over opzet PLG’s

Voor Pieter is professionaliteit uiteindelijk het aangaan van een wederkerige leerrelatie met elkaar. Idealiter worden leraren en schoolleiders zo ridders van de ronde tafel van professionaliseren en gedeeld leiderschap. Een gesprek over professionele leergemeenschappen, over de noodzaak en over veel gemaakte fouten en natuurlijk over succesformules. Verandering van onderaf door een betrokken team onderwijsprofessionals.

Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Actief in de community

Menu