Thema's

Filters
Big History is een academische discipline die de geschiedenis van de oerknal tot heden onderzoekt. Big History verzet zich tegen specialisatie en zoekt naar universele patronen of trends.
Big History is een academische discipline die de geschiedenis van de oerknal tot heden onderzoekt. Big History verzet zich tegen specialisatie en zoekt naar universele patronen of trends.

Big History leert de leerling kijken op een andere schaal

Big History verzet zich tegen specialisatie en zoekt naar universele patronen of trends. Op het Cartesius is Big History een vak geworden in de bovenbouw. Het onderzoekt lange tijdsbestekken met behulp van een multidisciplinaire benadering en verkent het menselijk bestaan in de context van dit grotere geheel. Geschiedenis docente Annemarie Proost legt uit hoe dit werkt op het multiculturele Amsterdamse lyceum en wat het doet met onderlinge tegenstellingen.

Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. In deze tijd van toenemende tegenstellingen, hypes en social media invloeden op de jeugd meer dan ooit noodzakelijk

Leergang burgerschap in dialoogvorm; wat is verdraagzaamheid?

De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld. Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. Handvatten voor een veilig gesprek.

De vrijwilligers van Stichting Huis van Erasmus hebben een complete leergang Burgerschap ontwikkeld. Daarin worden bijna alle onderwerpen van ‘Curriculum.nu’ behandeld. Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar. Handvatten voor een veilig gesprek.


Met een proactieve houding kan de school juist voorop gaan in de mogelijkheden die wijs mediagebruik de leerling bieden.

Aan de slag met mediawijsheid op school? 5 tips

De onzekerheid die sommige leraren ervaren om met mediawijsheid bezig te gaan is volgens dr. Rozendaal onterecht. Investeer in leerkrachten die openstaan om aan de slag te gaan. Met een proactieve houding kan de school juist voorop gaan in de mogelijkheden die wijs mediagebruik de leerling bieden.

De onzekerheid die sommige leraren ervaren om met mediawijsheid bezig te gaan is volgens dr. Rozendaal onterecht. Investeer in leerkrachten die openstaan om aan de slag te gaan. Met een proactieve houding kan de school juist voorop gaan in de mogelijkheden die wijs mediagebruik de leerling bieden.


Op initiatief van Stichting School & Veiligheid bezoekt Jan Jaap Hubeek het MBO College in Hilversum. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een Tribe gestart rondom het thema inclusie.

Samen zijn we iedereen – hoe is het om jou te zijn? Inclusie op het MBO

Een korte serie gesprekken over inclusie op het MBO. Op initiatief van Stichting School & Veiligheid bezoekt podcastmaker Jan Jaap Hubeek het MBO College in Hilversum. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een tribe gestart rondom het thema inclusie. Dit doen ze onder leiding van Danielle Braun, corporate antropoloog en auteur van het boek ‘De Corporate Tribe’.

Minister Wiersma stuurt aan op opname van de geschatte stroom van 15 tot 25 duizend leerplichtige Oekraïense kinderen door het kwart van de scholen die daar ervaring mee heeft. De Onderwijsraad vreest voor de ontwrichtende werking op een systeem dat al overbelast is.

Onderwijs Oekraïense kinderen via nieuwkomersonderwijs?

Minister Wiersma stuurt aan op opname van de geschatte stroom van 15- tot 25 duizend leerplichtige Oekraïense kinderen door het kwart van de scholen die daar ervaring mee heeft. De Onderwijsraad vreest voor de ontwrichtende werking op een systeem dat al overbelast is.

Minister Wiersma stuurt aan op opname van de geschatte stroom van 15- tot 25 duizend leerplichtige Oekraïense kinderen door het kwart van de scholen die daar ervaring mee heeft. De Onderwijsraad vreest voor de ontwrichtende werking op een systeem dat al overbelast is.


Studiekeuzebeurs West 2022

0
0
OGZ
9 december 2022 09:00

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Studiekeuzebeurs West 2022. Op beurs vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Studiekeuzebeurs West 2022. Op beurs vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.


Studiekeuzebeurs Midden 2022

0
0
OGZ
25 november 2022 09:00

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Studiekeuzebeurs Midden 2022. Op beurs vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Studiekeuzebeurs Midden 2022. Op beurs vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.


Onderwijsbeurs Zuid 2022

0
0
OGZ
30 september 2022 09:00

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Onderwijsbeurs Zuid 2022. Op Onderwijsbeurs Noordoost vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Onderwijsbeurs Zuid 2022. Op Onderwijsbeurs Noordoost vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.


Onderwijsbeurs Noordoost 2022

0
0
OGZ
7 oktober 2022 09:00

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Onderwijsbeurs Noordoost 2022. Op Onderwijsbeurs Noordoost vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.

Weet jij nog niet wat je wilt studeren? Bezoek dan de Onderwijsbeurs Noordoost 2022. Op Onderwijsbeurs Noordoost vind je ruim 80 instellingen uit binnen en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.


Het WALHALLAb is een leer- en werkplaats waar je met leraren kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen

Meesterwerk podcast: WALHALLAb met Marco Mout

Het WALHALLAb is een leer- en werkplaats waar je met leraren kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen. Ze zijn er trots op dat ze een beetje ánders zijn. Een ruimte voor jong talent. WALHALLAb bemoedigt de jongeren zelf het lef te hebben, te durven doen.

‘Het lijkt ons goed om de sociaal emotionele ontwikkeling nu voorrang te geven. Eerst welbevinden en veiligheid, zodat de mentale veerkracht om te kunnen presteren weer terug kan komen.’

Veelvuldig lesuitval eist zijn tol, in vo vooral mentaal

In de basisschoolleeftijd is van een inhaalslag nog geen sprake door de vele lesuitval en de chaos. Zieke leraren zijn moeilijk te vervangen door het lerarentekort. Mentale veerkracht van de tieners in het vo is ook zorgelijk. Schoolleiders vragen massaal om verlenging NPO regeling.

In de basisschoolleeftijd is van een inhaalslag nog geen sprake door de vele lesuitval en de chaos. Zieke leraren zijn moeilijk te vervangen door het lerarentekort. Mentale veerkracht van de tieners in het vo is ook zorgelijk. Schoolleiders vragen massaal om verlenging NPO regeling.


Steeds meer klassen in quarantaine

Het aantal infecties bij kinderen tussen de 0 en 12 jaar steeg de afgelopen week tot 131%. De quarantaineregel voor gehele klassen leidt ertoe dat steeds meer kinderen noodgedwongen thuisonderwijs moeten volgen.

Het aantal infecties bij kinderen tussen de 0 en 12 jaar steeg de afgelopen week tot 131%. De quarantaineregel voor gehele klassen leidt ertoe dat steeds meer kinderen noodgedwongen thuisonderwijs moeten volgen.


Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.

Onderzoek naar achterlating van jongeren in het buitenland

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) voerden verkenning uit naar de achtergrond van achterlating van jongeren in het buitenland. Handvatten voor signalering en hoe te voorkomen. Lees het in deze paper.

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet -

Iedere leraar heeft weleens te maken met leerlingen die (ernstige) gedragsproblemen vertonen. Soms word je flink op de proef gesteld, vooral als leerlingen (je persoonlijke) grenzen overschrijden. Hoe reageer je? Hoe geef je ook deze leerlingen passend onderwijs?

Geweldloos verzet – ook bekend onder de naam Nieuwe Autoriteit – is een manier van denken en doen die wordt gekenmerkt door nabijheid en steun in plaats van afstand en macht. Het gaat er niet om dat je de macht hebt of de baas bent; dat leidt slechts tot strijd en escalatie. Je de-escaleert de situatie eerst, om er op een rustig moment bij de leerling op terug te komen. Vervolgens neem je duidelijk stelling tegen het probleemgedrag. Dat doe je samen met collega’s, ouders en anderen in het netwerk van de leerling, want gedragsproblemen los je niet in je eentje op.

Geweldloos verzet betekent winst voor alle partijen: leerlingen gaan weer met plezier naar school, leraren voelen zich gesteund in hun strijd tegen gedragsproblemen en opvoeders laten hun machteloosheid achter zich.

Dit boek – bedoeld voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar (beroeps) onderwijs – beschrijft de basisprincipes van geweldloos verzet en geeft veel voorbeelden uit de praktijk. Ook bevat het een stappenplan waarmee leraren direct aan de slag kunnen. Daarnaast geeft het concrete handvatten voor de schoolbrede implementatie van geweldloos verzet.


In gesprek gaan met je klas is enorm leuk en effectief. Het kan echter ook enorm lastig zijn.

Tips voor het voeren van klassengesprekken

In gesprek gaan met je klas is enorm leuk en effectief. Het kan echter ook enorm lastig zijn. Ik schreef voor het Mundus College een korte handleiding met tips en voorbeelden. Een paar geef ik hieronder prijs. Ik ga ook graag met jullie team of school in gesprek voor het hele verhaal.

In gesprek gaan met je klas is enorm leuk en effectief. Het kan echter ook enorm lastig zijn. Ik schreef voor het Mundus College een korte handleiding met tips en voorbeelden. Een paar geef ik hieronder prijs. Ik ga ook graag met jullie team of school in gesprek voor het hele verhaal.


Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Actief in de community

Menu