Thema's

Filters

Teacher Tapp: de dagelijkse vragenapp voor leraren

Via de app Teacher Tapp kan iedereen werkzaam in het primair, voortgezet, of middelbaar beroepsonderwijs dagelijks drie meerkeuzevragen beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit. Momenteel is de groep actieve deelnemers nog te klein om representatieve uitspraken te kunnen doen, maar je kan wel de resultaten bekijken: Iedere dag resultaten in de app | Iedere week een blog met analyses | Iedere maand een overzicht met alle gestelde vragen

Dialoogtafel: Breng jouw leervisie van morgen tot leven!

Tijdens de coronacrisis werd de innovatiekracht die altijd al in het onderwijs aanwezig is geweest extra uitvergroot. Wanneer diverse docenten, leerkrachten en scholen de handen ineenslaan is de kans groter dat er een bredere verandering op gang wordt gebracht binnen het onderwijs. Tijdens het Onderwijs Innovatie Festival staat uitwisseling centraal.

Tijdens de coronacrisis werd de innovatiekracht die altijd al in het onderwijs aanwezig is geweest extra uitvergroot. Wanneer diverse docenten, leerkrachten en scholen de handen ineenslaan is de kans groter dat er een bredere verandering op gang wordt gebracht binnen het onderwijs. Tijdens het Onderwijs Innovatie Festival staat uitwisseling centraal.


De Inspectie pleit in de Staat van het Onderwijs 2022 voor focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.

Focus op basisvaardigheden? En opleiden in de breedte dan?

Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de taak en een eerste uitwerking van wat het onderwijs voorstaat. Helaas, een stevige onderbouwing van de ‘harde boodschap’ mist. En de maatschappelijke opgaven uit het rapport bieden een veel betere focus!

Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de taak en een eerste uitwerking van wat het onderwijs voorstaat. Helaas, een stevige onderbouwing van de ‘harde boodschap’ mist. En de maatschappelijke opgaven uit het rapport bieden een veel betere focus!


technologie speelt een steeds grotere rol in werk en leven. School dient daarop voor te sorteren door studenten digitaal vaardig te maken. De Digitale CompetentiePeiler helpt je digitale competenties te integreren in jouw opleiding.

Hoe integreer ik digitale competenties in mijn onderwijs of opleiding?

Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat technologie een steeds grotere rol speelt in werk en leven. Daar moeten we in het onderwijs op voorsorteren, zodat de studenten straks voldoende digitaal vaardig zijn als ze de arbeidsmarkt op stromen. Maar hoe doen we dat? In dit artikel vertellen we over de Digitale CompetentiePeiler. Deze Peiler helpt jou als opleidingsontwikkelaar, docent of onderwijskundige om digitale competenties in te integreren in jouw onderwijs of opleiding.

Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat technologie een steeds grotere rol speelt in werk en leven. Daar moeten we in het onderwijs op voorsorteren, zodat de studenten straks voldoende digitaal vaardig zijn als ze de arbeidsmarkt op stromen. Maar hoe doen we dat? In dit artikel vertellen we over de Digitale CompetentiePeiler. Deze Peiler helpt jou als opleidingsontwikkelaar, docent of onderwijskundige om digitale competenties in te integreren in jouw onderwijs of opleiding.


Inspectie van het onderwijs roept op het tij te keren

Inspectie pleit voor focus op basisvaardigheden, niet steeds weer nieuwe dingen en vooral veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren met bewezen effectieve methoden. Daarvoor moet iedereen doelgericht samenwerken – van beleid en wetenschap tot bestuur en school.

Inspectie pleit voor focus op basisvaardigheden, niet steeds weer nieuwe dingen en vooral veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren met bewezen effectieve methoden. Daarvoor moet iedereen doelgericht samenwerken – van beleid en wetenschap tot bestuur en school.


Een school waar het veilig is, waar leraren zich kunnen focussen op het lesgeven, waar leerlingen zich kunnen focussen op het leren. Een school waar elke volwassene gelooft in het kunnen van de leerlingen.

De ingrediënten van een goede school

Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en deze opgelost werden door de leraar in te zetten als coach, de leerling eigenaar te maken van zijn eigen leerproces en klaslokalen om te vormen naar leerpleinen. Wat maakt excellente scholen goed?

Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en deze opgelost werden door de leraar in te zetten als coach, de leerling eigenaar te maken van zijn eigen leerproces en klaslokalen om te vormen naar leerpleinen. Wat maakt excellente scholen goed?


Wiersma focust op het repareren van achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

Wiersma pragmatisch inzake curriculum PO/VO: meest urgente eerst

Gerichte aanpak: achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarnaast zet Wiersma in op systematiek voor periodiek curriculumonderhoud, dat niet ad hoc maar vanzelfsprekend is.

Gerichte aanpak: achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarnaast zet Wiersma in op systematiek voor periodiek curriculumonderhoud, dat niet ad hoc maar vanzelfsprekend is.


Onderwijs can fundament tot uitvoering Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school, van fundament tot uitvoering.

Her· eik· en (werkwoord) afgeleide van herijken

Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school. De 5 fases die nodig zijn om een stevige onderwijsboom neer te zetten.

Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school. De 5 fases die nodig zijn om een stevige onderwijsboom neer te zetten.


Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften zouden vaker samen dichtbij huis naar school moeten kunnen gaan, aldus het streven van Inclusiever Onderwijs.

Na passend onderwijs nu inclusiever onderwijs: is dat haalbaar?

Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften zouden vaker samen dichtbij huis naar school moeten kunnen gaan, aldus het streven van Inclusiever Onderwijs. Het gaat daarin een stap verder dan passend onderwijs. In deze podcast serie kun je de belangrijkste conclusies over 5 jaar passend onderwijs beluisteren aan de hand van ervaringen van samenwerkingsverbanden, ouders en leraren.

Masterclass betrokkenheid van stakeholders vergroten

75
75
VO-raad
13 oktober 2022 15:00

Hoe kan je de betrokkenheid van stakeholders op jouw school vergroten? In deze online masterclass krijg je handvatten aangereikt om belanghebbende structureel te betrekken bij het onderwijs- en organisatiebeleid op jouw school.

Hoe kan je de betrokkenheid van stakeholders op jouw school vergroten? In deze online masterclass krijg je handvatten aangereikt om belanghebbende structureel te betrekken bij het onderwijs- en organisatiebeleid op jouw school.


VO-congres 2022

VO-raad
22 september 2022 00:00

Save the date: VO-congres 2022. Op 22 september organiseert de VO-raad weer het jaarlijkse VO-congres. Wil jij dit niet missen? Grijp dan deze kans om 22 september in je agenda te zetten.

Save the date: VO-congres 2022. Op 22 september organiseert de VO-raad weer het jaarlijkse VO-congres. Wil jij dit niet missen? Grijp dan deze kans om 22 september in je agenda te zetten.


Educator, voortgang, leerlingvolgsysteem, studentenvolgensysteem

Educator: studievoortgang

Educator is een alle-in-één leerlingvolgsysteem voor het MBO, HBO en het particulier onderwijs. Met de tool kunnen studenten eenvoudig hun studievoortgang bekijken. Ze geven aan waar ze zijn, wat ze doen en waar ze naartoe willen. Zo weet zowel student als docent hoe de student er voor staat.

Als het middenkader zich niet veilig voelt en zich niet gezien weet, werkt dat door in de gehele organisatie. Schoolleider Manon Vriezekolk over leiderschap, werkdruk en SDG's.

Veranderingsproces zonder dat de hele school op zijn kop staat

‘Verandert de missie en/of visie, dan vergt dat een mentale omslag van de betrokkenen. Realiseer je dat als leidinggevende en geef dat de tijd. Als het middenkader zich niet veilig voelt en zich niet gezien weet, werkt dat door in de gehele organisatie. Schoolleider Manon Vriezekolk over leiderschap, werkdruk en SDG’s.

‘Verandert de missie en/of visie, dan vergt dat een mentale omslag van de betrokkenen. Realiseer je dat als leidinggevende en geef dat de tijd. Als het middenkader zich niet veilig voelt en zich niet gezien weet, werkt dat door in de gehele organisatie. Schoolleider Manon Vriezekolk over leiderschap, werkdruk en SDG’s.


Jaarcongres HRM & het onderwijs

HOE ZIET ÚW DEEL VAN DE PUZZEL ERUIT?
345
345
CSC Seminars/ Jaarcongres HRM & het onderwijs
22 november 2022 08:30

Transformatie van HR in het onderwijs: hoe ziet jouw deel van de puzzel eruit? Dit congres biedt verdieping in de verandering van arbeidsmarkt en onderwijs. En gaat daarnaast verder in op het HR-beleid en de toekomst van HRM in het onderwijs, Wat is de invloed van HRM op jouw school?

Transformatie van HR in het onderwijs: hoe ziet jouw deel van de puzzel eruit? Dit congres biedt verdieping in de verandering van arbeidsmarkt en onderwijs. En gaat daarnaast verder in op het HR-beleid en de toekomst van HRM in het onderwijs, Wat is de invloed van HRM op jouw school?


De Staat van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs
13 april 2022 00:00

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op 13 april en 11 mei.

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op 13 april en 11 mei.


Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Actief in de community

Menu