Thema's

Filters
Schoolleider Eva Naaijkens stelde zich die vraag vaak en schreef er samen met Martin Bootsma een boek over waarin ze uitlegt hoe je leerkrachten terug volop kunt laten lesgeven, ze zorgen vrij kunt maken en hun werkdruk kunt verlichten.

Buiten de krijtlijnen: Eva Naaikens over ‘Wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’

Schoolleider Eva Naaijkens schreef samen met Martin Bootsma een boek waarin ze uitlegt hoe je leerkrachten weer volop kunt laten lesgeven, ze zorgen vrij kunt maken en hun werkdruk kunt verlichten. Rinke Vanhoeck praat met Eva op de Sett Gent beurs. Over vakmanschap, kwaliteit en ambitie.

Hoe gaat Peter Visser om met het spanningsveld tussen de hiërarchisch verticale - en de zelfsturende teams?

Peter Visser over organiseren van zelfsturende onderwijsteams

In het gesprek vertelt onderwijsbestuurder Peter de Visser over de ontwikkeling van ruimte en beleid voor zelfsturende teams en over het proces zover. Over organisaties en de heelheid van de mens. Hoe maak je een plan voor twintig jaar en voel je ook aan welke actie morgen nodig is. Hoe gaat hij om met het spanningsveld tussen de hiërarchisch verticale- en de zelfsturende teams?

Onderwijs can fundament tot uitvoering Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school, van fundament tot uitvoering.

Her· eik· en (werkwoord) afgeleide van herijken

Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school. De 5 fases die nodig zijn om een stevige onderwijsboom neer te zetten.

Een analogie waarin de karakteristieken van een boom worden gebruikt om aan de slag te gaan met de herdefinitie van een school. De 5 fases die nodig zijn om een stevige onderwijsboom neer te zetten.


Groene Peper grid

Groene Peper 2022

Groenepeper logo
Het Groene Brein, SURF, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Studenten voor Morgen en Hogeschool van Amsterdam.
17 mei 2022 00:00

Groene Peper is het enige event op gebied van duurzaamheid voor mbo, hbo en wo in Nederland dat de mogelijkheid biedt om te netwerken, inspiratie op te doen en/of kennis uit te wisselen met iedereen binnen deze onderwijsdoelgroepen.

Groene Peper is het enige event op gebied van duurzaamheid voor mbo, hbo en wo in Nederland dat de mogelijkheid biedt om te netwerken, inspiratie op te doen en/of kennis uit te wisselen met iedereen binnen deze onderwijsdoelgroepen.


Digitalisering en de urgentie van risico en dreigingsbeeld

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Onderwijsinstellingen hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen volgens recent onderzoek nog steeds de grootste risico’s.

Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en weggegooid geld en verspilde energie en motivatie. Dus begin bij het begin: omgaan met onzekerheid. Ken de voorwaarden voor het realiseren van een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie.

Op koers naar een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie

Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en weggegooid geld en verspilde energie en motivatie. Dus begin bij het begin: omgaan met onzekerheid. Ken de voorwaarden voor het realiseren van een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie.

Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en weggegooid geld en verspilde energie en motivatie. Dus begin bij het begin: omgaan met onzekerheid. Ken de voorwaarden voor het realiseren van een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie.


Webinar AON Lezen beschikking werkhervattingskas

Webinar ‘Lezen beschikking werkhervattingskas’

gratis
gratis
AON
12 januari 2022 10:00

Een 30 minuten webinar van AON. Als werkgever draagt u jaarlijks premie af voor de Werkhervattingskas waaruit de WIA- en Ziektewetuitkeringen betaald worden. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak verkeerde premies berekent. Weet u zeker dat u niet te veel betaalt?

Een 30 minuten webinar van AON. Als werkgever draagt u jaarlijks premie af voor de Werkhervattingskas waaruit de WIA- en Ziektewetuitkeringen betaald worden. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak verkeerde premies berekent. Weet u zeker dat u niet te veel betaalt?


Daarom moet er goed gekeken worden naar de rol van het groeiende aantal commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleidingsaanbieders in het basis- en voortgezet onderwijs

Onderwijsraad: private bijles vergroot kansenongelijkheid

In het advies staat dat de overheid moet zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om goed onderwijs aan te kunnen bieden, zodat scholen niet hoeven te leunen op bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining van private aanbieders. De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders.

In het advies staat dat de overheid moet zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om goed onderwijs aan te kunnen bieden, zodat scholen niet hoeven te leunen op bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining van private aanbieders. De toegang tot kwalitatief goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders.


Leven Lang Ontwikkelen schuift steeds meer op naar een maatschappelijke behoefte. Publieke instellingen nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid door ook in privaat aanbod te voorzien.

OCW Podcast ‘Publiek-Privaat’; de 7 voorwaarden voor samenwerking

Podcast over de ‘Beleidsregel Investeren met publieke middelen in private activiteiten’. Over de voorwaarden waaronder publieke ho- en mbo-instellingen met publieke middelen mogen investeren in private activiteiten. Over wat nu wel en niet mag en wat je op orde moet hebben, rondom LLO / publiek-private activiteiten. Met name interessant voor alle docenten, accountmanagers, projectleiders, controllers en opleidingsmanager binnen publieke en private instellingen.

Roep om langere looptijd NPO of structureel karakter

De helft van de ondervraagde scholen in het funderend onderwijs denkt in de knel te komen met het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ze hebben grote moeite om personeel te vinden en zien de tijdelijkheid van het programma als een obstakel.

De helft van de ondervraagde scholen in het funderend onderwijs denkt in de knel te komen met het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ze hebben grote moeite om personeel te vinden en zien de tijdelijkheid van het programma als een obstakel.


Duurzaam innoveren vergt teacher leadership van alle betrokkenen

Voor het duurzaam innoveren van onderwijs zijn alle actoren in de school nodig, en dat betekent meer vormen van community-based teacher leadership. Het versterken van deze vorm van leiderschap vraagt veel van leraren en schoolleiders. Download het onderzoek.

Voor het duurzaam innoveren van onderwijs zijn alle actoren in de school nodig, en dat betekent meer vormen van community-based teacher leadership. Het versterken van deze vorm van leiderschap vraagt veel van leraren en schoolleiders. Download het onderzoek.


Veranderen is een Vaardigheid afb. 2

Organiseren voor succes: benut het verandervermogen van jouw medewerkers

Responsieve organisaties maken optimaal gebruik van het vermogen van mensen om te veranderen. Zij ‘organiseren voor succes’ door te focussen op medewerkers en hun onderlinge relaties. Zo wordt verandervermogen optimaal benut en ontstaat ‘verandering van binnenuit’. Resultaat: meer wendbaarheid en veerkracht en een betere realisatie van de ambities van jouw organisatie.

Responsieve organisaties maken optimaal gebruik van het vermogen van mensen om te veranderen. Zij ‘organiseren voor succes’ door te focussen op medewerkers en hun onderlinge relaties. Zo wordt verandervermogen optimaal benut en ontstaat ‘verandering van binnenuit’. Resultaat: meer wendbaarheid en veerkracht en een betere realisatie van de ambities van jouw organisatie.


Hoe richten we het onderwijs nou anders in dat de werkdruk omlaag gaat?

Werkdruk verlagen in het onderwijs op 15 punten

Hoe richten we het onderwijs nou anders in dat we de werkdruk omlaag krijgen? Wat kan er binnen de schoolcultuur bereikt worden? “We hebben een achterhaald en foutief systeem en dat willen we nu ‘passend’ maken, en dat wentelen we af op de leerkracht.”

Hoe richten we het onderwijs nou anders in dat we de werkdruk omlaag krijgen? Wat kan er binnen de schoolcultuur bereikt worden? “We hebben een achterhaald en foutief systeem en dat willen we nu ‘passend’ maken, en dat wentelen we af op de leerkracht.”


Responsieve organisaties hebben een groot verandervermogen. Aan de basis daarvan liggen een heldere visie en missie

Een responsieve onderwijsorganisatie – the art of moving as one

Verandermanagement is complex, tijdrovend en minstens 70 procent van de projecten mislukt. Want er wordt nauwelijks georganiseerd voor succes. Dat gaat niet over gedetailleerde plannen, processen en KPI’s, maar over mensen en hun onderlinge relaties. Tijd voor responsieve onderwijsorganisaties, waarbij verandering van binnenuit ontstaat.

Verandermanagement is complex, tijdrovend en minstens 70 procent van de projecten mislukt. Want er wordt nauwelijks georganiseerd voor succes. Dat gaat niet over gedetailleerde plannen, processen en KPI’s, maar over mensen en hun onderlinge relaties. Tijd voor responsieve onderwijsorganisaties, waarbij verandering van binnenuit ontstaat.


5 stappen om doelgericht je project uit te werken

Een jaarplan dat werkt voor jouw school; in vijf stappen

Met het nieuwe jaar voor de boeg dienen zich wellicht ook nieuwe ambities aan. Dit visuele vijfstappenplan helpt je om je doelstelling concreet en haalbaar te maken. Het begint met het bewust samenstellen van een team collega’s. Vertaal je doelen in beeld.

Met het nieuwe jaar voor de boeg dienen zich wellicht ook nieuwe ambities aan. Dit visuele vijfstappenplan helpt je om je doelstelling concreet en haalbaar te maken. Het begint met het bewust samenstellen van een team collega’s. Vertaal je doelen in beeld.


Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Actief in de community

Menu