Hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit / Amsterdam

Organisatie: Universiteit van Amsterdam
Locatie: Amsterdam
Functie: Hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit
Vervaldatum: 16/05/2021
logo aanbieder

Binnen de afdeling Neerlandistiek van de Faculteit der Geesteswetenschappen is een vacature voor een hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit.

Wat ga je doen

Context van de leerstoel – De huidige ontwikkelingen binnen de media, digitalisering, culturele diversificatie en leescultuur nodigen uit tot vernieuwing in onderwijs- en onderzoeksgebieden. Deze vernieuwing heeft geleid tot de leerstoel ‘Nederlandse letterkunde en intermedialiteit’ waarin letterkunde bestudeerd wordt in relatie tot andere mediale vormen (zoals oraliteit, film en sociale media) en onder meer via concepten als narrativiteit en storytelling binnen de Nederlandse taal en cultuur.

De leerstoel ‘Nederlandse letterkunde en intermedialiteit’ maakt onderdeel uit van de capaciteitsgroep Nederlandse letterkunde. De capaciteitsgroep bestaat uit 6.9 fte vaste stafleden. De groep van letterkundigen aan de afdeling Neerlandistiek is zowel in onderwijs, onderzoek als in maatschappelijke bijdragen dynamisch, interdisciplinair, internationaal gericht en vernieuwend. De hoogleraar ‘Nederlandse letterkunde en intermedialiteit’ richt zich primair op de moderne letterkunde waarbij een nauwe samenwerking met de meer historisch letterkundigen binnen de afdeling wordt verwacht.

Onderwijs – De betreffende groep verzorgt onderwijs en coördinatietaken binnen diverse opleidingen zoals de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur; de masteropleiding Neerlandistiek; en de duale master redacteur/editor. De hoogleraar zal onderwijs verzorgen in verschillende opleidingen zowel in de bachelor- als in de masteropleidingen en zal tevens scripties en stages begeleiden (zowel in het Nederlands als in het Engels). Gezien de deelname in diverse opleidingen is de hoogleraar aantoonbaar in staat multi- en interdisciplinair te kunnen werken. De hoogleraar is in staat om vernieuwingen aan te brengen in het curriculum en heeft affiniteit met aantrekkelijke en moderne didactische werkvormen en methoden en heeft oog voor diversiteit van de studentenpopulatie.

Onderzoek – De hoogleraar maakt deel uit van het programma van onderzoeksinstituut en zoekt aansluiting met onderzoekers uit andere instituten binnen en buiten de faculteit. Het aanleggen en onderhouden van een internationaal netwerk en participatie in (inter)nationale projecten wordt van de hoogleraar verwacht. Het is van groot belang dat de hoogleraar in staat is om externe onderzoeksgelden te verwerven om zo een duurzame onderzoeksgroep op te bouwen. 

Leiderschap – De hoogleraar vervult diverse leiderschapstaken. De afdeling Neerlandistiek bestaat op dit moment uit drie capaciteitsgroepen waarvan de stafleden in diverse opleidingen participeren en onderdeel uitmaken van verschillende onderzoeksinstituten. De hoogleraar zal voorzitterstaken op zich nemen op niveau van de capaciteitsgroep. Daarnaast is de te verwerven hoogleraar op termijn beschikbaar als voorzitter van de afdeling; als directeur van een onderzoeksinstituut; als opleidingsdirecteur en is bereid zitting te nemen in diverse commissies. 

NB – Binnen de afdeling Neerlandistiek zijn momenteel twee vacante leerstoelen: de leerstoel ‘Nederlandse letterkunde en intermedialiteit’ (modern perspectief) die in de huidige vacaturetekst wordt beschreven, en de leerstoel . Een verschuiving is eventueel mogelijk indien uitstekende kandidaten zich melden die de leerstoel vanuit een ander perspectief willen bekleden. De motivatie hiervoor dient toegelicht te worden in de sollicitatiebrief.

Wat vragen we van jou

Gezocht wordt daarom naar een hoogleraar die geschoold is in de Nederlandse letterkunde, die een innovatieve onderwijs- en onderzoeksagenda heeft waarbinnen de bestudering van de intermedialiteit van de Nederlandse letterkunde van toepassing is, en die in staat is de vertaalslag te maken naar actuele ontwikkelingen binnen dit werkveld van de Nederlandse letterkunde. Het is belangrijk dat de hoogleraar het vakgebied zowel wetenschappelijk als maatschappelijk uitdraagt en affiniteit heeft met het huidige literaire culturele bedrijf. De hoogleraar heeft aantoonbare ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden, het begeleiden van promovendi en het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Het is zeer belangrijk dat de hoogleraar beschikt over inspirerende didactische vaardigheden en in staat is om een innovatieve bijdrage te leveren aan de herziening van diverse curricula om zo een grotere en meer diverse groep van studenten aan te trekken.

Jouw ervaring en profiel

Wij vragen de volgende kwalificaties:

 • gepromoveerd binnen het gebied van de Nederlandse letterkunde of aanpalende vakgebieden met aantoonbare affiniteit met moderne letterkunde;
 • excellente academische reputatie en publicatie track record;
 • inspirerende docent met ervaring op alle niveaus van het academische onderwijs
 • excellente bestuurlijke en leiderschapskwaliteiten en aantoonbare ervaring met bestuur en leidinggeven;
 • aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsprogramma’s op BA en MA niveau;
 • heeft in het verleden met succes beurzen en externe financiering verworven;
 • ervaring met het begeleiden van PhD studenten en junior onderzoekers;
 • onderdeel van een netwerk van academische en culturele instanties en het huidige literair culturele bedrijf;
 • aantoonbare ervaring met werken in een multidisciplinair of interdisciplinair verband;
 • aantoonbare ervaring met valorisatie van kennis zowel binnen als buiten een academische setting
 • spreekt vloeiend Nederlands en Engels.
 • In het document is meer informatie te vinden.

  Wat bieden we jou

  Bij benoeming wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Het salaris is overeenkomstig hoogleraarssalarisschaal 2, €5.749 tot €8.371 bruto per maand (€80.233 tot €116.825 bruto per jaar, inclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering) gebaseerd op 38 uur per week, in overeenstemming met de . In bijzondere gevallen kan een ander pakket aan arbeidsvoorwaarden worden aangeboden.

  Over ons

  De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. .

  Over de Faculteit der Geesteswetenschappen

  De verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Docenten en onderzoekers van de faculteit werken samen in interdisciplinaire onderzoeksverbanden en zijn actief in uiteenlopende onderwijsprogramma’s.

  Aan de FGw zijn een kleine duizend medewerkers verbonden en circa 8.000 studenten volgen er onderwijs. De faculteit bestaat uit acht afdelingen: Filosofie, Neerlandistiek, Mediastudies, Kunst- en cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Europese studies en religiestudies, Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, Moderne vreemde talen en culturen, en Literatuur- en taalwetenschap. Elke afdeling is opgebouwd uit capaciteitsgroepen, die bestaan uit e?e?n of meer hoogleraren en een aantal medewerkers die werkzaam zijn op het betreffende vakgebied.

  De faculteit biedt onderzoekers de gelegenheid om samen te werken met toonaangevende wetenschappers in onderzoeksinstituten die – mede vanwege hun interdisciplinaire karakter – internationaal hoog staan aangeschreven.

  Nieuwsgierig naar onze organisatie en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ruime vakantieregeling en ontwikkelmogelijkheden? Hier lees je meer over de Universiteit van Amsterdam.

  Vragen

  Voor vragen over de functie of de afdeling kun je contact opnemen met:

 • , voorzitter van de afdeling Neerlandistiek, hoogleraar Nederlandse Taalkunde (inhoudelijke vragen)
  en
 • , secretaris van de benoemingsadviescommissie (procedurele vragen)
 • Ook interessant

  Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

  Community Leden

  Alle Leden >>>

  Whitepaper arbeidsmarkt

  Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

  Whitepaper didactiek

  didactiek download

  Whitepaper HR

  HR download onderwijs

  Whitepaper leeromgeving

  Leeromgeving download

  Whitepaper maatschappij

  Maatschappij onderwijs download

  Whitepaper onderwijsontwikkeling

  onderwijsontwikkeling download

  Whitepaper organiseren

  Onderwijs organiseren download

  Whitepaper professionalisering

  onderwijs professionalisering download

  Whitepaper technologie

  Onderwijs Technologie download

  Ledenonderzoek

  Registreer je als lid

  Word gratis lid

  Word lid

  Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

  Publiceer

  Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

  Advertentie

  In de spotlight

  Vacature

  Boek

  Opleiding

  App

  Menu