Universitair Docent Orthopedagogiek: Gedrag Opvoeding Kinderrechten (1,6 fte) / Groningen

Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Locatie: Groningen
Functie: Universitair Docent Orthopedagogiek: Gedrag Opvoeding Kinderrechten (1,6 fte)
Vervaldatum: 19/05/2021
logo aanbieder

Functieomschrijving

Dankzij extra overheidsfinanciering zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we vier nieuwe universitair docenten (twee vaste posities en twee tijdelijke posities) in dienst mogen nemen om onze afdeling te versterken en aan te vullen om de huidige maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en de impact van ons werk te vergroten. In het bijzonder verwelkomen we sollicitanten met een achtergrond in de implementatie-wetenschap en/of expertise in onderwerpen als armoede, ongelijkheid, diversiteit en residentiële jeugdzorg. Kandidaten met een sterke methodologische achtergrond in kwalitatieve analyse of N=1, tijdreeks, (experimentele) ‘single case’ en ‘mixed method’ benaderingen worden sterk aangemoedigd om te solliciteren. Tot slot zoeken we ook kandidaten met een klinische graad of een interdisciplinaire achtergrond met aanvullende expertise in ethiek, sociologie, recht en (complexe) systemen.

Kandidaten zullen bijdragen aan het onderwijs in de bachelor en masterprogramma’s met betrekking tot kinderen met sociale, gedrags- en gezinsproblemen; dit is inclusief de supervisie van bachelor- en (research)master scripties en stages. Van kandidaten wordt verwacht dat zij samenwerkingen aangaan en onderhouden binnen en buiten onze faculteit, zowel nationaal als internationaal. Ook zijn zij medeverantwoordelijk voor de begeleiding van promovendi en van hen wordt eveneens verwacht dat zij beurzen en fondsen kenmerkend voor ons werkterrein verwerven.

Functie-eisen

Wij zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende eisen:

• een doctoraat op het gebied van de Sociale Wetenschappen
• een uitstekende lijst met publicaties, zowel wetenschappelijk als in termen van maatschappelijke impact
• bewijs van het vermogen en/of concrete plannen om financiering aan te trekken
• ervaring en interesse in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesis begeleiding)
• BKO-Certificaat of de bereidheid om het certificaat binnen 1 jaar te halen
• een goede beheersing van zowel de Engelse als de Nederlandse taal; met name op het gebied van lesgeven, spreken (presenteren) en schrijven (of bereid om de Nederlandse taal te leren)
• een inspirerende teamspeler met goed communicatieve vaardigheden
• belangrijke competenties in deze functie zijn conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Organisatie

Sinds de oprichting in 1614 geniet de Rijksuniversiteit Groningen een internationale reputatie als dynamisch en innovatief centrum voor hoger onderwijs met hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Evenwichtige studie- en loopbaantrajecten in een grote verscheidenheid aan disciplines stimuleren de 36.000 studenten en onderzoekers om hun eigen individuele talenten te ontwikkelen. De RUG behoort tot de beste onderzoeksuniversiteiten in Europa en heeft de krachten gebundeld met prestigieuze partneruniversiteiten en netwerken. De Universiteit van Groningen is echt een internationale en bruisende kennisplaats.

De Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat zich richt op de mens en de maatschappij. De faculteit bestudeert vraagstukken die verband houden met menselijk gedrag, de (sociale) relaties tussen mensen en de samenleving als geheel. Dit betreft de studie van hoe mensen functioneren onder gezonde omstandigheden, maar ook de problemen die individuen of groepen tegenkomen, en hoe deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Onderdeel van deze faculteit is de Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Deze afdeling biedt Bachelor- en Masteropleidingen aan in het Nederlands en het Engels en begeleidt interne en externe promovendi.

De Basiseenheid Gedrag Opvoeding en Kinderrechten
De basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (GOK) is samen met de basiseenheid Leren & Ontwikkeling verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. De missie van het onderzoek bij de afdeling GOK is om het ontstaan, de instandhouding en het herstel van jeugd-, gezins- en opvoedproblemen beter te begrijpen, zowel op theoretisch als toegepast niveau. Ons onderzoek wordt omkaderd door een transactionele, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief, waarbij we ons richten op de interactie tussen jongeren en hun omgeving (zoals het gezin, het sociale netwerk, de school en welzijnsorganisaties). Een gemeenschappelijke deler van onze onderzoeksprojecten is de focus op de complexiteit van de problemen en de klinische besluitvorming en het ingrijpen in dergelijke omstandigheden. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met maatschappelijke en klinische partners, nationaal en internationaal, en we proberen jongeren, gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen.

De basiseenheid GOK draagt bij aan de bachelor- en masteropleidingen van de afdeling. Op bachelorniveau bieden we cursussen aan over een breed scala aan onderwerpen die specifiek zijn voor het welzijn van kinderen en gezinnen, waaronder een klinische Minor Orthopedagogiek. Op masterniveau geven we les in de Mastertrack Orthopedagogiek, en nemen we deel aan andere Mastertracks binnen de afdeling, waaronder de Master Jeugd, Maatschappij en Beleid en de facultaire Research Master.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal € 3.746,- bruto per maand (schaal 11) en maximaal € 5.826,- bruto per maand (schaal 12) op basis van een fulltime dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Het uitgangspunt voor deze twee posities betreft een eenmalig dienstverband voor bepaalde tijd voor vier jaar met een aanstellingsomvang van 0,8 fte, conform artikel 2.2a van de cao voor de Nederlandse Universiteiten. De concrete invulling en duur van het tijdelijke dienstverband is afhankelijk van het reeds opgebouwde arbeidsverleden van de kandidaat.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 september 2021

Ook interessant

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper didactiek

didactiek download

Whitepaper HR

HR download onderwijs

Whitepaper leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper organiseren

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

Whitepaper technologie

Onderwijs Technologie download

Ledenonderzoek

Registreer je als lid

Word gratis lid

Word lid

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

Publiceer

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

Advertentie

In de spotlight

Vacature

Boek

Opleiding

App

Menu