Wij heten je van harte welkom. Fijn dat je wilt publiceren bij Onderwijscommunity. Het delen van kennis en ervaring helpt de verbinding die uiteindelijk, tezamen, bijdraagt aan een sterker onderwijs. Onderaan deze pagina vind je nog een aantal tips en tricks en de stijlgids.

Spelregels

Wij wijzen je graag op de volgende ‘spelregels’:

 • Artikelen, blogs en andere bijdragen zijn primair bedoeld om anderen te inspireren of van inzichten te voorzien. Niet om je eigen organisatie aan te prijzen. Je mag natuurlijk wel refereren aan je eigen ervaringen of succesvolle – of minder succesvolle – cases uit je eigen organisatie beschrijven. Ook in je korte biografie is het vanzelfsprekend iets over je bedrijvigheden te vermelden. Een toegevoegde foto spreekt ook altijd tot de verbeelding.
 • Het thema van een artikel of blog moet passen binnen de kennisdomeinen van Onderwijscommunity.
 • Je artikel bevat unieke content, dus geen plagiaat. De content wordt niet op andere plekken gepubliceerd. Hiervoor kun je een penalty krijgen van Google. Eigen werk mag wel een tweede keer worden opgediend voor een nieuw publiek. Met enige aanpassingen in de kop, de tussenkoppen en de eerste alinea.
 • Een artikel mag geen beledigende of discriminerende elementen bevatten. Je schrijft op persoonlijke titel.
 • Het is altijd mogelijk om gratis een artikel te plaatsen. Wij doen hier dan geen verdere promotie voor. Een aanvullend promotiepakket vergroot natuurlijk wel de kans dat je artikel gelezen wordt.
 • Ten allen tijde behouden we ons het recht voor om een artikel af te wijzen vanwege de inhoud.
 • Ingediende en gepubliceerde content blijft bij Onderwijscommunity eigendom van de auteur. Wij mogen deze wel verspreiden en – al dan niet in bewerkte vorm – gebruiken voor andere publicaties of content dragers, zoals bijvoorbeeld ons magazine. Indien wij content bewerken, wordt deze vóór publicatie aan de auteur voorgelegd ter goedkeuring. Eventuele wijzigingen door de redactie moeten dan worden erkend en ingestemd of afgewezen.
 • De auteur is verantwoordelijk voor de content die wij plaatsen, inclusief eventuele bijbehorende afbeeldingen en materialen.
 • Indien je gebruik maakt van bronnen, vermeldt deze dan.

Pakkende content

Wil je met jouw artikel de aandacht van de community trekken? Zorg dan dat de content zoveel mogelijk bevat van de volgende elementen of voldoet aan deze suggesties:

 • Relevant; hoe belangrijk is het onderwerp waarover het artikel gaat voor de lezers? Wordt
  het herkend als authentiek en waardevol?
 • Actueel; welk actuele vraagstuk stelt het artikel aan de orde? Waarom nu; bij welke ontwikkeling
  haakt de tekst aan?
 • Onderbouwing; worden stellingen en aannames voldoende onderbouwd? Dit is van belang in verband met de geloofwaardigheid van een artikel. Vermeld ook eventuele bronnen, liefst met een link.
 • Informatief; zit er voldoende informatie in een artikel om de lezer te inspireren of te verrijken met ter zake kundige kennis?
 • Toegankelijk; is het artikel wat betreft opbouw, stijl en taalgebruik gemakkelijk leesbaar en
  daarmee toegankelijk voor de lezers? Bedenk: het is een teken van intelligentie om iets wat complex is simpel uit te leggen.

Tips en tricks: Stijl

 • Houd het kort en krachtig. Het lezen vanaf een beeldscherm is vermoeiender dan van papier. Voegt iedere zin echt wat toe aan je verhaal? Kill your darlings!  Maak voordat je gaat schrijven eerst een indeling van het artikel en begin met de belangrijkste boodschap. Een koppenstructuur kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.
 • Lezers scannen veel, zeker online. Houd hier rekening mee door gebruik te maken van alinea’s, witregels en tussenkopjes. Probeer iedere alinea ongeveer even lang te maken en behandel daarin één onderwerp. Maak gebruik van bulletpoints bij opsommingen. Breng voor een fijne leesflow ritme aan door korte en langere zinnen af te wisselen. Vermijd ouderwets en formeel taalgebruik. Houd het duidelijk, aansprekend, bondig en fris. Spreek de lezer aan met je in plaats van u.

Tips en tricks: Taal

 • Vermijd passief taalgebruik. Dus niet ‘Door ons werd geconcludeerd’, maar: ‘Wij concluderen’. Hulpwerkwoorden zoals kunnen, zullen en zouden, maken je tekst vaak minder krachtig. Probeer je betoog niet af te zwakken met termen als: het is mogelijk dat, je zou kunnen denken dat. Hou het scherp en stellig. Dit leest lekkerder en het nodigt uit tot discussie. Denk na over een sterke afsluiting. Laat je onderwerp niet doodbloeden.
 • Gebruik geen afkortingen of jargon zonder uitleg. Maak het je lezer zo gemakkelijk mogelijk om je tekst te begrijpen. Lees na het schrijven je artikel nog eens goed na. Sluit de inhoud goed aan bij de doelgroep? Als je een vraag stelt in het artikel, heb je die dan ook beantwoord?

Tips & Tricks: Seo

 • Welkom in the age of SEO. Search Engine Optimalisation. Om kort te gaan, wil jij dat jouw unieke, bevlogen boodschap wordt opgepikt door de zoekmachines, dan zijn er enkele simpele suggesties om je aan te houden. Op zich is hier een hele wetenschap van te maken. In het kort komt het hier op neer: een kernwoord (key-phrase) brengt jouw boodschap terug tot de essentie. Dit kernwoord laat je herhaaldelijk terugkomen. In de titel in tussenkopje en in de eerste alinea. Synoniemen en aanverwante termen doen het ook goed. Zo wordt de boodschap door de zoekmachines beter opgemerkt tussen de overvloed aan informatie. Het is ook een goed hulpmiddel bij het schrijven, om de boodschap helder over het voetlicht te brengen.

Stijlgids

 • Aanhalingstekens; gebruik enkele aanhalingstekens rond citaten. Probeer de
  bekende aanhalingstekens rond zelfstandige naamwoorden zoveel mogelijk vermijden (denk
  de beweging met je handen erbij). Dus niet: Het ‘probleem’. Het is een probleem of niet.
 • Cijfers en percentages;  cijfers tot honderd schrijven we zoveel mogelijk voluit. Een aantal
  uitzonderingen daargelaten, zoals de cijfers in de titel, percentages en jaartallen.
 • Geen puntje puntje puntje; zinnen als: Hier moeten we over nadenken… kunnen gewoon met één punt eindigen.
 • De titel kort en pakkend;  niet te poëtisch en het liefst met een vakterm erin. De titel mag
  opvallen. Ook lijstjes en cijfers doen het goed.
 • Matig met uitroeptekens;  probeer de tekst voor zich te laten spreken.
 • Schrijf afkortingen uit; de punten onderbreken de flow van je lezer, dus: bijvoorbeeld in plaats van bijv. Lange termen schrijf je de eerste keer voluit en daarna afgekort zonder punten.

Heel veel succes. Wij zien jouw bijdrage graag tegemoet. Voor vragen kan je terecht bij onze redactie, via dit formulier.