HR

Onder het kopje HR tref je alles wat de persoonlijke ontwikkeling, het functioneren en het loopbaanperspectief van de docent binnen de organisatie betreft.

Artikelen & Blogs

Waarom is onboarding belangrijk? 5 voordelen voor een succesvolle start in het onderwijs

Een effectief onboardingproces in het onderwijs vermindert stress, bespaart kosten, verhoogt de productiviteit, versterkt het imago van de school en verhoogt de betrokkenheid van leerkrachten. Door te investeren in een goede onboarding, leg je de basis voor een succesvolle samenwerking met nieuwe medewerkers.
loopbaanontwikkelingonderwijsbeleid
Podcasts

Professionele schoolcultuur, begrenzen en welbevinden

Hoe de winnaarsdriehoek een gezonde schoolcultuur bespoedigt. Jan Jaap Hubeek spreekt met Henk Galenkamp over zijn ‘Handboek professionele schoolcultuur’ dat Henk schreef met Jeannette Schut. Een centraal thema in zijn werk is ‘grenzen en het hanteren van constructieve boosheid’.

grenzenprofessionele cultuurschoolcultuurveiligheidwelbevinden
Artikelen & Blogs

Regeren over krimp en tekort is vooruitzien

Voor toekomstbestendig onderwijs moet je als schoolorganisatie steeds meer mensgericht en strategisch handelen met een vooruitziende blik. En regionaal optrekken met alle betrokkenen om de problemen zo goed mogelijk voor te zijn. Strategische HRM en strategische personeelsplanning maken een langetermijnvisie mogelijk.
krimplerarentekortRegionale aanpakstrategisch hrmStrategisch personeelsplanning
Podcasts

Pak de regie over je eigen loopbaan

Aan het woord is hoogleraar loopbaanontwikkeling Marinka Kuipers. Wat is LOB?
Welke 5 competenties staan centraal? En zijn LOB-vaardigheden belangrijker dan de beroepsvaardigheden? Marinka spreekt over de noodzaak van blijvende ontwikkeling, van zowel de student als van de docent. "Twintig jaar dezelfde les afdraaien dat kan niet meer."

arbeidsmarktcompetentiesdocenteneen leven lang ontwikkelenloopbaanoriëntatiestudenten
Artikelen & Blogs

Wat maakt een goede leraar? 5 aanbevelingen in lerarentekort

Professionalisering is een kernopdracht van de leraar. De leraar is de belangrijkste factor van verschil in de kwaliteit van onderwijs. Wat zijn de 5 pijlers die een leerkracht definiëren? Kris van den Branden doet 5 aanbevelingen om het beroep en de individuele leraar te versterken. Op basis van een rapport…
autonomieleraarlerarentekortprofessionaliseringrelatiescholing
Artikelen & Blogs

Nieuwe leraren: laat ze niet verzuipen!

De uitval onder startende leerkrachten is schrikbarend groot. Inductieactiviteiten in Nederland zijn voor verbetering vatbaar, bleek al uit onderzoek. Paul Kirschner haalt de Engelse praktijk aan waar een gedegen, nationaal ingezet begeleidingsprogramma duidelijke vruchten afwerpt. Meer werkplezier, self-efficacy en betere leerprestaties.
begeleidinginductieprogrammalerarentekortstartende leraaruitval
Artikelen & Blogs

Inspiratie nodig? Beperk jezelf met ‘creative limitations’

Ben jij het jaar begonnen vol motivatie om nieuwe projecten op te pakken? Wil je meer creativiteit toevoegen aan jouw lessen of iets creatiefs doen, zoals schilderen, een boek schrijven of een (online) cursus maken? Paradoxaal genoeg kan het helpen jezelf beperkingen op te leggen.
creativiteitinspiratiepersoonlijke ontwikkelingwelbevinden
Podcasts

Krachtgericht coachen van doen naar zijn (=liefde)

Hoe kun je leraren en leidinggevenden leren om zelfstandig te reflecteren op hun innerlijke persoonswording? Krachtgericht coachen kent vijf kernbegrippen. Taco Visser neemt ze door met emiritus hoogleraar Fred Korthagen. Volg je de weg langs deze vijf begrippen, dan ga je volgens Fred de weg van doen naar zijn … en verbinding, ja zelfs liefde.
coachenkernkwaliteitenleidinggevendenlerarenwelzijn
Artikelen & Blogs

POP en professionalisering in het onderwijs

Om het zittende personeel (gemotiveerd) te behouden en de visie van de school beter te borgen is het essentieel dat de POP verplichting vanuit het management serieus wordt genomen. Professionalisering is een voorwaarde voor welbevinden. Lees welke voorwaarden het formeel en informeel leren stimuleren.
formeel lereninformeel lerenpersoonlijk ontwikkelingsplanPOPprofessionaliseringwelzijn
Filters
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community