Gelijke Kansen

Petitie: uitslag staatsexamen moet samenvallen met CE

Op 14 juni 2023 krijgen alle leerlingen in het vo de uitslag van hun schriftelijk examen. Behalve staatsexamenkandidaten. Hun resultaat wordt geheim gehouden tot na hun mondeling examen. Met deze petitie verzoek je de Minister van Onderwijs zijn toezegging van een toekomstbestendig examen waar te maken en de uitslag data…

Hoge verwachtingen voor elke leerling: je sterkste wapen tegen ongelijkheid

Ons onderwijs slaagt er niet in om ongelijkheid uit te wissen. Sterker nog: school versterkt verschillen zelfs. Expert Lia Voerman. “Leraren tonen begrip voor de thuissituatie en eigenheid van hun leerlingen. Maar ondergraaf je mooie zorgreflex nooit met lage verwachtingen. Want wat je verwacht, heeft een grote impact op de…

Onderwijskansen Podcast: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Hoge verwachtingen voor elke leerling: je sterkste wapen… Ons onderwijs slaagt er niet in om ongelijkheid uit te wissen. Sterker nog: school versterkt…
Verwachtingen sturen het bewuste handelen van leerkrachten, maar spelen ook een rol in een aantal processen waar de leerkracht zich minder bewust van is. Dit handelen kan onbedoeld bijdragen aan kansenongelijkheid. Onderwijskennis Podcast 'Onderwijskansen in het primaire onderwijs' over hoe belangrijk het is om hoge verwachtingen van leerlingen te hebben om onderwijsachterstanden te bestrijden.
Cities of Learning is een online platform waarmee steden en regio's unieke leertrajecten voor hun jongeren kunnen creëren met behulp van interactieve kaarten, online Learning Playlists en digitale Open Badges.

Open Badges valideren jongeren in hun leven lang leerproces

Cities of Learning integreert en verbetert verschillende vormen van leren. Het helpt jongeren die een steuntje nodig hebben zich toe te rusten voor de uitdagingen van een steeds veranderende samenleving en het ondersteunt niet geformaliseerde leerroutes voor een leven lang leren. Hebben micro-credentials en Open Badges de toekomst?

Post-mbo broedplaats als springplank voor jong talent

Gerelateerd:Post-mbo broedplaats vangt leemte op "Er zit meer potentie in mbo opgeleide vakmensen dan er op dit moment in het leerstelsel wordt uitgehaald." aldus Marieke…De software van AFAS brengt rust en duidelijkheid in de… De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor…
Meesterwerk Podcast #84 van Jan Jaap Hubeek in gesprek met Sonja Hoogendoorn en Marieke Gervers. Marieke ontwikkelde post-mbo broedplaats sQuare en Learning Hub, vanuit het Practoraat Creatief Vakmanschap. Een podium en erkende leerplek voor die mbo-gediplomeerden, die anders vaak tussen hbo en arbeidsmarkt verloren raken.

Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid

Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide vakmensen trekt het kabinet 4,4 miljard uit voor de werkagenda mbo 2022-2027. Speerpunten zijn kansengelijkheid voor mbo-studenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie.

Inclusie als antwoord op straatcultuur & jeugdcriminaliteit

Gerelateerd:Multicultureel vakmanschap maakt docent weerbaarder Promovendus Anneke Dubbeld constateert dat docenten zich vaak niet goed voorbereid voelen op het lesgeven in een multiculturele klas. Dubbeld…Leren leren essentieel voor goed onderwijs: 10 tips Niet alle leerlingen hebben de vaardigheden om zelf de lesstof te bestuderen. Vooral als het op leren of…
Voor zijn promotieonderzoek ‘Kapot Moeilijk’ liep Jan Dirk lange tijd met straatjongens in Amsterdam-West mee. ‘Meer weten over de ‘ander’ en zijn groepsverband creëert ruimte om nader tot elkaar te komen.’ Hoe geef ík een jongere als Appie het gevoel dat hij wordt gezien en erbij hoort? Wat kan het onderwijs leren van De Jong's onderzoek over straatcultuur en jeugdcriminaliteit?
Het Cities of Learning-platform ondersteunt het Cities of Learning Netwerk om leren en een leven lang leren open, toegankelijk en inclusief te maken.

Cities of Learning: 20 aanbevelingen naar een betere toekomst

In de afgelopen twee jaar hebben jongeren, lokale belanghebbenden en Cities of Learning-partners meer dan 600 jongeren betrokken bij consultaties over leer-, burgerschaps- en loopbaantrajecten. Dit Europese initiatief komt nu met een 20-tal aanbevelingen die van vitaal belang zijn en in de komende 10 jaar moeten worden aangepakt en geïmplementeerd.
Hoe meer je leest over de invloed van het onderwijs op intelligentie en daarbij ook op het welzijn van de kinderen later, hun academische prestaties, hun inkomen, hun gezondheid… hoe meer je je realiseert dat datgene wat jij in de klas doet, súperbelangrijk is voor de toekomst van een leerling én hun kinderen later.

De toekomst van een generatie ligt in jouw handen

“Een pleidooi voor steengoed onderwijs, onderwijs waarin elke docent er in diepste wezen van overtuigd is dat hij elke leerling mee kan krijgen en dat elke leerling in staat is om te slagen. Laten we beginnen met de factoren te beïnvloeden waar we invloed op hebben: de kwaliteit van onze…

Ieder Talent Telt: Tweedeling en de kansengelijkheid

Gerelateerd:Onderwijsraad: private bijles vergroot kansenongelijkheid In het advies staat dat de overheid moet zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om goed onderwijs aan te…Hoezo kansengelijkheid in het onderwijs? Veel kinderen ondervinden, vaak al op de basisschool, de nadelen van beperkende stereotypering. Daardoor krijgen ze een lager schooladvies, beschouwen…Overgang van…
In de vijfde en laatste aflevering van ‘Ieder Talent Telt’ kijkt Allard Amelink kritisch naar onze samenleving. In welke context vindt de vraag van kansengelijkheid in het onderwijs plaats? Welke krachten werken er in op het thema? En wat heeft geografie, mobiliteit van leraren, vroege selectie en ouderbetrokkenheid ermee te maken? Natuurlijk komt de allesbepalende knip tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs ook aan bod.

Ieder Talent Telt: Positieve prikkels maken verschil

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Leren met behulp van Virtual Reality: leerrendement… Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is,…
Kansengelijkheid is enorm afhankelijk van de sociaaleconomische status. Niet iedereen heeft de juiste middelen om de kinderen te voorzien van 'positieve prikkels'. Welke buitenschoolse activiteiten dragen in de eerste levensjaren van een kind bij aan kansengelijkheid?

De 151 van de GKA: genoeg goede voorbeelden

Gerelateerd:Kansenongelijkheid: systeemfouten van een veelkoppig monster Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen. De Klassen Kennisbank maakt veel…Teamleren: beter lesontwerp in vier stappen Teamleren vindt vaak nog ongestructureerd en onregelmatig plaats. De kwaliteit van het primaire proces, de les door de leerkracht…
De GKA 151 is een bundel van 151 gelijke kansen interventies. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.

Ieder Talent Telt: een solide basis, of niet

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan…
Voor heel veel kinderen geldt dat die basis niet op orde is. Ze komen op school met honger, slapen niet goed, vinden thuis geen rustige of veilige plek, lijden onder de stress die hun ouders hebben. En kom dan maar eens aan leren toe.

Armoede op school; signaleren en ondersteuning

Het vroegtijdig signaleren van armoede in een gezin kan helpen voorkomen dat kinderen langdurig worden blootgesteld aan stress. Hoe kun je als school armoede onder leerlingen signaleren? En hoe kun je leerlingen en ouders in armoede ondersteunen? Een handreiking voor basis- en voortgezet onderwijs.

Ieder Talent Telt: de vele factoren van kansenongelijkheid

Gerelateerd:30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het… Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie…Kansenongelijkheid: systeemfouten van een veelkoppig monster Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen. De…
De GKA podcast-serie 'Ieder Talent Telt' ontrafelt het woud aan factoren in het probleem van kansenongelijkheid. Naast de verschillende externe factoren, tellen natuurlijk ook de individuele eigenschappen die ieder meekrijgt. Maar hoe dat potentieel aangesproken wordt, verschilt dus sterk, per wijk bijvoorbeeld.

Hoge verwachtingen ondervangen patroon van vooroordelen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Hoge verwachtingen voor elke leerling: je sterkste wapen… Ons onderwijs slaagt er niet in om ongelijkheid uit te wissen. Sterker nog: school versterkt…
Verwachtingen spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Het bepaalt de manier waarop er wordt lesgegeven, hoe leerlingen benaderd worden en het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Wat gebeurt er als deze verwachtingen te laag zijn? Krijgen leerlingen dan structureel een onderadvies? En hoe bepalend is dit dan voor de verdere loopbaan van leerlingen? GKA podcast 'Ieder Talent telt' over Hoge Verwachtingen.

Rijke Schooldag wil kansenongelijkheid verkleinen met talentontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag* in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit schooljaar start het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) om de kansenongelijkheid in po en vo aan te pakken. Doel is een impuls te geven aan brede talentontwikkeling met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Filters
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Meld je aan voor het Onderwijs Innovatie Festival, netwerkevent onderwijs, lerarencollectief

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community