Gelijke Kansen

Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid

Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide vakmensen trekt het kabinet 4,4 miljard uit voor de werkagenda mbo 2022-2027. Speerpunten zijn kansengelijkheid voor mbo-studenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie.

Inclusie als antwoord op straatcultuur & jeugdcriminaliteit

Gerelateerd:Multicultureel vakmanschap maakt docent weerbaarder Promovendus Anneke Dubbeld constateert dat docenten zich vaak niet goed voorbereid voelen op het lesgeven in een multiculturele klas. Dubbeld…Leren leren essentieel voor goed onderwijs: 10 tips Niet alle leerlingen hebben de vaardigheden om zelf de lesstof te bestuderen. Vooral als het op leren of…
Voor zijn promotieonderzoek ‘Kapot Moeilijk’ liep Jan Dirk lange tijd met straatjongens in Amsterdam-West mee. ‘Meer weten over de ‘ander’ en zijn groepsverband creëert ruimte om nader tot elkaar te komen.’ Hoe geef ík een jongere als Appie het gevoel dat hij wordt gezien en erbij hoort? Wat kan het onderwijs leren van De Jong's onderzoek over straatcultuur en jeugdcriminaliteit?
Het Cities of Learning-platform ondersteunt het Cities of Learning Netwerk om leren en een leven lang leren open, toegankelijk en inclusief te maken.

Cities of Learning: 20 aanbevelingen naar een betere toekomst

In de afgelopen twee jaar hebben jongeren, lokale belanghebbenden en Cities of Learning-partners meer dan 600 jongeren betrokken bij consultaties over leer-, burgerschaps- en loopbaantrajecten. Dit Europese initiatief komt nu met een 20-tal aanbevelingen die van vitaal belang zijn en in de komende 10 jaar moeten worden aangepakt en geïmplementeerd.
Hoe meer je leest over de invloed van het onderwijs op intelligentie en daarbij ook op het welzijn van de kinderen later, hun academische prestaties, hun inkomen, hun gezondheid… hoe meer je je realiseert dat datgene wat jij in de klas doet, súperbelangrijk is voor de toekomst van een leerling én hun kinderen later.

De toekomst van een generatie ligt in jouw handen

“Een pleidooi voor steengoed onderwijs, onderwijs waarin elke docent er in diepste wezen van overtuigd is dat hij elke leerling mee kan krijgen en dat elke leerling in staat is om te slagen. Laten we beginnen met de factoren te beïnvloeden waar we invloed op hebben: de kwaliteit van onze…

Ieder Talent Telt: Tweedeling en de kansengelijkheid

Gerelateerd:Onderwijsraad: private bijles vergroot kansenongelijkheid In het advies staat dat de overheid moet zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om goed onderwijs aan te…Hoezo kansengelijkheid in het onderwijs? Veel kinderen ondervinden, vaak al op de basisschool, de nadelen van beperkende stereotypering. Daardoor krijgen ze een lager schooladvies, beschouwen…Een duidelijke…
In de vijfde en laatste aflevering van ‘Ieder Talent Telt’ kijkt Allard Amelink kritisch naar onze samenleving. In welke context vindt de vraag van kansengelijkheid in het onderwijs plaats? Welke krachten werken er in op het thema? En wat heeft geografie, mobiliteit van leraren, vroege selectie en ouderbetrokkenheid ermee te maken? Natuurlijk komt de allesbepalende knip tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs ook aan bod.

Ieder Talent Telt: Positieve prikkels maken verschil

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Leren met behulp van Virtual Reality: leerrendement… Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is,…
Kansengelijkheid is enorm afhankelijk van de sociaaleconomische status. Niet iedereen heeft de juiste middelen om de kinderen te voorzien van 'positieve prikkels'. Welke buitenschoolse activiteiten dragen in de eerste levensjaren van een kind bij aan kansengelijkheid?

De 151 van de GKA: genoeg goede voorbeelden

Gerelateerd:Kansenongelijkheid: systeemfouten van een veelkoppig monster Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen. De Klassen Kennisbank maakt veel…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Nascholing…

Ieder Talent Telt: een solide basis, of niet

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan…
Voor heel veel kinderen geldt dat die basis niet op orde is. Ze komen op school met honger, slapen niet goed, vinden thuis geen rustige of veilige plek, lijden onder de stress die hun ouders hebben. En kom dan maar eens aan leren toe.

Armoede op school; signaleren en ondersteuning

Het vroegtijdig signaleren van armoede in een gezin kan helpen voorkomen dat kinderen langdurig worden blootgesteld aan stress. Hoe kun je als school armoede onder leerlingen signaleren? En hoe kun je leerlingen en ouders in armoede ondersteunen? Een handreiking voor basis- en voortgezet onderwijs.

Ieder Talent Telt: de vele factoren van kansenongelijkheid

Gerelateerd:30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het… Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie…Leesbegrip vergroten; een samenhang van 9 factoren Onderzoek van professor Roel van Steensel getiteld ‘De vele kanten van leesbegrip’ voor het NRO…
De GKA podcast-serie 'Ieder Talent Telt' ontrafelt het woud aan factoren in het probleem van kansenongelijkheid. Naast de verschillende externe factoren, tellen natuurlijk ook de individuele eigenschappen die ieder meekrijgt. Maar hoe dat potentieel aangesproken wordt, verschilt dus sterk, per wijk bijvoorbeeld.

Hoge verwachtingen ondervangen patroon van vooroordelen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Kansenongelijkheid in het onderwijs & de rol van… De verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind mede bepalen diens succeservaring. Vergroot het…
Verwachtingen spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Het bepaalt de manier waarop er wordt lesgegeven, hoe leerlingen benaderd worden en het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Wat gebeurt er als deze verwachtingen te laag zijn? Krijgen leerlingen dan structureel een onderadvies? En hoe bepalend is dit dan voor de verdere loopbaan van leerlingen? GKA podcast 'Ieder Talent telt' over Hoge Verwachtingen.

Rijke Schooldag wil kansenongelijkheid verkleinen met talentontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag* in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit schooljaar start het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) om de kansenongelijkheid in po en vo aan te pakken. Doel is een impuls te geven aan brede talentontwikkeling met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bijles of huiswerkbegeleiding kan helpen voorkomen dat individuele leerlingen op achterstand komen te staan, maar juist voor mensen met een laag inkomen zijn deze twee vormen van onderwijs niet toegankelijk.

NDT’21: Maak aanvullend onderwijs toegankelijk

De Nationale DenkTank ging afgelopen jaar aan de slag met het thema onderwijs. Ze kwam met 6 oplossingsrichtingen. Eén ging over de ontoegankelijkheid van aanvullend onderwijs: Pas Op Gelijke Kansen. De eerste initiatieven staan inmiddels in de steigers. Kun jij wat bijdragen aan Gelijke Kansen in jouw gemeente, via jouw…

Amin Asad over onderwijs; ‘Eigenwaarde is iets onmeetbaars’

‘Zowel binnen als buiten het onderwijs geldt: de kern is dat we sociale dieren zijn en elkaar nodig hebben. Ik heb geen succesformule om studenten aan een stageplaats te helpen. Maar ik geloof heilig in verbinding en het opbouwen van relaties.’ Lees wat deze docent (mbo-hbo) van het jaar 2021…

Samen zijn we iedereen – hoe is het om jou te zijn? Inclusie op het MBO

Gerelateerd:Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide vakmensen trekt het…Roep om numerus fixus in MBO valt slecht bij MBO raad Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, pleit voor meer geld voor mbo techniek en…
Een korte serie gesprekken over inclusie op het MBO. Op initiatief van Stichting School & Veiligheid bezoekt podcastmaker Jan Jaap Hubeek het MBO College in Hilversum. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een tribe gestart rondom het thema inclusie. Dit doen ze onder leiding van Danielle Braun, corporate antropoloog en auteur van het boek ‘De Corporate Tribe’.

VO-Raad vraagt om coulante omgang met diploma-eis vervolgstudie

Henk Hagoort van de VO-Raad pleit voor coulante omgang met de middelbare scholier die geraakt werd door de coronacrisis. Naast een bonusjaar pleit Hagoort voor soepele omgang met diploma eisen door vervolgopleidingen. AOb voorzitter Evers noemt het ‘slechte plannen’ en demotiverend voor de docent.
Filters
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Onderwijs Innovatie Festival 2023

Onderwijs Innovatie Festival 2023

Extra bevoegdheid behalen?

Bevoegdheid onderwijscommunity

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community