Documenten

Filter Kalender Items
Thema'sReset
Filter Kalender Items
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters

Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM


Digitalisering en de urgentie van risico en dreigingsbeeld

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Onderwijsinstellingen hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen volgens recent onderzoek nog steeds de grootste risico’s.

Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.

Onderzoek naar achterlating van jongeren in het buitenland

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) voerden verkenning uit naar de achtergrond van achterlating van jongeren in het buitenland. Handvatten voor signalering en hoe te voorkomen. Lees het in deze paper.

Hybride leeromgeving voor het mbo

Hybride leeromgeving in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs sluit niet altijd optimaal aan bij de beroepspraktijk. Een hybride leeromgeving kan uitkomst bieden. Dit onderzoek neemt de hybride leeromgeving van het Dulon College onder de loep. Hoe kan het onderwijsontwerp beter worden uitgemunt?

Leren op afstand

Effectief afstandsonderwijs

Hoe effectief is leren op afstand? Wat zijn de risico's? Deze paper beschrijft per sector hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven.

Speels bewegen helpt cognitief proces

Optimaler leerproces door beweging en vrij spel

Internationale literatuurstudie door wetenschapsjournalist Mark Mieras toont overduidelijk dat speelse (buiten) activiteit een waardevolle en tijd effectieve aanvulling op het gestructureerde lesaanbod is. Onze nadruk op binnen zitten blokken is vooral een kwestie van traditie en wordt niet door wetenschappelijke uitkomsten onderbouwd. Naar buiten dus!

Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.

Niet-westerse achtergrond en talentontwikkeling

Vroege signalering en begeleiding die gericht is op het versterken van het zelfbeeld bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, kunnen bijdragen aan verkwisting van talent.

thuis zitten is een onderbelicht probleem; 3 kernoplossingen om de problemen echt aan te pakken, in de staat van de thuiszitters van Kim Castenmiller.

De Staat van de thuiszitters – onterecht onderbelicht

Pak het probleem bij de wortel aan, i.p.v. het terug te dringen, bepleit Kim Castenmiller in haar rapport 'De Staat van de thuiszitters'. Zij beschrijft in haar rapport de twee voornaamste pijnpunten en werkt drie kernoplossingen uit. Hoog tijd voor een andere manier van denken, kijken en doen.

De rol van de schoolleider en het schoolklimaat, een onderzoekscultuur bijvoorbeeld, maken het verschil om de individuele potentie van de leerkracht te benutten

Rapport: De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

Uit het onderzoek blijkt dat afgestudeerden binnen het primair onderwijs, significant vaker tevreden zijn over hun opleiding wanneer zij deze binnen een opleidingsschool afgerond hebben. Zij-instroomtraject verdiend nog meer aandacht. Sectorraden tevreden met de uitkomsten.

onderwijsraad rapport; later selecteren, beter differentieren.

Onderwijsraad: ‘Later selecteren, beter differentiëren’

Alleen later selecteren is niet voldoende stelt de raad. Zij adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Download het rapport.

Digitale geletterdheid in kaart gebracht na de lockdown. Stand van zaken in het onderwijs

Digitale vaardigheden; lessen uit de lockdown

Door de lockdown(s) konden leraren ervaren hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden van leerlingen. SLO en Kennisnet bespraken de opbrengsten van het thuiswerken, toegespitst op de digitale vaardigheden van leerlingen en leraren.

Programma van Eisen Frisse Scholen vernieuwd

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021.

Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
Filters
ThemaReset
Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Artikelen & Blogs

Deel je blog!

Actief in de community

Menu