Thema's

Filters

Ieder Talent Telt: de vele factoren van kansenongelijkheid

Gerelateerd:30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het… Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie…JINC vat kansenongelijkheid bij de horens Kansenongelijkheid is een groot probleem. Steeds meer talent raakt in de verdrukking. JINC slaat een mooie…
De GKA podcast-serie 'Ieder Talent Telt' ontrafelt het woud aan factoren in het probleem van kansenongelijkheid. Naast de verschillende externe factoren, tellen natuurlijk ook de individuele eigenschappen die ieder meekrijgt. Maar hoe dat potentieel aangesproken wordt, verschilt dus sterk, per wijk bijvoorbeeld.

Jong Ondernemen

Jong Ondernemen
Gerelateerd:De software van AFAS brengt rust en duidelijkheid in de… De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor het opzetten van een…JINC vat kansenongelijkheid bij de horens Kansenongelijkheid is een groot probleem. Steeds meer talent raakt in de verdrukking. JINC slaat een…
Stichting Jong Ondernemen helpt jongeren ondernemender maken en helpt ze hierbij met het ontdekken van hun talenten. Dit doen zij door praktische ondernemersprogramma's voor po tot aan het wo.

IEP Leerlingvolgsysteem

IEP Leerlingvolgsysteem
Gerelateerd:Artificiële Intelligentie wijst uitvallers tijdig aan Inzet van Artificiële Intelligentie helpt effectieve inzet van beschikbare zorggelden. Vroegtijdige schoolverlaters werden zo succesvol naar een diploma begeleid.Juf Maxe: Klaar voor de toekomst De combinatie van hun schooladvies en ervaringen met discriminatie en armoede zorgt ervoor dat de leerlingen van de vmbo praktijkklas…
Het leerlingvolgsysteem van IEP stelt de belangen van het individuele kind centraal. Elk kind is anders, daar hebben ze bij IEP rekening mee gehouden.

Wat maakt een flipped classroom effectief?

De afgelopen twee jaar hebben we noodgedwongen veel ervaring opgedaan met online en blended onderwijs. De vraag die nu voorligt is: hoe ziet een goede mix van online en face-to-face werk, leer en evaluatievormen er uit? Wat werkt? En hoe werkt het in het psychosociale domein?

Hoge verwachtingen ondervangen patroon van vooroordelen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Kansenongelijkheid in het onderwijs & de rol van… De verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind mede bepalen diens succeservaring. Vergroot het…
Verwachtingen spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Het bepaalt de manier waarop er wordt lesgegeven, hoe leerlingen benaderd worden en het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Wat gebeurt er als deze verwachtingen te laag zijn? Krijgen leerlingen dan structureel een onderadvies? En hoe bepalend is dit dan voor de verdere loopbaan van leerlingen? GKA podcast 'Ieder Talent telt' over Hoge Verwachtingen.

Haas en de kritische blik op het onderwijs

Het onderwijs zou meer toegespitst moeten zijn op de behoeften van de individuele leerling, aldus Thijs Hogenhuis (18jaar). ‘Haas gaat Undercover’ legt in fabelvorm uit wat er mis is in het onderwijs. “Meer talentontwikkeling, minder bureaucratie, minder toetsing, meer voorbeelden uit de praktijk, minder – wat ik maar noem –…

Pesten op school – hoe ga je het tegen?

Gerelateerd:Omgaan met pesten Als we echt eerlijk in de spiegel kijken, zouden we dan kunnen zeggen dat wij (de grote mensen) zelf wél…Week tegen Pesten. Buitensluiten? Uitgesloten! Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij…Hoogbegaafde leerling vaak zonder…
Pestgedrag komt veel vaker voor dan leerlingen aan leraren en ouders vertellen. Pesten creëert een onveilige sfeer, die het leer- en ontwikkelklimaat aantast. In deze Tjipcast gaat het over Fleur Bloemen. Zij pleegde op 15e jarige leeftijd zelfmoord omdat ze gepest werd. Te gast zijn Anneke Bloemen en Petra Lueb, moeder en tante van Fleur. Zij spreken ook over het werk van de Stichting Fleur Bloemen.
Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Extra bevoegdheid behalen?

Bevoegdheid onderwijscommunity

Actief in de community