Thema's

Filters
Artikelen & Blogs

Wiersma’s gedrag is herkenbaar

Iedere manager heeft in iedere situatie de vrije keuze. En die keuze gaat over zijn of haar houding ten opzichte van de medewerkers en de problemen die voorliggen. Vaak reageren we schijnbaar volautomatisch op dergelijke problemen – minister Wiersma weet dat inmiddels ook. Wie wil jij zijn in je organisatie?
Apps & Tools

Hop Up – Modulaire speelomgeving

Hop Up logo dynamische leeromgeving voor kinderen, spelend leren
Gerelateerd:NT2 Trainer parttime in Rotterdam Wil jij Rotterdammers helpen hun Nederlands te verbeteren?Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel om mee te…Post-mbo broedplaats vangt leemte op "Er zit meer potentie in mbo opgeleide vakmensen dan er op dit moment in het leerstelsel wordt uitgehaald." aldus Marieke…
Hop Up is een modulaire speelomgeving waar (jonge) kinderen kunnen spelen, ontdekken, onderzoeken en creëren.
Apps & Tools

LeerLevels – Onbegrensd leren

LeerLevels logo
Gerelateerd:'Dat leren ze zelf wel' en nog 7 misvattingen over leren… Om effectief te leren hoe je moet leren is expliciete instructie verdraaid handig. Een goede vuistregel? Wat, wanneer, waarom en…Zelfsturend leren en zelfregulatie; een wereld te winnen Door je leerlingen metacognitieve vaardigheden aan te leren, werken ze zelfstandiger en…
LeerLevels ondersteunt leerlingen en docenten met kunstmatige intelligentie.
Apps & Tools

Mr. Chadd – De digitale onderwijsassistent

MR. Chadd - de digitale onderwijsassisent
Gerelateerd:Invalpool zelfstandig onderwijsassistent - Rotterdam Wil jij aan de slag als zelfstandig onderwijsassistent en alleen werken wanneer het jou uitkomt? Voor onze invalpool in Rotterdam…Onderwijsassistenten, one man show of sterk duo voor de… Een samenwerkingsverband van basisscholen in Oost-Brabant heeft met de Pabo een leergang opgezet om onderwijsassistenten specifieke pedagogische…
Met Mr. Chadd heb je op jouw school altijd een digitale onderwijsassistent bij de hand voor alle vakken en op alle niveaus.
Artikelen & Blogs

Welke learning space past het onderwijs van de toekomst?

Op veel plekken zijn onderwijslokalen in hoog tempo vol gehangen met techniek. AI deed zijn intrede. Hoe ga je je onderwijsruimtes ontwikkelen en hoe zet je ze in? En voor wie? Hoe richt je het leren voor de toekomst in? Wat is het verschil tussen adaptieve en routine expertise? En…
Artikelen & Blogs

Nationale Kraanwaterdag met gastlessen op school

Woensdag 27 september is het Nationale Kraanwaterdag. Deze dag staat in het teken van kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser met de boodschap ‘Water uit de kraan, goed gedaan!’ Speciaal voor basisscholen en bso’s is een super leuk en educatief programma gemaakt. Aanvragen vóór woensdag 13 september!
Podcasts

Onderwijs ambities en uitdagingen voor een stad als Amsterdam

Gerelateerd:Amsterdamse scholen: bevoegde leerkracht blijft de kern van… BBO Amsterdamse scholen reageerde op de commotie die ontstond na een interview in het Parool, over nieuwe opzet met 'bevoegde…Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide…
Marjolein Moorman lanceerde onlangs het convenant Onderwijs Ambities Amsterdam, wat meteen aanleiding was voor een gesprek niet alleen over de uitdagingen van het onderwijs, maar juist ook over de kansen en ambities. Bij de Les is een productie van Annemarie Proost en Eduard van Dam van het Cartesius Lyceum in Amsterdam.
De eerste paar jaar als leraar zijn cruciaal voor hun vorming, de kwaliteit van hun lesgeven, en hun keuze om al dan niet leraar te blijven.
Artikelen & Blogs

Nieuwe leraren: laat ze niet verzuipen!

De uitval onder startende leerkrachten is schrikbarend groot. Inductieactiviteiten in Nederland zijn voor verbetering vatbaar, bleek al uit onderzoek. Paul Kirschner haalt de Engelse praktijk aan waar een gedegen, nationaal ingezet begeleidingsprogramma duidelijke vruchten afwerpt. Meer werkplezier, self-efficacy en betere leerprestaties.
Artikelen & Blogs

12 activerende werkvormen voor effectief leren

Waar staan je leerlingen in hun leerproces? “Je hoeft geen toets te doen om te achterhalen wat je leerlingen (nog) niet snappen.” Expert Michiel Wils zet 12 activerende werkvormen op een rijtje waarmee je in 1 klap ook effectieve leerstrategieën benut.
Podcasts

Hoe zet je formatief handelen in bij lichamelijke opvoeding?

Gerelateerd:Waarom we nu echt moeten stoppen met beoordelen in het… Hoe beoordeel je op een eerlijke en motiverende manier een klas waarin zulke grote verschillen aanwezig zijn als bij lichamelijke…Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet…
LLEARN podcast over formatief handelen bij lichamelijke opvoeding. In gesprek met Christa Krijgsman. Zij promoveerde op de samenhang tussen het geven van cijfers, het stellen van doelen en geven van feedback en de motivatie van de leerling LO. In de podcast komen vele praktische voorbeelden uit de gymles aanbod.
Het gaat in het onderwijs om ontwikkelen en onderwijzen en dat is individueel en doe ik het liefst zonder be/veroordeling. Elke beoordeling is ook een impliciete veroordeling.
Artikelen & Blogs

Waarom we nu echt moeten stoppen met beoordelen in het (bewegings)onderwijs

Hoe beoordeel je op een eerlijke en motiverende manier een klas waarin zulke grote verschillen aanwezig zijn als bij lichamelijke opvoeding? Over de zin en onzin van beoordelen en de behoefte van het systeem om te meten. Hoe meet je de verschillende intelligenties en competenties? Wat zegt dat eigenlijk over…
Podcasts

Klassenmanagement is een vaardigheid

Gerelateerd:Klassenmanagement, problematisch leergedrag en ziekteverzuim Schoolbrede regels over gedrag zijn eigenlijk een vorm van solidariteit van leraren onderling. Met schoolbrede regels zijn ordeproblemen niet voorbij.…Effectief klassenmanagement - een evenwichtsoefening met… “Je kunt niet met iedere leerling even goed klikken, maar bij leerlingen met een voorgeschiedenis van storend gedrag bleken leraren…De…
Klassenmanagement is meer dan actieve werkvormen en wisselende klasopstellingen. Wat is dat stukje magie dat zorgt voor een klik met je klas? Elke Struyf ('Regisseer je klas') is verbonden aan de Universieit Antwerpen, waar ze lesgeeft in de educatie master opleiding. 'Klasmanagement is te leren.'
Toekomstlab inspireert jongeren met het Toekomstlabspel en het Kernwaardenspel om op basis van hun persoonlijke kwaliteiten, kernwaarden en interesses na te denken over hun toekomstmogelijkheden en hun bijdrage aan de leefbaarheid van onze planeet.
Artikelen & Blogs

Toekomstlab helpt jongeren navigeren op een leefbare toekomst

Toekomstlab inspireert jongeren om op basis van hun persoonlijke kwaliteiten, kernwaarden en interesses na te denken over hun toekomstmogelijkheden en hun bijdrage aan de leefbaarheid van onze planeet. Het Toekomstlabspel en het Kernwaardenspel zijn bedoeld voor jongeren in het VO, MBO en HBO en WO.
Door meer flexibele blended onderwijs leerprogramma's aan te bieden, motiveer je studenten om hun skillspakket te vergroten.
Artikelen & Blogs

Nieuwe generatie vraagt om nieuw onderwijs

De studenten van tegenwoordig denken oplossingsgericht en verwerken informatie megasnel en hebben behoefte aan maatwerk. Door meer flexibele blended onderwijs leerprogramma’s aan te bieden, motiveer je studenten om hun skillspakket te vergroten. Hoe ontwikkel je geschikt praktijkonderwijs voor deze generatie Z?
Deze datagedreven aanpak als basis voor een routekaart is nog steeds actueel. Behalve dat er nu nóg meer tempo moet worden gemaakt om de ambitieuzere EU-doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen. Wel zien we dat gemeenten van strategie naar uitvoering gaan.
Artikelen & Blogs

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed: 8 lessen

“Er zijn ruim 1.001 mogelijkheden om een gebouw te verduurzamen. En toch zien we een gemene deler in de route naar een CO2 neutrale portefeuille”. De tijd dringt om de EU-doelstelling van 55% CO2-reductie te halen. Wat zijn de uitgangspunten voor een schoolgebouw? Hoeveel ruimte heeft leren en bewegen nodig?…
Filters

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Actief in de community