Maatschappij

Maatschappelijke tendensen zijn steeds zichtbaarder geworden binnen de schoolmuren. Externe factoren doen zichsteeds nadrukkelijker gelden. Allerhande thema’s in de directe periferie van het onderwijs vind je hier.

Artikelen & Blogs

Floreren in het onderwijs met behulp van positieve psychologie

Gelukkig zijn, is wat nagenoeg alle ouders antwoorden, als je ze vraagt wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun kind. Zolang het NJI alleen preventieve interventies kent, gericht op voorkomen van het negatieve, lijkt er weinig kans op actief beleid op persoonsvorming, floreren en welbevinden in het onderwijs.
Artikelen & Blogs

Social media en het zelfbeeld van tieners

Afgelopen weken berichtten de media over de beautyfilters van TikTok die wel erg realistisch zijn. Rode draad in de artikelen is de zorg om het zelfbeeld van onze tieners. De eenzijdige aandacht voor uiterlijke perfectie in een periode waarin je zo bewust bezig bent met het ontwikkelen van je identiteit,…
Artikelen & Blogs

Wiersma nu toch mee in telefoonverbod op scholen?

Minister Wiersma gaat met scholen, ouders en wetenschappers praten over het eventueel verbieden van mobieltjes in de klas. In november legde hij de verantwoordelijkheid voor het beleid nog bij de scholen zelf. Inmiddels lijkt de roep om landelijk beleid sterker te zijn. De minister wil voor de zomer uitsluitsel geven.
Artikelen & Blogs

Hoe ga je desinformatie aan in het onderwijs?

Hoe krijgen we Grip op desinformatie’? Wat doe je als leerkracht in het onderwijs, voor de groep? Waar begin je en hoe ga je het gesprek aan? Het SIDN fonds steunt initiatieven voor lessen en projecten, wat resulteert in tal van oplossingsrichtingen. Een inkijkje in de opties.
Podcasts

Haal leermeesterschap terug het onderwijs in

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Het geheim van een gemotiveerde klas: 7 tips Psychologie in het Onderwijs vergroot door training en workshops het mentale welzijn en bewustzijn van leerling en docent.…
Hermen Schotanus Blok pleit ervoor de maatschappij de school in te halen. Met zijn stichting Meester Rembrandt maakt hij het proces gemakkelijk voor alle docenten en scholen. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te motiveren om hun kennis en kunde te delen met de toekomstige generatie bij wijze van Leermeesterschap.
Artikelen & Blogs

Desinformatie en digitale burgers in Faketown

Hoe leer je leerlingen om kritisch en verantwoordelijk om te gaan met de overvloed aan (des)informatie die op hen afkomt? Outger Commandeur van het Practoraat Mediawijsheid maakte een bordspel. Het practoraat biedt ook veel lesmateriaal en bruikbare informatie over desinformatie.
Het Cities of Learning-platform ondersteunt het Cities of Learning Netwerk om leren en een leven lang leren open, toegankelijk en inclusief te maken.
Artikelen & Blogs

Cities of Learning: 20 aanbevelingen naar een betere toekomst

In de afgelopen twee jaar hebben jongeren, lokale belanghebbenden en Cities of Learning-partners meer dan 600 jongeren betrokken bij consultaties over leer-, burgerschaps- en loopbaantrajecten. Dit Europese initiatief komt nu met een 20-tal aanbevelingen die van vitaal belang zijn en in de komende 10 jaar moeten worden aangepakt en geïmplementeerd.
Apps & Tools

Picoo – gameconsole voor buitenspelen

gamification onderwijs
Gerelateerd:Bewegend leren met de educatieve spellen van Picoo Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Picoo het…Koppel je lesstof met Picoo, de spelcomputer voor buiten Picoo, de interactieve spelcomputer voor buiten, is de ideale toevoeging voor het basisonderwijs. Met…
Picoo combineert het ouderwetse buitenspelen met hedendaagse interactieve gaming. Picoo is hiermee de eerste gameconsole voor buiten.
Artikelen & Blogs

Ouderbetrokkenheid en voortgezet onderwijs; een wereld te winnen

Ouderbetrokkenheid maakt wel degelijk een positief verschil maakt in het voortgezet onderwijs. Het heeft invloed op de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid vraagt om een actieve houding van docenten en beleid van de school als geheel. Ouders informeren leidt nog niet tot ouderbetrokkenheid.
Apps & Tools

Jong Ondernemen

Jong Ondernemen
Gerelateerd:De software van AFAS brengt rust en duidelijkheid in de… De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor het opzetten van een…Post-mbo broedplaats vangt leemte op "Er zit meer potentie in mbo opgeleide vakmensen dan er op dit moment in het leerstelsel…
Stichting Jong Ondernemen helpt jongeren ondernemender maken en helpt ze hierbij met het ontdekken van hun talenten. Dit doen zij door praktische ondernemersprogramma's voor po tot aan het wo.
Artikelen & Blogs

Klimaataanjager deelt klimaatuitdaging #1

Data is een verborgen impact. Ook je Spotify, Apple music, social media en Whatsapp worden ergens op de wereld opgeslagen op immens grote servers. Deze servers kosten veel energie en koelwater. Zoet water, dat schaars is – en steeds schaarser wordt! Hoe lang bewaar jij je bestanden? .
Artikelen & Blogs

Rijke Schooldag wil kansenongelijkheid verkleinen met talentontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag* in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit schooljaar start het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) om de kansenongelijkheid in po en vo aan te pakken. Doel is een impuls te geven aan brede talentontwikkeling met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Filters
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community