Pedagogiek

Apps & Tools

Hop Up – Modulaire speelomgeving

Hop Up logo dynamische leeromgeving voor kinderen, spelend leren
Gerelateerd:NT2 Trainer parttime in Rotterdam Wil jij Rotterdammers helpen hun Nederlands te verbeteren?Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel om mee te…Post-mbo broedplaats vangt leemte op "Er zit meer potentie in mbo opgeleide vakmensen dan er op dit moment in het leerstelsel wordt uitgehaald." aldus Marieke…
Hop Up is een modulaire speelomgeving waar (jonge) kinderen kunnen spelen, ontdekken, onderzoeken en creëren.
Podcasts

Klassenmanagement is een vaardigheid

Gerelateerd:Klassenmanagement, problematisch leergedrag en ziekteverzuim Schoolbrede regels over gedrag zijn eigenlijk een vorm van solidariteit van leraren onderling. Met schoolbrede regels zijn ordeproblemen niet voorbij.…Effectief klassenmanagement - een evenwichtsoefening met… “Je kunt niet met iedere leerling even goed klikken, maar bij leerlingen met een voorgeschiedenis van storend gedrag bleken leraren…De…
Klassenmanagement is meer dan actieve werkvormen en wisselende klasopstellingen. Wat is dat stukje magie dat zorgt voor een klik met je klas? Elke Struyf ('Regisseer je klas') is verbonden aan de Universieit Antwerpen, waar ze lesgeeft in de educatie master opleiding. 'Klasmanagement is te leren.'
Podcasts

Schooltrauma en niet altijd passend onderwijs

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Hoogbegaafdheid - slim, maar niet op school Aandacht voor de impact van hoogbegaafd-zijn en een pleidooi voor het inrichten van speciaal onderwijs voor deze groep kinderen…
Op onze school is elk kind welkom. Logisch. Soms blijkt er tóch een mismatch tussen school(systeem) en kind. Dat is vaak niemands schuld. Vingerwijzen heeft geen zin. Samen (ouders, leraar, kind en eventueel zorgverlener) zoeken naar een oplossing wel. Want alle kinderen hebben leerrecht. Dit verhaal begint echter met (H)erkennen dat trauma en zeker schooltrauma bestaat.
Artikelen & Blogs

Monitor Leskwaliteit; op naar steengoed lesgeven

Inspectie ontwikkelde een lesobservatie-instrument op basis van 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effectieve les. Representatieve steekproef stelt dat basis redelijk is. Vooral met zelfregulerend leren en directe instructie is wel nog veel verbetering te realiseren.
Met deze veranderingen wordt vooral een versterking van eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen beoogd, met betrekking tot hun leerproces.
Artikelen & Blogs

Eigenaarschap van leerlingen: waarom, hoe en in hoeverre?

Hoe zinvol is het om leerlingen eigenaar ‘te maken’ van hun leerproces? Of liever in zetten op de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en relatie? Dan kan eigenaarschap groeien. Hoe bereik je dat dan? Blog over het spanningsveld tussen eigen boontjes doppen en autonomie en een veilige bedding.
Na de invoering van onze onderwijsinnovatie met onze focus op de schoolcultuur en kennisoverdracht, kregen we af en toe de kritiek dat we de vrijheid van onze leerlingen beperken, dat ze door de regels op school niet zichzelf kunnen zijn. Niets is minder waar.
Artikelen & Blogs

Beperkt discipline de vrijheid of geeft het autonomie?

Op onze school kijken we naar een positieve vorm van vrijheid waar bepaalde beperkingen en richtlijnen onze leerlingen eigenlijk bevrijden om de beste versie van zichzelf te worden. Binnen de kaders van hoge verwachtingen is er de vrijheid om zelfregulatie aan te leren en goede les te krijgen.
Podcasts

(Strakke) regie in de klas – gruwel of walhalla?

Gerelateerd:Beperkt discipline de vrijheid of geeft het autonomie? Op onze school kijken we naar een positieve vorm van vrijheid waar bepaalde beperkingen en richtlijnen onze leerlingen eigenlijk bevrijden…Op koers naar een effectieve, efficiënte en flexibele… Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en…
Gedrag is curriculum. Je moet kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen. Gert Verbrugghen vertelt over het schoolbrede beleid op het Alfrinkcollege in Deurne. Oefen gewenst gedrag in en handhaaf consequent. Klassenmanagement is dan ook voor de beginnende docent hanteerbaar en de aandacht kan gaan naar waar het eigenlijk om gaat: het individu en goed lesgeven.
Artikelen & Blogs

Een kijk op ADHD via de executieve functies en motivatie

Na de uitleg over de interactie tussen executief functioneren en motivatie begrijp je beter waar het gedrag van een leerling vandaan komt en hoe je daarmee om kunt gaan. Uitgebreide studie uit 2016; met een overzicht van 20 tips om het kind te helpen zo goed mogelijk te functioneren.
Kalender

10 daagse opleiding ACT in het onderwijs 2023-2024

In deze opleiding krijg je de nieuwste wetenschappelijke inzichten over gedrag aangereikt en leer je deze toepassen om leerlingen te begeleiden naar meer veerkracht.
2477,-
conferentiecentrum Samaya , vlakbij Utrecht.
22 september 2023
2477,-
Acceptatie- en commitmenttraining (ACT) is gericht op het verhogen van de psychologische flexibiliteit van mensen. Daarbij gaat het om het accepteren van datgene waarover je geen controle hebt (acceptatie) en concreet stappen zetten in de richting van dat wat je belangrijk vindt en je hart volgen (commitment). Logisch natuurlijk, maar…
In deze opleiding krijg je de nieuwste wetenschappelijke inzichten over gedrag aangereikt en leer je deze toepassen om leerlingen te begeleiden naar meer veerkracht.
In deze opleiding krijg je de nieuwste wetenschappelijke inzichten over gedrag aangereikt en leer je deze toepassen om leerlingen te begeleiden naar meer veerkracht.

10 daagse opleiding ACT in het onderwijs 2023-2024

Opleiding
conferentiecentrum Samaya , vlakbij Utrecht.
22 september 2023
2477,-
none
Artikelen & Blogs

Effectief klassenmanagement – een evenwichtsoefening met blinde vlek?

“Je kunt niet met iedere leerling even goed klikken, maar bij leerlingen met een voorgeschiedenis van storend gedrag bleken leraren minder naar de specifieke situatie te kijken. Hun beoordeling van de situatie lijkt dan gekleurd te worden door het algemene beeld dat ze hebben van de leerling” Lesgeven is inspannend.…
Podcasts

Verbindend gezag: Onderwijs leiden met hart en ziel

Gerelateerd:Verbindende communicatie: 6 ezelsbruggetjes Verbindend communiceren verbetert je gesprekken met leerlingen en ouders. Op een drukke schooldag schiet het er makkelijk bij in. Puck… De vo-school als PLG: welke interventies helpen? Welke interventies in scholen voor voortgezet onderwijs dragen bij aan de school als een goed functionerende professionele leergemeenschap van docenten?…Gert…
Als leerkracht heb je je handen vol aan dwars gedrag en agressie in de klas. Hoe kun je vorm geven aan de gezagsrol zonder terug te keren naar de klassieke top-down-autoriteit? Verbindend gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet, biedt je een heldere visie en concrete handvatten om dit te bereiken
Artikelen & Blogs

Digitaal geletterde leerkracht beter voor de groep

Digitale geletterdheid moet net zo normaal worden op scholen als rekenen, lezen en schrijven. Maar veel leerkrachten zijn hier nog helemaal niet klaar voor. Lector Jeugd en media Peter Nikken legt bloot waar leerkrachten tegenaan lopen en hoe het beter kan.
Artikelen & Blogs

Klassenmanagement, problematisch leergedrag en ziekteverzuim

Schoolbrede regels over gedrag zijn eigenlijk een vorm van solidariteit van leraren onderling. Met schoolbrede regels zijn ordeproblemen niet voorbij. Klassenmanagement blijft een moeilijke vaardigheid. Dat maakt het extra fijn als de school als gemeenschap er een beetje aan bijdraagt.
Podcasts

Tjipcast met Tim Surma: op de bres voor onderwijskwaliteit

Gerelateerd:Leren de leraren? Lerende leraren! Een PLG begin je zo Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap is een manier om als school te werken aan onderwijsverbetering. 8 Stappen ter ontwikkeling…12 bouwstenen voor effectieve didactiek Het takenpakket van leraren mag dan zeer divers zijn, het verzorgen van een goede les is…
Het gesprek gaat over onderwijskwaliteit en het statuut van de leerkracht. De zorgen rondom de huidige onderwijskwaliteit wordt vaak in allerlei randzaken gezocht. Tim Surma zoekt het liever in de opzet van het onderwijs zelf. Te veel nadruk op generieke vaardigheden en te weinig focus op een zorgvuldig opgebouwde kennisbasis en een naïef geloof in romantische kind- of leerling-gecentreerde didactische aanpakken.
Podcasts

Pesten op school – hoe ga je het tegen?

Gerelateerd:Pesten op school bestrijden: wat kunnen leraren doen? In 2020- 2021 zegt 11 procent van de leerlingen in groep 6 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs…Omgaan met pesten Als we echt eerlijk in de spiegel kijken, zouden we dan kunnen zeggen dat wij (de grote mensen) zelf wél…Week…
Pestgedrag komt veel vaker voor dan leerlingen aan leraren en ouders vertellen. Pesten creëert een onveilige sfeer, die het leer- en ontwikkelklimaat aantast. In deze Tjipcast gaat het over Fleur Bloemen. Zij pleegde op 15e jarige leeftijd zelfmoord omdat ze gepest werd. Te gast zijn Anneke Bloemen en Petra Lueb, moeder en tante van Fleur. Zij spreken ook over het werk van de Stichting Fleur Bloemen.
Filters
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community