Onderwijsontwikkeling

Het onderwijs moet op de schop hoort men vaak. Hier brengen wij graag uiteenlopende visies bijeen. Ontwikkelingsgericht of juist de leerkracht centraal. Formatief evalueren of juist toetsen tot je er bij neervalt. Een kijk op innovaties, vergezichten en praktische ingrepen.

Post-mbo broedplaats vangt leemte op

“Er zit meer potentie in mbo opgeleide vakmensen dan er op dit moment in het leerstelsel wordt uitgehaald.” aldus Marieke Gervers die broedplaats sQuare opzette voor de doelgroep die nog niet uitgeleerd is, maar de overstap naar het hbo niet ambieert (75%). Een Leven Lang Leren insteek voor vakmensen.
Dit soort grote systeemveranderingen duren jaren, maar je moet wel nu durven een beslissing te nemen voor toekomstige generaties.

Hoe lang kunnen we nog pleisters blijven plakken in het onderwijssysteem?

Het rommelt al jaren in het onderwijssysteem, van lerarentekort, dalende resultaten en jongeren die bezwijken onder prestatiedruk. Ook het bedrijfsleven blijft hard schreeuwen om talenten. Er is met name tekort aan jongeren met een bèta-profiel. Tijd om het systeem rigoureus op de schop te nemen.

HvA podcast afl.4: Curriculum: voorschrift of keuzepalet?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Wiersma pragmatisch inzake curriculum PO/VO Gerichte aanpak: achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap…
We hebben hoge verwachtingen van leraren als het gaat om de kwaliteit van hun lessen, maar er is nauwelijks tijd om goede lessen voor te bereiden. Kernvraag van deze HvA podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen. Afl 4: spanningsveld tussen minder lesuren en de ervaren curriculumdruk.

Tamar van Gelder over de staat van het Nederlandse onderwijs

Gerelateerd:Minstens één op de vijf leraren po/vve raakte besmet Tamar van Gelder van de AOb: 'De gedachte aan een derde boosterprik komt nu wel steeds dichterbij. We willen zorgen…Roep om langere looptijd NPO of structureel karakter De helft van de ondervraagde scholen in het funderend onderwijs denkt in de knel…
Voor deze derde aflevering van "Bij de les" vanuit het Cartesius Lyceum gingen de hosts in gesprek met Tamar van Gelder, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijs Bond. Zij zijn natuurlijk benieuwd naar wat een vakbondsvoorzitter eigenlijk doet en wat haar kijk, vanuit die positie, is op het Nederlandse Onderwijs.

Niveau leesvaardigheid verder onderuit

De nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021 van de Inspectie van Onderwijs toont dat minder dan de helft van de Nederlandse basisschoolleerlingen nog het basale streefniveau 2F haalt. De dalende trend is zorgwekkend. Vind het plan van aanpak zijn weg naar het lokaal?

Leerlingen intrinsiek motiveren

Gerelateerd:Leren leren essentieel voor goed onderwijs: 10 tips Niet alle leerlingen hebben de vaardigheden om zelf de lesstof te bestuderen. Vooral als het op leren of de motivatie…De ingrediënten van een goede school Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en…
“Kunst, vrijheid en spel: Daar worden wij mens in! En het rare is dat wij in het onderwijs dat juist uitzetten, of in ieder geval te zeggen: Dat is niet belangrijk!” In deze podcast spreekt Jan Jaap Hubeek met Rob Martens over diens nieuwste boek 'Leerlingen intrinsiek motiveren'.

Haal leermeesterschap terug het onderwijs in

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafdheid - slim, maar…
Hermen Schotanus Blok pleit ervoor de maatschappij de school in te halen. Met zijn stichting Meester Rembrandt maakt maakt hij het proces gemakkelijk voor alle docenten en scholen. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te motiveren om hun kennis en kunde te delen met de toekomstige generatie bij wijze van Leermeesterschap.

HvA podcast #2: Leeropbrengsten: lestijd of leskwaliteit?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Professionalisering kan uitstroom uit het onderwijs keren Docenten willen na hun aanstelling zich blijven doorontwikkelen. Schoolbesturen willen dat hun professionaliseringsbeleid aansluit…
Gaan minder lesuren niet ten koste van de leeropbrengsten van leerlingen? Kan kennis uit onderzoek leraren helpen om hun lesontwerpen en leskwaliteit te versterken? In de HvA podcast 'Minder uren, betere lessen' aflevering 2: Debbie Dussel (lerares basisschool en pleitbezorger van evidence informed werken) en Jan van Tartwijk (onderzoeker lerarenkwalitiet en het verschil voor het leren van leerlingen).

Leidinggeven aan curriculumontwikkeling

Er is in het primair onderwijs momenteel veel te doen om allerhande curriculumontwikkelingen. Deze ontwikkelingen komen echter niet altijd goed van de grond, leiden niet altijd tot de gewenste resultaten en ze worden zeker niet altijd even goed geborgd. Erik Meester tracht een overzicht te geven van wat een schoolleider…

Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid

Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide vakmensen trekt het kabinet 4,4 miljard uit voor de werkagenda mbo 2022-2027. Speerpunten zijn kansengelijkheid voor mbo-studenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie.

HvA podcast serie: Minder uren, betere lessen?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Week tegen Kindermishandeling: signalering in het onderwijs Kinderen zijn goed in staat hun ware gezicht te verbergen achter diverse maskers door…
Hoe creëer jij tijd om goede lessen te ontwikkelen? En wat kan het inruilen van lestijd voor ontwikkeltijd opleveren? Belangrijkste knelpunt is dat leraren door de waan en de druk van alle dag nauwelijks ruimte ervaren om even afstand te nemen van de eigen praktijk en in een zekere rust kritisch na te denken over de dingen die ze doen. Aflevering 1 van podcast serie van de HvA "Minder uren, betere lessen?'
Vergroot of beperkt het Masterplan Basisvaardigheden nu juist de professionele ruimte van de leraar? 90% van de docenten is nog niet goed geïnformeerd over de inhoud.

Het Lerarencollectief over… Masterplan Basisvaardigheden

Vergroot of beperkt het Masterplan Basisvaardigheden nu juist de professionele ruimte van de leraar? 90% van de docenten is nog niet goed geïnformeerd over de inhoud. Het Lerarencollectief zet vol in op meer professionele ruimte. Ruimte met financiële armslag, zodat leraren kunnen aangeven wat zij nodig hebben in hun specifieke…
Hoogbegaafdenonderwijs op een kruispunt.

Hoogbegaafdenonderwijs op een kruispunt

‘Wanneer we loslaten wat er nu is aan onderwijs en we een werkelijk nieuw beeld krijgen van hoe het hoogbegaafdenonderwijs eruit kan komen te zien, komt er verandering.’ Kim Castenmiller somt de belemmeringen op die nu onderwijs aan hoogbegaafden in de weg staan. In reactie op de kamerbief van Minister…

Tjipcast met Tim Surma: op de bres voor onderwijskwaliteit

Gerelateerd:Leren de leraren? Lerende leraren! Een PLG begin je zo Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap is een manier om als school te werken aan onderwijsverbetering. 8 Stappen ter ontwikkeling…Erik Meester: Misvatting en mythen rondom leren en… Interview met Erik Meester, leraar, opleider en onderwijsontwikkelaar aan de Radboud Universiteit. 'Kennis…
Het gesprek gaat over onderwijskwaliteit en het statuut van de leerkracht. De zorgen rondom de huidige onderwijskwaliteit wordt vaak in allerlei randzaken gezocht. Tim Surma zoekt het liever in de opzet van het onderwijs zelf. Te veel nadruk op generieke vaardigheden en te weinig focus op een zorgvuldig opgebouwde kennisbasis en een naïef geloof in romantische kind- of leerling-gecentreerde didactische aanpakken.
Het onderwijssysteem knelt en is duidelijk toe aan hervorming. Steeds meer lopen we tegen de grenzen aan.

Het is het onderwijssysteem dat wringt

Het onderwijssysteem knelt en is duidelijk toe aan hervorming. Steeds meer lopen we tegen de grenzen aan. Kinderen vallen op en vallen uit. Professionals ervaren een enorme druk en stappen regelmatig al na enkele jaren weer uit het vak. Er verschijnen masterplannen en incidentele geldpotjes. Dat moet anders. Niet systeemgericht,…

Weerstand bieden tegen digitaal determinisme

‘Terwijl wetenschappelijk onderzoek laat zien dat technologie de kwaliteit van het onderwijs niet of nauwelijks verbetert, wordt er door scholen juist steeds meer gebruik van gemaakt.’ Docent en onderwijsontwikkelaar Erik Meester stelt een paar kritische kanttekeningen bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Interview door Tijmen Lucie voor het blad ‘Spanning’.
Filters
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Extra bevoegdheid behalen?

Bevoegdheid onderwijscommunity

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community