Thema:

Onderwijsontwikkeling

Het onderwijs moet op de schop hoort men vaak. Hier brengen wij graag uiteenlopende visies bijeen. Ontwikkelingsgericht of juist de leerkracht centraal. Formatief evalueren of juist toetsen tot je er bij neervalt. Een kijk op innovaties, vergezichten en praktische ingrepen.

Filters
Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften zouden vaker samen dichtbij huis naar school moeten kunnen gaan, aldus het streven van Inclusiever Onderwijs.

Na passend onderwijs nu inclusiever onderwijs: is dat haalbaar?

Podcasts
Leeromgeving, Onderwijsontwikkeling
Gerelateerd:Monitor passend onderwijs - inzicht in ervaringen van… RAPPORTAGE // resultaten monitor naar de ervaringen van leerkrachten in het basisonderwijs met passend onderwijs 2018 door DUO.Leren en verbeteren in een Community of Practice Op duurzame wijze…
Denk aan begrippen als communicatie, ICT, samenwerking, sociaal-culturele vaardigheden en burgerschap. Ook creativiteit, probleemoplossing, kritisch denken en productiviteit worden vaak genoemd. Daarnaast zijn sommigen de mening toegedaan dat metacognitie, zelfsturing en leren leren ertoe gerekend moeten worden.