Thema:

Leeromgeving

Leeromgeving in de breedste zin van het woord. Van fysieke gebouwen tot online leeromgeving en over duurzaamheid in de breedste zin.

Filters
Tags:Reset
Filters
Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften zouden vaker samen dichtbij huis naar school moeten kunnen gaan, aldus het streven van Inclusiever Onderwijs.

Na passend onderwijs nu inclusiever onderwijs: is dat haalbaar?

Podcasts
Leeromgeving, Onderwijsontwikkeling
Gerelateerd:Monitor passend onderwijs - inzicht in ervaringen van… RAPPORTAGE // resultaten monitor naar de ervaringen van leerkrachten in het basisonderwijs met passend onderwijs 2018 door DUO.Leren en verbeteren in een Community of Practice Op duurzame wijze…
Over de hele wereld maakt de coronapandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter', zegt directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland. 'De vooruitgang die de afgelopen jaren was geboekt om deze kansenongelijkheid aan te pakken, wordt nu weggevaagd.'