Thema:

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt zoals die betrekking heeft op de onderwijsprofessional zelf; dus het lerarentekort, ziekteverzuim en ontwikkelingen en tendensen op het gebied van de lerarenopleiding en vergrijzing.

Filters
Tags:Reset
Filters
Leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak (lesgeven) en de kern van het onderwijs moet kennisverwerving en cultuuroverdracht zijn als springplank naar diepere inzichten en complexere vaardigheden. Onderwijsvernieuwingen zonder wetenschappelijke onderbouw moeten geweerd worden en de samenleving mag niet elke maatschappelijke taak doorschuiven naar het onderwijs.