Podcasts

Filters
Reset
Reset
Reset
Podcasts

Hoe zet je formatief handelen in bij lichamelijke opvoeding?

Gerelateerd:Waarom we nu echt moeten stoppen met beoordelen in het… Hoe beoordeel je op een eerlijke en motiverende manier een klas waarin zulke grote verschillen aanwezig zijn als bij lichamelijke…Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet…
LLEARN podcast over formatief handelen bij lichamelijke opvoeding. In gesprek met Christa Krijgsman. Zij promoveerde op de samenhang tussen het geven van cijfers, het stellen van doelen en geven van feedback en de motivatie van de leerling LO. In de podcast komen vele praktische voorbeelden uit de gymles aanbod.
Podcasts

Klassenmanagement is een vaardigheid

Gerelateerd:Klassenmanagement, problematisch leergedrag en ziekteverzuim Schoolbrede regels over gedrag zijn eigenlijk een vorm van solidariteit van leraren onderling. Met schoolbrede regels zijn ordeproblemen niet voorbij.…Effectief klassenmanagement - een evenwichtsoefening met… “Je kunt niet met iedere leerling even goed klikken, maar bij leerlingen met een voorgeschiedenis van storend gedrag bleken leraren…De…
Klassenmanagement is meer dan actieve werkvormen en wisselende klasopstellingen. Wat is dat stukje magie dat zorgt voor een klik met je klas? Elke Struyf ('Regisseer je klas') is verbonden aan de Universieit Antwerpen, waar ze lesgeeft in de educatie master opleiding. 'Klasmanagement is te leren.'
Podcasts

Alida Oppers over de Staat van het Onderwijs

Gerelateerd:Focus op basisvaardigheden? En opleiden in de breedte dan? Je zou denken dat de ferme boodschap van de Inspectie gepaard gaat met een heldere analyse, een schets van de…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs…
Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers spreekt met Rob Neutelings (Curio) over de Staat van het Onderwijs. “De focus zal liggen op gelijke kansen en het aanleren van de basisvaardigheden om het aantal van 2,5 miljoen laaggeletterden niet verder te laten oplopen. Ook spreken ze over het welzijn van leerlingen en studenten, het lerarentekort én de nodige professionaliseringsslag.
Podcasts

Schooltrauma en niet altijd passend onderwijs

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Hoogbegaafdheid - slim, maar niet op school Aandacht voor de impact van hoogbegaafd-zijn en een pleidooi voor het inrichten van speciaal onderwijs voor deze groep kinderen…
Op onze school is elk kind welkom. Logisch. Soms blijkt er tóch een mismatch tussen school(systeem) en kind. Dat is vaak niemands schuld. Vingerwijzen heeft geen zin. Samen (ouders, leraar, kind en eventueel zorgverlener) zoeken naar een oplossing wel. Want alle kinderen hebben leerrecht. Dit verhaal begint echter met (H)erkennen dat trauma en zeker schooltrauma bestaat.
Podcasts

Wat maakt een leraar effectief en de kracht van diversiteit in lerarenteams

Gerelateerd:Monitor Leskwaliteit; op naar steengoed lesgeven Inspectie ontwikkelde een lesobservatie-instrument op basis van 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effectieve les. Representatieve…Multicultureel vakmanschap maakt docent weerbaarder Promovendus Anneke Dubbeld constateert dat docenten zich vaak niet goed voorbereid voelen op het lesgeven in een multiculturele klas. Dubbeld…Kennistafel…
Eind 2022 promoveerde Hannah op een proefschrift aan de Universiteit Twente naar de validiteit en impact van leerling percepties van leskwaliteit. Ze geeft een dag per week les in het po en samen met Mirjam Keyser schreef ze het winnende boek ‘Erken de ongelijkheid‘, over de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Tweegesprek over de vraag hoe je een goede leerkracht wordt.
Podcasts

Formatief handelen vormgeven in het primair onderwijs

Gerelateerd:Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet uitsluitend gericht te zijn…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Waarom we nu echt…
Hoe geef je formatief handelen vorm in het primair onderwijs? Daisy Mertens spreekt over haar voorbereidende proces en de ontwerpstappen die ze heeft doorlopen. Hoe heeft ze het uitgevoerd? Wat stak ze daar zelf van op? Welke tips geeft ze collega's mee? Een podcast van LLEARN.
Podcasts

(Strakke) regie in de klas – gruwel of walhalla?

Gerelateerd:Beperkt discipline de vrijheid of geeft het autonomie? Op onze school kijken we naar een positieve vorm van vrijheid waar bepaalde beperkingen en richtlijnen onze leerlingen eigenlijk bevrijden…Op koers naar een effectieve, efficiënte en flexibele… Als je de fase van onzekerheid naar vertrouwen overslaat is teamontwikkeling een zinloze investering en…
Gedrag is curriculum. Je moet kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen. Gert Verbrugghen vertelt over het schoolbrede beleid op het Alfrinkcollege in Deurne. Oefen gewenst gedrag in en handhaaf consequent. Klassenmanagement is dan ook voor de beginnende docent hanteerbaar en de aandacht kan gaan naar waar het eigenlijk om gaat: het individu en goed lesgeven.
Podcasts

Badges, micro credentials en leven lang leren

Gerelateerd:Open Badges valideren jongeren in hun leven lang leerproces Cities of Learning integreert en verbetert verschillende vormen van leren. Het helpt jongeren die een steuntje nodig hebben zich toe…Post-mbo broedplaats vangt leemte op "Er zit meer potentie in mbo opgeleide vakmensen dan er op dit moment in het leerstelsel wordt…
Micro credentials zijn een soort ‘open badges’ of digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. Wat kan je hiermee en voor wie is dit een uitkomst? In deze podcast gaat Tjip de Jong dieper in op deze invulling van flexibilisering van het hoger onderwijs.
Podcasts

Schooldruk en welzijn onder jongeren

Gerelateerd:Onderzoek: jongeren blijven door corona langer doorstuderen Het aantal jongeren dat na hun studie de arbeidsmarkt opkwam, lag in het schooljaar 2019-2020 in ongeveer 10 procent lager.…Assen start ook proef met het Jongeren Perspectief Fonds Gemeenten willen jongeren met problematische schulden weer toekomstperspectief geven door het opkopen van hun schulden,…
Kernvraag is hoe leerlingen aankijken tegen onderwijstijd, hoe effectief zij de onderwijstijd op dit moment ervaren, vinden zij het wenselijk om minder lestijd te hebben. Hun beelden worden aangevuld met resultaten uit het langlopende internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children.
Podcasts

Krachtgericht coachen van doen naar zijn (=liefde)

Gerelateerd:Pedagogisch coachen: leren leren en zelfeffectiviteit Verbaan en Potiek over het belang van pedagogisch coachen. De leerling die denkt dat hij/zij de leeractiviteit niet aankan. ‘Ík…Klimaatchallenge #4: cadeaus Alle kinderen willen een leefbare wereld. Met onze hang naar materie, bedreigen we hun toekomst. Kinderen willen eigenlijk gewoon liefde…Stoornis of mens?…
Hoe kun je leraren en leidinggevenden leren om zelfstandig te reflecteren op hun innerlijke persoonswording? Krachtgericht coachen kent vijf kernbegrippen. Taco Visser neemt ze door met emiritus hoogleraar Fred Korthagen. Volg je de weg langs deze vijf begrippen, dan ga je volgens Fred de weg van doen naar zijn … en verbinding, ja zelfs liefde.
Podcasts

Bekkering: Leren begint bij nieuwsgierigheid

Gerelateerd:Harold Bekkering: "Waarom ons onderwijssysteem niet werkt" "De onderwijskundige invalshoek gaat om mensen laten leren. Jonge kinderen hebben een maximale leercapaciteit en zijn van nature nieuwsgierig. Ons…Eigenaarschap van leerlingen: waarom, hoe en in hoeverre? Hoe zinvol is het om leerlingen eigenaar ‘te maken’ van hun leerproces? Of liever in zetten…
Wie serieus neemt hoe onze hersenen werken zou het onderwijs radicaal anders inrichten, zegt hoogleraar sociaal-cognitieve neuropsychologie Harold Bekkering in gesprek met Johannes Visser van de Correspondent. Nieuwsgierigheid van de leerling zou dan het uitgangspunt zijn, en niet het lesboek. "We zouden leren moeten zien als: wat is voor jou de moeite waard?"
Podcasts

Kijk op Onderwijs: zelfsturende teams

Gerelateerd:Waarom verandermanagement vaak faalt De 3 basis ingrediënten voor succesvolle verandering blijken vaak juist de oorzaken van frictie. Een analyse van het falen. Lees…Google Classroom vs Microsoft Teams De coronacrisis dwong veel onderwijsinstellingen tot lesgeven op afstand. Twee bekende platformen daarvoor zijn Google Classroom en Microsoft Teams. Wat…Tijd voor faciliterend…
In het gesprek met Erik Ex vertelt directeur-bestuurder Peter Visser over de organisatiestructuur en werkwijze op Stad en Esch, over de effecten van de zelfsturende teams op werkplezier en de onderwijskwaliteit van docenten, en over de aanpassingen die de school maakte op basis van evaluaties. "Hoeveel aantrekkelijker autonomie het lerarenberoep maakt."
Podcasts

Llearn: formatief handelen: van instrument naar ontwerp

Gerelateerd:Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet uitsluitend gericht te zijn…Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau. Met…Waarom we…
De auteurs van het boek 'Formatief handelen van instrument naar ontwerp' bespreken de uitvoeringsprincipes en voordelen van formatief handelen als basis voor goed lesontwerp.
Podcasts

Tjipcast: Expliciete instructie in het klaslokaal

Gerelateerd:'Dat leren ze zelf wel' en nog 7 misvattingen over leren… Om effectief te leren hoe je moet leren is expliciete instructie verdraaid handig. Een goede vuistregel? Wat, wanneer, waarom en…Zelfsturend leren en zelfregulatie; een wereld te winnen Door je leerlingen metacognitieve vaardigheden aan te leren, werken ze zelfstandiger en…
In deze podcast gaan we dieper in op de kenmerken en bouwstenen van expliciete directe instructie (EDI). Expliciete directe instructie wordt helaas vaak als ouderwets of klassiek bestempeld. Instructie is bij uitstek een kernelement in het onderwijs en werkt buitengewoon krachtig! Ongeacht je onderwijsconcept. Veel praktijkvoorbeelden van lesfasen en technieken passeren de revue.
Podcasts

Onderwijskansen Podcast: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Hoge verwachtingen voor elke leerling: je sterkste wapen… Ons onderwijs slaagt er niet in om ongelijkheid uit te wissen. Sterker nog: school versterkt…
Verwachtingen sturen het bewuste handelen van leerkrachten, maar spelen ook een rol in een aantal processen waar de leerkracht zich minder bewust van is. Dit handelen kan onbedoeld bijdragen aan kansenongelijkheid. Onderwijskennis Podcast 'Onderwijskansen in het primaire onderwijs' over hoe belangrijk het is om hoge verwachtingen van leerlingen te hebben om onderwijsachterstanden te bestrijden.
Filters
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community