Podcasts

Filters
Reset
Reset
Reset

Llearn: formatief handelen: van instrument naar ontwerp

Gerelateerd:Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau. Met…De uiteenlopende rollen van een onderwijskundige Ik vertel je over de verschillende rollen die ik in mijn werk op me neem, namelijk de rol van onderzoeker,…Effectief…
De auteurs van het boek 'Formatief handelen van instrument naar ontwerp' bespreken de uitvoeringsprincipes en voordelen van formatief handelen, en staan ze stil bij het belang van ontwerpen.

Tjipcast: Expliciete instructie in het klaslokaal

Gerelateerd:Leren de leraren? Lerende leraren! Een PLG begin je zo Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap is een manier om als school te werken aan onderwijsverbetering. 8 Stappen ter ontwikkeling…Leesbegrip vergroten; een samenhang van 9 factoren Onderzoek van professor Roel van Steensel getiteld ‘De vele kanten van leesbegrip’ voor het…
In deze podcast gaan we dieper in op de kenmerken en bouwstenen van expliciete directe instructie (EDI). Expliciete directe instructie wordt helaas vaak als ouderwets of klassiek bestempeld. Instructie is bij uitstek een kernelement in het onderwijs en werkt buitengewoon krachtig! Ongeacht je onderwijsconcept. Veel praktijkvoorbeelden van lesfasen en technieken passeren de revue.

Onderwijskansen Podcast: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Kansenongelijkheid in het onderwijs & de rol van… De verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind mede bepalen diens succeservaring. Vergroot het…
Verwachtingen sturen het bewuste handelen van leerkrachten, maar spelen ook een rol in een aantal processen waar de leerkracht zich minder bewust van is. Dit handelen kan onbedoeld bijdragen aan kansenongelijkheid. Onderwijskennis Podcast 'Onderwijskansen in het primaire onderwijs' over hoe belangrijk het is om hoge verwachtingen van leerlingen te hebben om onderwijsachterstanden te bestrijden.

HvA podcast afl.4: Curriculum: voorschrift of keuzepalet?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Wiersma pragmatisch inzake curriculum PO/VO Gerichte aanpak: achterstallig onderhoud daar waar de nood het hoogst is: de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap…
We hebben hoge verwachtingen van leraren als het gaat om de kwaliteit van hun lessen, maar er is nauwelijks tijd om goede lessen voor te bereiden. Kernvraag van deze HvA podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen. Afl 4: spanningsveld tussen minder lesuren en de ervaren curriculumdruk.

Tamar van Gelder over de staat van het Nederlandse onderwijs

Gerelateerd:Minstens één op de vijf leraren po/vve raakte besmet Tamar van Gelder van de AOb: 'De gedachte aan een derde boosterprik komt nu wel steeds dichterbij. We willen zorgen…Roep om langere looptijd NPO of structureel karakter De helft van de ondervraagde scholen in het funderend onderwijs denkt in de knel…
Voor deze derde aflevering van "Bij de les" vanuit het Cartesius Lyceum gingen de hosts in gesprek met Tamar van Gelder, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijs Bond. Zij zijn natuurlijk benieuwd naar wat een vakbondsvoorzitter eigenlijk doet en wat haar kijk, vanuit die positie, is op het Nederlandse Onderwijs.

Verbindend gezag: Onderwijs leiden met hart en ziel

Gerelateerd:Verbindende communicatie: 6 ezelsbruggetjes Verbindend communiceren verbetert je gesprekken met leerlingen en ouders. Op een drukke schooldag schiet het er makkelijk bij in. Puck… De vo-school als PLG: welke interventies helpen? Welke interventies in scholen voor voortgezet onderwijs dragen bij aan de school als een goed functionerende professionele leergemeenschap van docenten?…Gert…
Als leerkracht heb je je handen vol aan dwars gedrag en agressie in de klas. Hoe kun je vorm geven aan de gezagsrol zonder terug te keren naar de klassieke top-down-autoriteit? Verbindend gezag, gebaseerd op principes van geweldloos verzet, biedt je een heldere visie en concrete handvatten om dit te bereiken

HvA podcast ‘Minder uren, betere lessen’ #3 Wat is er nodig?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Week tegen Kindermishandeling: signalering in het onderwijs Kinderen zijn goed in staat hun ware gezicht te verbergen achter diverse maskers door…
Kernvraag van de podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen. In deze derde aflevering staan de makers met de gasten stil bij de vraag wat leraren nodig hebben om samen betere lessen te ontwerpen. Met hosts Erik Ex en Marco Mout.

Post-mbo broedplaats als springplank voor jong talent

Gerelateerd:De software van AFAS brengt rust en duidelijkheid in de… De Wet IKK bracht veel regeldruk met zich mee in de kinderopvang. BLOS kinderopvang koos voor het opzetten van een…Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het…
Meesterwerk Podcast #84 van Jan Jaap Hubeek in gesprek met Sonja Hoogendoorn en Marieke Gervers. Marieke ontwikkelde post-mbo broedplaats sQuare en Learning Hub, vanuit het Practoraat Creatief Vakmanschap. Een podium en erkende leerplek voor die mbo-gediplomeerden, die anders vaak tussen hbo en arbeidsmarkt verloren raken.

Leerlingen intrinsiek motiveren

Gerelateerd:Leren leren essentieel voor goed onderwijs: 10 tips Niet alle leerlingen hebben de vaardigheden om zelf de lesstof te bestuderen. Vooral als het op leren of de motivatie…De ingrediënten van een goede school Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en…
“Kunst, vrijheid en spel: Daar worden wij mens in! En het rare is dat wij in het onderwijs dat juist uitzetten, of in ieder geval te zeggen: Dat is niet belangrijk!” In deze podcast spreekt Jan Jaap Hubeek met Rob Martens over diens nieuwste boek 'Leerlingen intrinsiek motiveren'.

Haal leermeesterschap terug het onderwijs in

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafdheid - slim, maar…
Hermen Schotanus Blok pleit ervoor de maatschappij de school in te halen. Met zijn stichting Meester Rembrandt maakt maakt hij het proces gemakkelijk voor alle docenten en scholen. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te motiveren om hun kennis en kunde te delen met de toekomstige generatie bij wijze van Leermeesterschap.

HvA podcast #2: Leeropbrengsten: lestijd of leskwaliteit?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Professionalisering kan uitstroom uit het onderwijs keren Docenten willen na hun aanstelling zich blijven doorontwikkelen. Schoolbesturen willen dat hun professionaliseringsbeleid aansluit…
Gaan minder lesuren niet ten koste van de leeropbrengsten van leerlingen? Kan kennis uit onderzoek leraren helpen om hun lesontwerpen en leskwaliteit te versterken? In de HvA podcast 'Minder uren, betere lessen' aflevering 2: Debbie Dussel (lerares basisschool en pleitbezorger van evidence informed werken) en Jan van Tartwijk (onderzoeker lerarenkwalitiet en het verschil voor het leren van leerlingen).

HvA podcast serie: Minder uren, betere lessen?

Gerelateerd:De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van…Week tegen Kindermishandeling: signalering in het onderwijs Kinderen zijn goed in staat hun ware gezicht te verbergen achter diverse maskers door…
Hoe creëer jij tijd om goede lessen te ontwikkelen? En wat kan het inruilen van lestijd voor ontwikkeltijd opleveren? Belangrijkste knelpunt is dat leraren door de waan en de druk van alle dag nauwelijks ruimte ervaren om even afstand te nemen van de eigen praktijk en in een zekere rust kritisch na te denken over de dingen die ze doen. Aflevering 1 van podcast serie van de HvA "Minder uren, betere lessen?'

Inclusie als antwoord op straatcultuur & jeugdcriminaliteit

Gerelateerd:Multicultureel vakmanschap maakt docent weerbaarder Promovendus Anneke Dubbeld constateert dat docenten zich vaak niet goed voorbereid voelen op het lesgeven in een multiculturele klas. Dubbeld…Leren leren essentieel voor goed onderwijs: 10 tips Niet alle leerlingen hebben de vaardigheden om zelf de lesstof te bestuderen. Vooral als het op leren of…
Voor zijn promotieonderzoek ‘Kapot Moeilijk’ liep Jan Dirk lange tijd met straatjongens in Amsterdam-West mee. ‘Meer weten over de ‘ander’ en zijn groepsverband creëert ruimte om nader tot elkaar te komen.’ Hoe geef ík een jongere als Appie het gevoel dat hij wordt gezien en erbij hoort? Wat kan het onderwijs leren van De Jong's onderzoek over straatcultuur en jeugdcriminaliteit?

LLEARN: Formatief handelen voor dummies

Gerelateerd:Effectief leren Effectief leren, de docent als regisseur reikt toekomstige leerkrachten instrumenten aan die ervoor zorgen dat lesgeven onder regie van de…Pleidooi: Van leerachterstand naar ontwikkelkansen Het huidige debat over de leerachterstanden noopt ons na te denken over de inrichting van het schoolsysteem, waarin de te…Leesbegrip vergroten; een samenhang van…
Een docent kan iets verteld hebben, maar als het niet binnenkomt bij de leerling – om wat voor reden dan ook – betekent behandelen niet automatisch beheersen door de leerling. Door formatief handelen in te zetten in het leerproces haal je gericht informatie op uit de groep in het moment, om daarop goed geïnformeerde vervolgstappen in te zetten. Tegelijkertijd wordt de leerling meer eigenaar van zijn eigen proces en de leerstof op zich.

Tjipcast met Tim Surma: op de bres voor onderwijskwaliteit

Gerelateerd:Leren de leraren? Lerende leraren! Een PLG begin je zo Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap is een manier om als school te werken aan onderwijsverbetering. 8 Stappen ter ontwikkeling…Erik Meester: Misvatting en mythen rondom leren en… Interview met Erik Meester, leraar, opleider en onderwijsontwikkelaar aan de Radboud Universiteit. 'Kennis…
Het gesprek gaat over onderwijskwaliteit en het statuut van de leerkracht. De zorgen rondom de huidige onderwijskwaliteit wordt vaak in allerlei randzaken gezocht. Tim Surma zoekt het liever in de opzet van het onderwijs zelf. Te veel nadruk op generieke vaardigheden en te weinig focus op een zorgvuldig opgebouwde kennisbasis en een naïef geloof in romantische kind- of leerling-gecentreerde didactische aanpakken.
Filters
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Extra bevoegdheid behalen?

Bevoegdheid onderwijscommunity

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community