Podcasts

Filters
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Podcasts

AI en digitalisering als aanvulling op het menselijk handelen

De mobiele telefoon uit de klas? Niet als het aan Larissa Zegveld ligt. De directeur-bestuurder van Kennisnet vindt het juist aan het onderwijs om leerlingen en studenten digitale vaardigheden bij te brengen. Zo ziet ze dat ook bij AI en ChatGPT. Het onderwijs is bij uitstek de sector die je kan leren hoe je ermee omgaat. Digitale lesmaterialen laten zich goed delen.
AIblended learningChatGTPdigitaal afstandsonderwijsdigitaliseringleven lang leren
Podcasts

Herwaardeer het vakmanschap en handelingskennis voor de klas

Hoe kan het vakmanschap en de handelingskennis van leraren weer gewaardeerd worden in de samenleving en in de onderwijswetenschap. Dit laat zien hoe de schoonheid en de waarde van het beroep van leraren naar voren kan komen op het moment dat theorie en praktijk samenkomen. Als daar ruimte voor is. Het zou het onderwijs zo vooruit helpen. Een cultuuromslag, te leren van elkaar.
handelingskennislerarenonderwijsonderzoekontwikkelkrachtpraktijkonderzoek
Podcasts

Professionele schoolcultuur, begrenzen en welbevinden

Hoe de winnaarsdriehoek een gezonde schoolcultuur bespoedigt. Jan Jaap Hubeek spreekt met Henk Galenkamp over zijn ‘Handboek professionele schoolcultuur’ dat Henk schreef met Jeannette Schut. Een centraal thema in zijn werk is ‘grenzen en het hanteren van constructieve boosheid’.

grenzenprofessionele cultuurschoolcultuurveiligheidwelbevinden
Podcasts

Wat maakt een goede lesmethode? Tjipcast met Erik Meester

De meeste lesmethodes in Nederland zijn heel slecht stelt Erik Meester. Weinig aandacht voor algemene kennisopbouw, taalrijkheid, instructie en de verschillende dimensies van leren. Erik werkte aan een nieuwe lesmethode voor het po. Deze methode, het onderliggende curriculumontwerp en de didactische uitgangspunten staan centraal in deze podcast.

curriculumontwerpeffectief bewezenkennisopbouwleraarlesmethode
Podcasts

Pak de regie over je eigen loopbaan

Aan het woord is hoogleraar loopbaanontwikkeling Marinka Kuipers. Wat is LOB?
Welke 5 competenties staan centraal? En zijn LOB-vaardigheden belangrijker dan de beroepsvaardigheden? Marinka spreekt over de noodzaak van blijvende ontwikkeling, van zowel de student als van de docent. "Twintig jaar dezelfde les afdraaien dat kan niet meer."

arbeidsmarktcompetentiesdocenteneen leven lang ontwikkelenloopbaanoriëntatiestudenten
Podcasts

Onderwijs ambities en uitdagingen voor een stad als Amsterdam

Marjolein Moorman lanceerde onlangs het convenant Onderwijs Ambities Amsterdam, wat meteen aanleiding was voor een gesprek niet alleen over de uitdagingen van het onderwijs, maar juist ook over de kansen en ambities. Bij de Les is een productie van Annemarie Proost en Eduard van Dam van het Cartesius Lyceum in Amsterdam.
brede brugklaskansenongelijkheidsegregatietalentontwikkeling
Podcasts

Hoe zet je formatief handelen in bij lichamelijke opvoeding?

LLEARN podcast over formatief handelen bij lichamelijke opvoeding. In gesprek met Christa Krijgsman. Zij promoveerde op de samenhang tussen het geven van cijfers, het stellen van doelen en geven van feedback en de motivatie van de leerling LO. In de podcast komen vele praktische voorbeelden uit de gymles aanbod.
autonome motivatiecompetentieformatief handelentoetsen
Podcasts

Alida Oppers over de Staat van het Onderwijs

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers spreekt met Rob Neutelings (Curio) over de Staat van het Onderwijs. “De focus zal liggen op gelijke kansen en het aanleren van de basisvaardigheden om het aantal van 2,5 miljoen laaggeletterden niet verder te laten oplopen. Ook spreken ze over het welzijn van leerlingen en studenten, het lerarentekort én de nodige professionaliseringsslag.

de Staat van het OnderwijsInspectie van het Onderwijskansengelijkheidlerarentekortprofessionaliseringwelzijn
Podcasts

Schooltrauma en niet altijd passend onderwijs

Op onze school is elk kind welkom. Logisch. Soms blijkt er tóch een mismatch tussen school(systeem) en kind. Dat is vaak niemands schuld. Vingerwijzen heeft geen zin. Samen (ouders, leraar, kind en eventueel zorgverlener) zoeken naar een oplossing wel. Want alle kinderen hebben leerrecht. Dit verhaal begint echter met (H)erkennen dat trauma en zeker schooltrauma bestaat.
gedraghechtingsproblematiekhoogbegaafdheidklassenmanagementpassend onderwijsthuiszitters
Podcasts

Wat maakt een leraar effectief en de kracht van diversiteit in lerarenteams

Eind 2022 promoveerde Hannah op een proefschrift aan de Universiteit Twente naar de validiteit en impact van leerling percepties van leskwaliteit. Ze geeft een dag per week les in het po en samen met Mirjam Keyser schreef ze het winnende boek ‘Erken de ongelijkheid‘, over de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Tweegesprek over de vraag hoe je een goede leerkracht wordt.
academische leerkrachteffectief lesgevenleraargedragleskwaliteitprofessionele schoolcultuurrelatie
Podcasts

Formatief handelen vormgeven in het primair onderwijs

Hoe geef je formatief handelen vorm in het primair onderwijs? Daisy Mertens spreekt over haar voorbereidende proces en de ontwerpstappen die ze heeft doorlopen. Hoe heeft ze het uitgevoerd? Wat stak ze daar zelf van op? Welke tips geeft ze collega's mee? Een podcast van LLEARN.
formatief handelenleerdoelenleren lerenlesontwerpzelfsturing
Filters
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community