Podcasts

Filters
Reset
Reset
Reset

Ieder Talent Telt: de vele factoren van kansenongelijkheid

Gerelateerd:30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het… Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie…JINC vat kansenongelijkheid bij de horens Kansenongelijkheid is een groot probleem. Steeds meer talent raakt in de verdrukking. JINC slaat een mooie…
De GKA podcast-serie 'Ieder Talent Telt' ontrafelt het woud aan factoren in het probleem van kansenongelijkheid. Naast de verschillende externe factoren, tellen natuurlijk ook de individuele eigenschappen die ieder meekrijgt. Maar hoe dat potentieel aangesproken wordt, verschilt dus sterk, per wijk bijvoorbeeld.

Hoge verwachtingen ondervangen patroon van vooroordelen

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Kansenongelijkheid in het onderwijs & de rol van… De verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind mede bepalen diens succeservaring. Vergroot het…
Verwachtingen spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Het bepaalt de manier waarop er wordt lesgegeven, hoe leerlingen benaderd worden en het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Wat gebeurt er als deze verwachtingen te laag zijn? Krijgen leerlingen dan structureel een onderadvies? En hoe bepalend is dit dan voor de verdere loopbaan van leerlingen? GKA podcast 'Ieder Talent telt' over Hoge Verwachtingen.

Pesten op school – hoe ga je het tegen?

Gerelateerd:Omgaan met pesten Als we echt eerlijk in de spiegel kijken, zouden we dan kunnen zeggen dat wij (de grote mensen) zelf wél…Week tegen Pesten. Buitensluiten? Uitgesloten! Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij…Hoogbegaafde leerling vaak zonder…
Pestgedrag komt veel vaker voor dan leerlingen aan leraren en ouders vertellen. Pesten creëert een onveilige sfeer, die het leer- en ontwikkelklimaat aantast. In deze Tjipcast gaat het over Fleur Bloemen. Zij pleegde op 15e jarige leeftijd zelfmoord omdat ze gepest werd. Te gast zijn Anneke Bloemen en Petra Lueb, moeder en tante van Fleur. Zij spreken ook over het werk van de Stichting Fleur Bloemen.

De start van het schooljaar met Gert Verbrugghen

Rene Kneyber in gespek met Gert Verbrugghen; over een goede start van het jaar, het aanleren van goed gedrag door het hele team en hoge verwachtingen.
Gerelateerd:Gert Biesta over subjectificatie en wereldgericht onderwijs Podcast: Taco Vissers in gesprek met Gert Biesta naar aanleiding van zijn boek World-Centered Education. Over zijn visie op subjectificatie,…Werkdruk verlagen in het onderwijs op 15 punten Hoe richten we het onderwijs nou anders in dat we de werkdruk omlaag krijgen? Wat kan…
Rene Kneyber (Toetsrevolutie) in gesprek met Gert Verbrugghen (docent Engels en vertaler 'Regie in de klas');o.a. over het belang van een goede start, over de kracht van één beleid voor het hele team, hoge verwachtingen en een veilig leerklimaat waar elke leerling wordt aangezet het beste uit zichzelf te halen.

De bedoeling van onderwijs en de samenleving

onderwijs dat de ontwikkeling van de leerling als hele mens stimuleert, dus dat naast cognitie-gericht ook gericht is op menswording.
Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Vlaams rapport: langs 10…
Minister Wiersma gaf onlangs aan sterker te willen inzetten op de zogenaamde basisvaardigheden. Cognitie-gericht onderwijs. In deze podcast gaat Taco Vissers het gesprek aan met 3 auteurs die daar anders over denken.

Tjipcast: kritische noot voor pabo-opleidingen

Hoe is het gesteld met de pabo-opleidingen. Wat is volgens hen het doel van onderwijs?
Gerelateerd:Leren de leraren? Lerende leraren! Een PLG begin je zo Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap is een manier om als school te werken aan onderwijsverbetering. 8 Stappen ter ontwikkeling…Erik Meester: Misvatting en mythen rondom leren en… Interview met Erik Meester, leraar, opleider en onderwijsontwikkelaar aan de Radboud Universiteit. 'Kennis…
In het licht van de huidige malaise in het basisonderwijs een gesprek met prof. dr. Anna Bosman, hoogleraar dynamiek van leren en ontwikkeling. Gezien de dalende resultaten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen kunnen is het volgens Anna Bosman extra belangrijk ons te richten op de kerntaken op school. En dat kan alleen maar met leraren die optimaal worden voorbereid om in de klas les te geven. Als expert, niet als coach. Met veel aandacht voor klassikale instructie en begeleiding in de praktijk.

De Gelukkige School: werkgeluk in het onderwijs

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Onderwijsinnovatie vergt Pioniers; LOF…
Podcast De Gelukkige school aflevering 7 gaat over werkgeluk, met ditmaal twee gasten: Karin Landman (schoolleider van de Anne frank school in Leiden) en Joke van Sliedregt (schoolleider van bassischool de Toren en SBO Het Palet in Klundert). Ze vertellen hoe hun scholen Klassewerkplek zijn geworden en wat dit is. Verder kom je te weten hoe zij als schoolleider werkgeluk in het team creëren.

Dienend-leiderschap als Levenskunst; Inge Nuijten

Gerelateerd:Afstandsleren op het mbo vraagt andere insteek Docent Zorg & Welzijn Inge Stekelenburg van het het Alfa-college in Hoogeveen; Wat is het doel van de les en…Duurzaam innoveren vergt teacher leadership van alle… Voor het duurzaam innoveren van onderwijs zijn alle actoren in de school nodig, en dat betekent meer…
Dienend-Leiderschap heeft 8 kenmerken. In deze podcast met Taco Vissers duidt Inge Nuijten (Dienend Leiderschap) ze met een persoonlijke insteek. Dienend Leiderschap is een vorm van levenskunst. Zelfbewustzijn en zelfacceptatie uiten zich in alle acht de kenmerken van dienend-leiderschap, maar vooral in authenticiteit en bescheidenheid.

De startende docent en de professionele identiteit

Gerelateerd:Waarom stopt 1/3e van de startende docenten binnen vijf… Is de werkdruk te hoog? Had men andere verwachtingen van het vak? Spreekt de doelgroep toch niet helemaal aan? In…Hoe voorkom je uitval van startende docenten? Ruim een vijfde van de startende docenten verlaat het onderwijs in het eerste jaar. Verschillende…
Er wordt tijdens een opleiding tot docent steeds meer waarde gehecht aan het ontwikkelen van een ‘eigen professionele identiteit’. Naast de vereiste kennis en vaardigheden die je moet overbrengen. De maatschappij vraagt van een docent steeds meer verantwoordelijkheden en om een voorbeeldfunctie te vervullen. De vraag is alleen in hoeverre het werkveld aansluit bij deze ontwikkelingen in het onderwijs? En kun je als startende docent altijd je eigen zienswijze kwijt in een bestaand docententeam?

Welbevinden en het gedrag van de leerling na covid

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Onderwijscultuur van structuur en routine voor goed… Een duidelijke cultuur en dan met name routines, gedrag en structuur, zorgt voor een veilige sfeer…
De sociaal-emotionele ontwikkeling van veel leerlingen in de middelbare schoolleeftijd en ouder heeft een flinke deuk opgelopen. Dit vindt ook zijn weerslag op de werkhouding en de algehele attitude van de jongere. In de podcast spreken een aantal professionals over dit probleem, en tevens stippen zij een aantal mogelijke openingen aan waarop de docent weer zijn leerling of student gemotiveerd in het werkproces kan krijgen.

Regie in de klas doe je niet alleen; klassenmanagement schoolbreed

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan…
Tjip praat met Gert over hoe je als docent werk maakt van klassenmanagement. Hoe je kunt sturen op gewenst door het te onderwijzen. En hoe je gebruik kunt maken van routines en afspraken in je klas. Inmiddels is Gert bekend geworden met zijn aanpak. Hij laat keer op keer zien dat je met deze aanpak kinderen met plezier een vak leert en ze veel kennis opdoen.

Big History leert de leerling kijken op een andere schaal

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…De ingrediënten van een goede school Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en…
Big History verzet zich tegen specialisatie en zoekt naar universele patronen of trends. Op het Cartesius is Big History een vak geworden in de bovenbouw. Het onderzoekt lange tijdsbestekken met behulp van een multidisciplinaire benadering en verkent het menselijk bestaan in de context van dit grotere geheel. Geschiedenis docente Annemarie Proost legt uit hoe dit werkt op het multiculturele Amsterdamse lyceum en wat het doet met onderlinge tegenstellingen.

Buiten de krijtlijnen: Eva Naaikens over ‘Wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…De ingrediënten van een goede school Ik heb nog geen enkele casus gelezen over zwakke scholen waar ordeproblemen waren, de resultaten tegenvielen en…
Schoolleider Eva Naaijkens schreef samen met Martin Bootsma een boek waarin ze uitlegt hoe je leerkrachten weer volop kunt laten lesgeven, ze zorgen vrij kunt maken en hun werkdruk kunt verlichten. Rinke Vanhoeck praat met Eva op de Sett Gent beurs. Over vakmanschap, kwaliteit en ambitie.

Hoe houdt je startende docenten aan boord? Starter blikt terug

Gerelateerd:Hoe voorkom je uitval van startende docenten? Ruim een vijfde van de startende docenten verlaat het onderwijs in het eerste jaar. Verschillende onderzoeken zetten de redenen voor…Waarom stopt 1/3e van de startende docenten binnen vijf… Is de werkdruk te hoog? Had men andere verwachtingen van het vak? Spreekt de doelgroep…
Te gast is Nicol Maulabaks. Zij is een startende docent Engels in het mbo en heeft ervaren dat het niet altijd makkelijk is als starter. Floor en Ellen bespreken met haar haar eigen ervaring.  Ze komen zo samen tot verschillende oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat docenten aangehaakt blijven in het onderwijs. Welke valkuilen kwam Nicol tegen? Welke handvatten hebben haar geholpen? Welke rol is hierin weggelegd voor de leidinggevende?

Samen zijn we iedereen – hoe is het om jou te zijn? Inclusie op het MBO

Gerelateerd:Roep om numerus fixus in MBO valt slecht bij MBO raad Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, pleit voor meer geld voor mbo techniek en een rem op opleidingen met mindere…Rapport rekent voor: mbo van onschatbare waarde Mbo-studenten die een startkwalificatie halen, leveren de maatschappij drie keer zoveel op als…
Een korte serie gesprekken over inclusie op het MBO. Op initiatief van Stichting School & Veiligheid bezoekt podcastmaker Jan Jaap Hubeek het MBO College in Hilversum. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een tribe gestart rondom het thema inclusie. Dit doen ze onder leiding van Danielle Braun, corporate antropoloog en auteur van het boek ‘De Corporate Tribe’.
Filters
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

Whitepaper Docent de dupe van technologie

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Extra bevoegdheid behalen?

Bevoegdheid onderwijscommunity

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community