Paper

Logo SURF
trendrapport surf adaptief leermateriaal

Trendrapport: adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs

Logo SURF
Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Realiseren we met blended learning echt meerwaarde? Wat doet de inzet van bepaalde middelen en modaliteiten met onze didactiek? Wat gaat dit betekenen voor het leerproces van…Post-mbo broedplaats…
Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Wat de kansen en uitdagingen zijn lees je in dit Trendrapport van SURF.
Wie ernstige stress tijdig herkent, voorkomt verzuim. Daarom deelt Ellen Botman, CEO van Happy Brain® Clinics en stress-expert, vier indicatoren die collega’s en leidinggevenden helpen om tijdig ernstige stress bij collega’s te herkennen.

4 indicatoren om stressklachten te signaleren

Gerelateerd:Psychisch verzuim in het onderwijs: 7 criteria bij keuze… Het aantal behandelaars van psychische klachten zoals burn-out neemt bijna dagelijks toe. Zie je door de bomen het bos niet…Armoede op school; signaleren en ondersteuning Het vroegtijdig signaleren van armoede in een gezin kan helpen voorkomen dat kinderen langdurig worden blootgesteld…
Wie ernstige stress tijdig herkent, voorkomt verzuim. Daarom deelt Ellen Botman, CEO van Happy Brain® Clinics en stress-expert, vier indicatoren die collega’s en leidinggevenden helpen om tijdig ernstige stress bij collega’s te herkennen.
Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand.

Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM

Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen
Gerelateerd:Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit speelt burn-out in de hand. Medewerkers krijgen energie van ruimte…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je…
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand. Hoe voorkom je een burn out onder hbo-medewerkers? Hoe bescherm je de docenten tegen deze hoge werkdruk? Lees verder om er achter te komen hoe eHRM hier een goede oplossing voor kan zijn. 

Docent de dupe van onderwijsdigitalisering?

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Blended learning: nadenken over onderwijsontwerp Een docent die onderwijs ontwerpt, doet er goed aan om te beginnen bij de beoogde leeruitkomsten. Vanuit daar…
Een kwalitatief scriptie onderzoek naar de ervaringen van docenten in het Nederlands basisonderwijs en de verandering van hun professionele autonomie. Uit deze analyse blijkt dat docenten geen negatieve relatie ervaren tussen onderwijsdigitalisering en professionele autonomie.
Aan HR de schone taak de vele verschillende informatiestromen op verschillende softwaresystemen overzichtelijk te houden.
Mbo’s gebruiken meestal een grote hoeveelheid verschillende softwaresystemen naast elkaar, vaak van verschillende leveranciers. Die systemen bevatten deels overlappende informatie, zoals persoonsgegevens van studenten en docenten.

De grootste digitale HR-uitdagingen voor mbo’s

Aan HR de schone taak de vele verschillende informatiestromen op verschillende softwaresystemen overzichtelijk te houden.
Gerelateerd:De MBO Cultuurkaart 'met budget' verrijkt… De MBO Cultuurkaart is onlangs letterlijk verrijkt 'met geoormerkt budget' speciaal voor het mbo, individueel of klassikaal in te zetten.…Hoe integreer ik digitale competenties in mijn onderwijs of… Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat technologie een…
Ruim een half miljoen studenten volgen bij ruim zestig instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ruim vierduizend verschillende opleidingen. Dat stelt hoge eisen aan het HRM-management en ook aan de achterliggende ICT-structuur van mbo-instellingen. Mbo’s gebruiken meestal een grote hoeveelheid verschillende softwaresystemen naast elkaar, vaak van verschillende leveranciers. Hoe zorg je ervoor dat er geen fouten insluipen bij het gebruik van meerdere systemen? Welke rol speelt data hierin? Lees het nu in de whitepaper.

Onderzoek naar achterlating van jongeren in het buitenland

Gerelateerd:Onderzoek: jongeren blijven door corona langer doorstuderen Het aantal jongeren dat na hun studie de arbeidsmarkt opkwam, lag in het schooljaar 2019-2020 in ongeveer 10 procent lager.…Assen start ook proef met het Jongeren Perspectief Fonds Gemeenten willen jongeren met problematische schulden weer toekomstperspectief geven door het opkopen van hun schulden,…
Kennisplatform Integratie & Samenleving en Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) voerden verkenning uit naar de achtergrond van achterlating van jongeren in het buitenland. Handvatten voor signalering en hoe te voorkomen. Lees het in deze paper.

Hybride leeromgeving in het middelbaar beroepsonderwijs

Gerelateerd:Slimme zoekmachine ontsluit internet voor mbo leerling Wat begon als een initiatief om een kindvriendelijk internetfilter te realiseren, groeide uit tot een perfect leermiddel voor het beroepsonderwijs.…Leren op de grens van bedrijf en school De Tech Campus van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein werkt nauw samen met het regionale…
Het middelbaar beroepsonderwijs sluit niet altijd optimaal aan bij de beroepspraktijk. Een hybride leeromgeving kan uitkomst bieden. Dit onderzoek neemt de hybride leeromgeving van het Dulon College onder de loep. Hoe kan het onderwijsontwerp beter worden uitgemunt?

Didactische toepassingen van digitale oefenprogramma’s

Gerelateerd:Hoe integreer ik digitale competenties in mijn onderwijs of… Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat technologie een steeds grotere rol speelt…I-coaching in het mbo: een wereld te winnen In dit whitepaper worden de verschillende vormen van coaching naast elkaar gezet en de…
Tijdens de coronacrisis is het gebruik van digitale oefenprogramma's waarmee kinderen thuis oefenen sterk toegenomen. Over het algemeen wordt de didactische toepassing van deze resultaten vaak niet of nauwelijks gebruikt door de docenten, hier valt winst uit te halen.

Effectief afstandsonderwijs

Gerelateerd:Kennistafel Effectief Leesonderwijs als brug tussen… Er is veel onderzoek gedaan naar leesonderwijs, maar die kennis heeft niet altijd zijn weg gevonden naar de praktijk. De…Afstandsonderwijs: veel bereikt - te weinig samengewerkt Onderzoek van de inspectie naar de organisatie en kwaliteit van het afstandsonderwijs. Het beschrijft de diversiteit in vormen,…
Hoe effectief is leren op afstand? Wat zijn de risico's? Deze paper beschrijft per sector hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven.

Optimaler leerproces door beweging en vrij spel

Gerelateerd:Zijn we spelen verleerd? Als het kind eenmaal naar school gaat, komt het in Nederland terecht in een omgeving die helaas te vaak overwegend…Pakket De praktijk van de positieve psychologie +… Ontvang nu het boek 'De praktijk van de positieve psychologie' en het 'Kansgericht Samenwerken Spel' voordelig in een pakket.Hoe…
Internationale literatuurstudie door wetenschapsjournalist Mark Mieras toont overduidelijk dat speelse (buiten) activiteit een waardevolle en tijd effectieve aanvulling op het gestructureerde lesaanbod is. Onze nadruk op binnen zitten blokken is vooral een kwestie van traditie en wordt niet door wetenschappelijke uitkomsten onderbouwd. Naar buiten dus!
Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.

Niet-westerse achtergrond en talentontwikkeling

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de…
Bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond wordt afwijkend gedrag vaak niet in verband gebracht met hoogbegaafdheid. Vroegsignalering en begeleiding die gericht is op het versterken van het zelfbeeld bij deze jongeren kunnen bijdragen aan betere ontwikkeling van hun talenten. Dit praktische onderzoek geeft handvatten aan vroegsignalering. Het gaat ook in op de sekse verschillen.
HR binnen het onderwijs, maatwerk werkt

Maatwerk in HR doet mensen groeien

Gerelateerd:Leren en ontwikkelen is de smeerolie voor zowel mens als… Voor een duurzame welvaart is het van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Mensen die zich blijven ontwikkelen voelen zich…De 12 belangrijkste job skills voor de wereld van morgen De technologische vooruitgang en haar steeds verdergaande verweving met het menselijke…
Op het moment dat je maatwerk vanuit HR levert, zie je dat mensen gaan groeien. Interview met Elly de Lange van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Over de impact van de coronacrisis en de toekomst van onderwijs.

Heeft de eindtoets wel een emancipatoire rol?

Gerelateerd:Basisschooladvies niet bijgesteld door resultaat eindtoets… Slob roept dringend op de heroverweging van de schooladviezen serieus te nemen en leerlingen kansrijk te behandelen. In het verlengde…Schoolbeleid belemmert te vaak kans op stapelen Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker geweest te zijn dan op de andere,…
De eindtoets en het daarmee samenhangende kwaliteitsoordeel van scholen door de overheid dragen vooral bij aan een verdere bevestiging van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid. 'Van de kat en de bel', promotieonderzoek van drs. Karen Heij.

De docent en het eigenaarschap van de leerling

Gerelateerd:De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de impact en…Onderwijscultuur van structuur en routine voor goed… Een duidelijke cultuur en dan met name routines, gedrag en structuur, zorgt voor een veilige sfeer…
Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Wat kan een docent doen om die actieve betrokkenheid te stimuleren?

Andersom denken leidt tot geweldig onderwijs

Andersom denken en organiseren was voor het ROC A12 uiteindelijk te sleutel tot succesvol veranderen van haar beleid en haar kwaliteitscultuur. Een goede casestudy; Wat maak je leidend in je denken?
In 2012 stelde het College van Bestuur (CvB) van het ROC A12 vast: ‘Er klopt iets niet.’ Enerzijds zijn er voldoende middelen, kloppen de procedures en zijn alle systemen op orde. Anderzijds neemt de tevredenheid van studenten en docenten af en dalen de aantallen studenten. Zij concludeerden: ‘We moeten andersom denken.’ Niet zeggen en opleggen, maar vragen en luisteren.

Co-creatie in een Community of Practice

Internalisatie van het proces van experimenteren zorgt voor duurzame verandering en innovatie in het onderwijs. Onderzoek naar co-creatie in een Community of Practice door Emely Meijerink.
Hier lees je meer over de Community of Practice, als één van de mogelijkheden om binnen het basisonderwijs op duurzame wijze vorm te geven aan Professionele Leergemeenschap (PLG) binnen het passend onderwijs.

Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Looptijd Nationaal Programma Onderwijs met 2 jaar verlengd De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs wordt verlengd. Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld, alleen meer tijd om…Is…
De bedoeling is dat er in de zomer van 2019 een wetsvoorstel wordt ingediend om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2021 sterk te vereenvoudigen.

Onderzoek ouderbetrokkenheid in basisonderwijs

Gerelateerd:Ouderbetrokkenheid en voortgezet onderwijs; een wereld te… Ouderbetrokkenheid maakt wel degelijk een positief verschil maakt in het voortgezet onderwijs. Het heeft invloed op de ontwikkeling van de…Wat belet leerkrachten om inzichten uit onderzoek toe te… De rol van de schoolleider en het schoolklimaat, een onderzoekscultuur bijvoorbeeld, maken het verschil om…
Onderzoek naar het thema ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, door DUO Onderwijsonderzoek & Advies samen met het onderwijsvakblad Didactief.

Leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs

Gerelateerd:Klassenmanagement, problematisch leergedrag en ziekteverzuim Schoolbrede regels over gedrag zijn eigenlijk een vorm van solidariteit van leraren onderling. Met schoolbrede regels zijn ordeproblemen niet voorbij.…Duurzaam innoveren vergt teacher leadership van alle… Voor het duurzaam innoveren van onderwijs zijn alle actoren in de school nodig, en dat betekent meer vormen van…
Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. Terecht, want leraren zijn cruciaal voor goed onderwijs. Het beroep staat echter onder druk.

Aard en omvang gebruik van ICT in het onderwijs

Gerelateerd:Tool 'Inzicht in ict-voorwaarden' helpt schoolbesturen Het is belangrijk dat leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders kunnen leren en werken in een veilige omgeving. En dat vraagt…Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau. Met…I-coaching…
Kennisnet heeft eind 2017 schoolbestuurders, schoolleiders en ict-coördinatoren opgeroepen hun school aan te melden voor onderzoek naar het gebruik van ict in het onderwijs.

21st century skills volgens verschillende modellen

Gerelateerd:Realiseren we met blended learning echt meerwaarde? Wat doet de inzet van bepaalde middelen en modaliteiten met onze didactiek? Wat gaat dit betekenen voor het leerproces van…Weerstand bieden tegen digitaal determinisme 'Terwijl wetenschappelijk onderzoek laat zien dat technologie de kwaliteit van het onderwijs niet of nauwelijks verbetert, wordt er door…
In deze paper beantwoord vragen als: hoe is de kennissamenleving ontstaan, wat zijn wereldwijde 21st century skills volgens verschillende modellen en wat is de rol van het onderwijs bij het ontwikkelen van die vaardigheden.
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Meld je aan voor het Onderwijs Innovatie Festival, netwerkevent onderwijs, lerarencollectief

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community