Didactiek

Hier vind je inzichten die jouw als docent voor de klas verder helpen in je onderwijstaak met de leerling. Van leerstrategien tot toetsbeleid; Van klassenmangement tot gedragsproblematiek.

Artikelen & Blogs

12 activerende werkvormen voor effectief leren

Waar staan je leerlingen in hun leerproces? “Je hoeft geen toets te doen om te achterhalen wat je leerlingen (nog) niet snappen.” Expert Michiel Wils zet 12 activerende werkvormen op een rijtje waarmee je in 1 klap ook effectieve leerstrategieën benut.
Podcasts

Hoe zet je formatief handelen in bij lichamelijke opvoeding?

Gerelateerd:Waarom we nu echt moeten stoppen met beoordelen in het… Hoe beoordeel je op een eerlijke en motiverende manier een klas waarin zulke grote verschillen aanwezig zijn als bij lichamelijke…Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet…
LLEARN podcast over formatief handelen bij lichamelijke opvoeding. In gesprek met Christa Krijgsman. Zij promoveerde op de samenhang tussen het geven van cijfers, het stellen van doelen en geven van feedback en de motivatie van de leerling LO. In de podcast komen vele praktische voorbeelden uit de gymles aanbod.
Door meer flexibele blended onderwijs leerprogramma's aan te bieden, motiveer je studenten om hun skillspakket te vergroten.
Artikelen & Blogs

Nieuwe generatie vraagt om nieuw onderwijs

De studenten van tegenwoordig denken oplossingsgericht en verwerken informatie megasnel en hebben behoefte aan maatwerk. Door meer flexibele blended onderwijs leerprogramma’s aan te bieden, motiveer je studenten om hun skillspakket te vergroten. Hoe ontwikkel je geschikt praktijkonderwijs voor deze generatie Z?
Artikelen & Blogs

Monitor Leskwaliteit; op naar steengoed lesgeven

Inspectie ontwikkelde een lesobservatie-instrument op basis van 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effectieve les. Representatieve steekproef stelt dat basis redelijk is. Vooral met zelfregulerend leren en directe instructie is wel nog veel verbetering te realiseren.
Podcasts

Wat maakt een leraar effectief en de kracht van diversiteit in lerarenteams

Gerelateerd:Monitor Leskwaliteit; op naar steengoed lesgeven Inspectie ontwikkelde een lesobservatie-instrument op basis van 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effectieve les. Representatieve…Multicultureel vakmanschap maakt docent weerbaarder Promovendus Anneke Dubbeld constateert dat docenten zich vaak niet goed voorbereid voelen op het lesgeven in een multiculturele klas. Dubbeld…Kennistafel…
Eind 2022 promoveerde Hannah op een proefschrift aan de Universiteit Twente naar de validiteit en impact van leerling percepties van leskwaliteit. Ze geeft een dag per week les in het po en samen met Mirjam Keyser schreef ze het winnende boek ‘Erken de ongelijkheid‘, over de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Tweegesprek over de vraag hoe je een goede leerkracht wordt.
De school en de bibliotheek werken nauw samen dankzij de Bibliotheek op school, een landelijk programma dat scholen ondersteunt bij de toegang tot een aantrekkelijke leescollectie en expertise-ontwikkeling van leerkrachten. Wat zijn de mogelijkheden van verdere samenwerking?
Artikelen & Blogs

Maak meer van je leesbeleid met de Bibliotheek op school

Leesonderwijs ligt al jaren onder een vergrootglas. Dia Wesseling, adviseur Bibliotheek op school bij Probiblio wil met onderwijscollega’s kijken óf en hoe samenwerking tussen academische leerkrachten en leesconsulenten kan bijdragen aan een betere borging van het leesbeleid op school.
Expliciete instructie houdt in dat leerlingen uitleg krijgen in hoe ze verschillende leerstrategieën kunnen gebruiken, de condities waaronder deze het meest nuttig zijn, en uitleg over wat het voordeel is van het gebruik van deze strategieën.
Artikelen & Blogs

‘Dat leren ze zelf wel’ en nog 7 misvattingen over leren leren

Om effectief te leren hoe je moet leren is expliciete instructie verdraaid handig. Een goede vuistregel? Wat, wanneer, waarom en hoe van leerstrategieën. Leren leren moet je leerlingen aanleren. En dat is een understatement. Patrick Sins ontkracht een 8-tal misvattingen omtrent zelfregulerend leren.
Podcasts

Formatief handelen vormgeven in het primair onderwijs

Gerelateerd:Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet uitsluitend gericht te zijn…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Waarom we nu echt…
Hoe geef je formatief handelen vorm in het primair onderwijs? Daisy Mertens spreekt over haar voorbereidende proces en de ontwerpstappen die ze heeft doorlopen. Hoe heeft ze het uitgevoerd? Wat stak ze daar zelf van op? Welke tips geeft ze collega's mee? Een podcast van LLEARN.
Met formatief handelen geef je leerlingen inzicht in hun leerproces. Waar zijn ze goed in en wat kunnen ze verbeteren? Ze leren elkaar feedback geven en krijgen feedback van de leraar.
Artikelen & Blogs

Meer aandacht voor formatief handelen

Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet uitsluitend gericht te zijn op cijfers. Docent Marieke Elske Prins is enthousiast pleitbezorger van formatief handelen: “Je ziet leerlingen tussen de toetsmomenten door groeien.” Met behulp van adaptieve software kunnen ze elkaar online feedback…
Documentairemaker en onderwijsmanager Tjeerd Muller bedacht een lessenreeks waarbij studenten meer over zichzelf en hun omgeving ontdekken door korte documentaires te maken. Deze aanpak noemt hij ‘docudidactiek’.
Artikelen & Blogs

Met de camera de wijde wereld in

Documentairemaker en onderwijsmanager Tjeerd Muller bedacht een lessenreeks waarbij studenten meer over zichzelf en hun omgeving ontdekken door korte documentaires te maken. Deze aanpak noemt hij ‘docudidactiek’. Docudidactiek is onderdeel van het programma van het Onderwijs Innovatie Festival.
Video's

Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf: openbare les

Gerelateerd:'Dat leren ze zelf wel' en nog 7 misvattingen over leren… Om effectief te leren hoe je moet leren is expliciete instructie verdraaid handig. Een goede vuistregel? Wat, wanneer, waarom en…De leerwinst van zelfregulatie in de basisschoolleeftijd Uit een studie van de universiteiten van Zürich en Mainz is gebleken dat…
Patrick Sins is lector Leren aan Hogeschool Rotterdam. In deze openbare les laat hij zien wat 'werkt' bij leren leren. Hoe kun je je leerlingen of studenten effectief ondersteunen bij het ontwikkelen en activeren van zelfregulerend leren?
Artikelen & Blogs

Zelfsturend leren en zelfregulatie; een wereld te winnen

Door je leerlingen metacognitieve vaardigheden aan te leren, werken ze zelfstandiger en beter. Zelfsturend leren vergt veel inbreng van de leerkracht. Het is goed om er in de vroege basisschoolleeftijd mee te beginnen. Hoe stimuleer je zelfsturend leren en zelfregulatie? En wat is het verschil?
Podcasts

Llearn: formatief handelen: van instrument naar ontwerp

Gerelateerd:Meer aandacht voor formatief handelen Leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en de druk van de ketel halen door niet uitsluitend gericht te zijn…Instellingsbrede implementatie van blended learning Als het over blended learning gaat, ligt de focus vaak op de inzet van ICT en werkvormen op cursusniveau. Met…Waarom we…
De auteurs van het boek 'Formatief handelen van instrument naar ontwerp' bespreken de uitvoeringsprincipes en voordelen van formatief handelen als basis voor goed lesontwerp.
Podcasts

Tjipcast: Expliciete instructie in het klaslokaal

Gerelateerd:'Dat leren ze zelf wel' en nog 7 misvattingen over leren… Om effectief te leren hoe je moet leren is expliciete instructie verdraaid handig. Een goede vuistregel? Wat, wanneer, waarom en…Zelfsturend leren en zelfregulatie; een wereld te winnen Door je leerlingen metacognitieve vaardigheden aan te leren, werken ze zelfstandiger en…
In deze podcast gaan we dieper in op de kenmerken en bouwstenen van expliciete directe instructie (EDI). Expliciete directe instructie wordt helaas vaak als ouderwets of klassiek bestempeld. Instructie is bij uitstek een kernelement in het onderwijs en werkt buitengewoon krachtig! Ongeacht je onderwijsconcept. Veel praktijkvoorbeelden van lesfasen en technieken passeren de revue.
Logo SURF
trendrapport surf adaptief leermateriaal
Documenten

Trendrapport: adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs

Logo SURF
Gerelateerd:Realiseren we met blended learning echt meerwaarde? Wat doet de inzet van bepaalde middelen en modaliteiten met onze didactiek? Wat gaat dit betekenen voor het leerproces van…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Post-mbo broedplaats…
Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Wat de kansen en uitdagingen zijn lees je in dit Trendrapport van SURF.
Podcasts

HvA podcast #2: Leeropbrengsten: lestijd of leskwaliteit?

Gerelateerd:Monitor Leskwaliteit; op naar steengoed lesgeven Inspectie ontwikkelde een lesobservatie-instrument op basis van 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effectieve les. Representatieve…De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus…
Gaan minder lesuren niet ten koste van de leeropbrengsten van leerlingen? Kan kennis uit onderzoek leraren helpen om hun lesontwerpen en leskwaliteit te versterken? In de HvA podcast 'Minder uren, betere lessen' aflevering 2: Debbie Dussel (lerares basisschool en pleitbezorger van evidence informed werken) en Jan van Tartwijk (onderzoeker lerarenkwalitiet en het verschil voor het leren van leerlingen).
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community