Professionalisering

De opzet van het Nederlandse onderwijs is in tweehonderd jaar niet wezenlijk veranderd. Nog steeds staat een docent voor de klas. In deze rubriek dragen we vooral onderzoek aan dat de leerkracht bekrachtigen en verder kunnen helpen in zijn werk met de leerling voor de klas. Over het leerproces maar ook over psycho-sociaal functioneren van de leerling.

Kalender

CVI Conferentie 2024

consortium_voor_innovatie_logo CVI
Innovatiehuis Den Bosch
29 mei 2024
Het CVI faciliteert ontmoetingen, het bij elkaar brengen van mensen vanuit diverse organisaties.
consortium_voor_innovatie_logo CVI

CVI Conferentie 2024

Evenement
Innovatiehuis Den Bosch
29 mei 2024
vbo
Kalender

NOT 2025

NOT logo
Jaarbeurs Utrecht
21 januari 2025
De volgende editie van de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) vindt plaats op 21 t/m 25 januari 2025.
NOT logo

NOT 2025

Evenement
Jaarbeurs Utrecht
21 januari 2025
none
Artikelen & Blogs

Niet de stoornis maar juist de gave zien in het gedrag, en die bekrachtigen

Davis counseling helpt kinderen en ook volwassenen hun desoriëntaties te herkennen en op te lossen, waardoor de gave (beelddenken) overblijft. Met het herkennen en erkennen van deze gave, groeit het zelfvertrouwen en het zelfrespect en mag een kind weer gaan stralen. Met het label als geuzennaam, niet als handicap.  
beelddenkenDavis counselingDyslexiegedragsstoorniswelzijn
Artikelen & Blogs

6 maatregelen om motivatie tot (taal)leren te bevorderen

Uitgebreid onderzoek toont aan dat taalleraren bijzonder veel maatregelen kunnen nemen om de motivatie van leerlingen te verhogen. Hieronder geeft Kris van den Branden er 6, bij wijze van voorbeeld. Na introductie van de drie factoren die de sleutel zijn. Succes ervaren, waarde vinden en autonomie.
autonomiemotivatietaalonderwijs
Podcasts

Herwaardeer het vakmanschap en handelingskennis voor de klas

Hoe kan het vakmanschap en de handelingskennis van leraren weer gewaardeerd worden in de samenleving en in de onderwijswetenschap. Dit laat zien hoe de schoonheid en de waarde van het beroep van leraren naar voren kan komen op het moment dat theorie en praktijk samenkomen. Als daar ruimte voor is. Het zou het onderwijs zo vooruit helpen. Een cultuuromslag, te leren van elkaar.
handelingskennislerarenonderwijsonderzoekontwikkelkrachtpraktijkonderzoek
Artikelen & Blogs

Toolbox helpt kritisch denken verwerken in het onderwijs

Kritisch denken is een begrip met veel definities. Het kan daarom lastig zijn om concrete doelen voor kritische denkvaardigheden te stellen en die ook nog eens effectief te verwerken in het curriculum. Het lectoraat Brein en Leren van Avans Hogeschool ontwikkelde een toolbox die daarbij helpt.
beroepsopleidingkritisch denkenlesontwerpzelfregulerend leren
Video's

Terugblik op een succesvol Onderwijs Innovatie Festival 2023

Het was weer een geslaagde dag met een rijk programma. Een kleine 150 deelnemers kwamen samen om onderwijs te vieren en hun kennis en ervaring te vergroten. Een korte impressie van het tweede Onderwijs Innovatie Festival, dat plaatsvond op 24 mei 2023. 'Op het Festival kan je leren van de ervaringen die in andere scholen zijn opgedaan, van elkaar dus'.
best practiceinnovatielerensamenwerken
Artikelen & Blogs

Monitor Leskwaliteit; op naar steengoed lesgeven

Inspectie ontwikkelde een lesobservatie-instrument op basis van 5 kenmerken waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan een effectieve les. Representatieve steekproef stelt dat basis redelijk is. Vooral met zelfregulerend leren en directe instructie is wel nog veel verbetering te realiseren.
afstemmingdirecte instructieeffectieve lesevidence informedklassenmanagementlesklimaatzelfregulerend leren
Podcasts

Wat maakt een leraar effectief en de kracht van diversiteit in lerarenteams

Eind 2022 promoveerde Hannah op een proefschrift aan de Universiteit Twente naar de validiteit en impact van leerling percepties van leskwaliteit. Ze geeft een dag per week les in het po en samen met Mirjam Keyser schreef ze het winnende boek ‘Erken de ongelijkheid‘, over de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Tweegesprek over de vraag hoe je een goede leerkracht wordt.
academische leerkrachteffectief lesgevenleraargedragleskwaliteitprofessionele schoolcultuurrelatie
Artikelen & Blogs

Maak meer van je leesbeleid met de Bibliotheek op school

Leesonderwijs ligt al jaren onder een vergrootglas. Dia Wesseling, adviseur Bibliotheek op school bij Probiblio wil met onderwijscollega’s kijken óf en hoe samenwerking tussen academische leerkrachten en leesconsulenten kan bijdragen aan een betere borging van het leesbeleid op school.
academische leerkrachtBibliotheek op schooleffectief leesonderwijskennistafel
Filters
Herstel
Herstel

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community