Tags: , , , ,

Plan V dringt verzuim op scholen terug

Het verzuim bij Stichting El Amal in Amsterdam wilde maar niet dalen. Deelname aan Plan V van het Vervangingsfonds met intensieve aanpak en begeleiding bracht het verzuim flink terug.

» Blogs
» Arbeidsmarkt, HR

»

Plan V dringt verzuim op scholen terug

Verzuim was doorn in het oog

Het hoge ziekteverzuim was de Stichting Islamitische Scholen El Amal al jaren een doorn in het oog. Over het schooljaar 2014/2015 bedroeg dit 9,14 procent. De diverse trajecten gericht op verzuimreductie hadden slechts een tijdelijk effect gehad. Henk de Boer, adviseur Arbeid en Vitaliteit bij het Vervangingsfonds opperde deelname aan Plan V. ‘Zowel het bestuur als de directeuren waren meteen enthousiast’, aldus Fatima El Faraji, beleidsmedewerker P&O bij El Amal.

Als eerste is er een werkgroep geïnstalleerd met daarin El Faraji, één van de schooldirecteuren en De Boer. De werkgroep boog zich over het verzuimbeleid, de aansturing en uitvoering. El Faraji en de directeur waren verantwoordelijk voor de uitvoering.

Denken in mogelijkheden

Cruciaal bij de aanpak was dat bestuur, directie en medewerkers anders gingen denken en praten over verzuim. De focus moest verschuiven van denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden. ‘We willen met de medewerker overleggen over wat deze op school nog wél kan zonder te hoeven verzuimen, vertelt El Faraii.

Dat ziekteverzuim niet vanzelfsprekend is, was een eyeopener voor iedereen.

De Boer verzorgde een aantal themabijeenkomsten, zowel voor directeuren als voor medewerkers. Om de kennis over verzuim te vergroten en de omslag in denken te realiseren haalde ze iedereen bijeen. Voorafgaande aan een van de teambijeenkomsten werden medewerkers uitgenodigd om de Welzijns-check Onderwijspersoneel in te vullen. Tijdens het proces van ‘omdenken’ hebben ze ook het verzuimbeleid herijkt. Voor de medewerkers is er nu een verzuimbrochure die voortkwam uit een verzuimprotocol.

Tips en valkuilen

El Faraji vindt Plan V een echte aanrader voor scholen die kampen met structureel hoge verzuimcijfers. Haar tips daarbij:

 • hak het project in kleine, behapbare projecten;
 • blijf betrokkenen op alle niveaus informeren;
 • monitor verzuimgegevens en –aanpak;
 • zorg voor borging;
 • wacht niet zes weken op een uitspraak van de bedrijfsarts;
 • forceer geen gelijktijdige verandering in de teams.

Plezierig traject, soms confronterend

Bestuur en directeuren hebben het intensieve traject als plezierig ervaren, weet El Faraji. ‘Een planmatige aanpak die iedereen kon volgen, met telkens haalbare doelen die we moesten realiseren binnen een bepaalde termijn. Dat gaf houvast. Zo was het geen groot project waar iemand tegenop zag.’ En de teams? ‘Veel medewerkers vonden de workshops en informatiebijeenkomsten in het begin wel confronterend, maar uiteindelijk toch waardevol.’

Stichting El Amal is een islamitisch schoolbestuur van vijf basisscholen verspreid over de steden Amsterdam (twee scholen), Alkmaar, Haarlem en Harderwijk met in totaal 130 medewerkers en 1300 leerlingen. El Amal continueert het ingezette spoor van planmatig werken. Verzuimcijfers worden voortaan maandelijks in de management-rapportages verspreid. Ook wordt er regelmatig geëvalueerd.

Wat houdt begeleiding op maat in?

 • Ondersteuning bij competentieontwikkeling directeuren en schoolleiders;
 • Hulp bij het herijken van HR-beleid, waaronder verzuimbeleid en de uitvoering ervan;
 • Begeleiding van uw casemanager/ HR-adviseur bij (langdurige) verzuimdossiers;
 • Tools die helpen om uw verzuimgesprekken effectiever te maken;
 • Ondersteuning om uw afspraken met de Arbodienst te verbeteren.

Verzuimcijfers voor de sector

43% van de schoolbesturen in het PO heeft een verzuim van meer dan 6%. Zij ervaren met de aanpak van Plan V na 2 jaar een verzuimdaling van gemiddeld 1,85%. Als dat bij al deze 442 schoolbesturen lukt, blijven daardoor in totaal 1370 medewerkers beschikbaar voor de sector, waarvan 1040 leerkrachten.


Lees meer

meer over Plan V

lees hier het Evaluatie Plan V eindrapport 2015-2018

lees hier de ervaringen van scholengroep Bravoo met plan V

 

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook interessant

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Ledenonderzoek

Registreer je als lid

Word gratis lid

Word lid

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

Publiceer

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

In de spotlight

Vacature

Boek

Opleiding

App

Menu