Tags: , , ,

Lerarentekort beïnvloedt kennisniveau leerlingen

Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen. De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs gaven aan dat dit vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

Enquete CNV Onderwijs

Volgens 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD heeft het lerarentekort een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen. De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs gaven aan dat dit vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

De enquête is ingevuld door bijna 3.000 leden van CNV Onderwijs die werken als schoolleider, leraar of als onderwijsondersteuner. Het merendeel van de deelnemers aan de enquête werkt in het po. Maar ook in het vo is het lerarentekort problematisch voor de prestaties van leerlingen.

Minder afstudeerders lerarenopleidingen, meer gedetacheerden

Sinds 2012 daalt het aantal afgestudeerden van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Steeds vaker moeten besturen en scholen grijpen naar noodoplossingen. Zo is duidelijk te zien dat, ondanks een afname van het percentage onbevoegd gegeven lessen, het hoogste percentage onbevoegd gegeven lessen zich voordoet in de tekortvakken. Dit betreft voor de vakken natuurkunde/ scheikunde 8,3% van het totaal aantal lessen per vak, voor wiskunde 8,0% en techniek 7,7%.

Daarnaast zien we dat de inzet van personeel via detacheringsbureaus de afgelopen jaren gestegen. In 2012 was de inzet 2,2% van het totale bedrag aan personele kosten, in 2017 was dit 3,7%. Dergelijke noodgrepen komen de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bevoegde leraren.

Het lerarentekort is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen de sector, politiek en samenleving.

* bron: VO-raad

Conclusies

een aantal conclusies:

  • Volgens bijna 90 procent van de deelnemende leraren krijgen leerlingen niet het onderwijs dat ze zouden moeten krijgen;
  • Het kennisniveau bij de kernvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen gaat achteruit, vindt ook ruim 90 procent;
  • Door de uitval van leraren, staan er steeds andere mensen voor de klas. Dit zorgt voor onrust, volgens bijna 85 procent van de respondenten;
  • Doordat klassenondersteuners vaak worden ingezet als invaller krijgen leerlingen te weinig individuele aandacht vindt ruim 70 procent.

Initiatieven

Het Ministerie van OCW heeft in samenwerking met Arbeidsmarktplatform PO en VOION de website aanpaklerarentekort.nl in het leven geroepen. Hierop is informatie te vinden voor alle partijen die samenwerken in de aanpak van het lerarentekort. Welke subsidies zijn er? En welke regionale samenwerkingsverbanden? Maar ook inspirerende praktijkverhalen over het terugdringen van het tekort.

Tags: , , ,

1 reactie. Reactie plaatsen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Documenten

Onderwijsraad: ‘Later selecteren, beter differentiëren’

Gerelateerd:Brede brugklas advies van Onderwijsraad verdient dialoog Flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen & latere selectie om gelijke kansen te bevorderen en…Onderwijsraad: private bijles vergroot…
Alleen later selecteren is niet voldoende stelt de raad. Zij adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Download het rapport.
Lees verder

Heeft de eindtoets wel een emancipatoire rol?

Gerelateerd:Basisschooladvies niet bijgesteld door resultaat eindtoets… Slob roept dringend op de heroverweging van de schooladviezen serieus te nemen en leerlingen kansrijk te behandelen. In het verlengde…Schoolbeleid belemmert te vaak kans…
De eindtoets en het daarmee samenhangende kwaliteitsoordeel van scholen door de overheid dragen vooral bij aan een verdere bevestiging van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid. 'Van de kat en de bel', promotieonderzoek van drs. Karen Heij.
Lees verder

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

Whitepaper Docent de dupe van technologie

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Extra bevoegdheid behalen?

Bevoegdheid onderwijscommunity

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Laterna Magica gebouw
Laterna-Magica-logo

Leraar basisonderwijs | IKC Laterna Magica Amsterdam

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

HRcommunity-Festival-2022
HRcommunity

HRcommunity Festival

App

gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen