Tags: lerarenopleiding, opleidingsscholen, SO&P, zij-instromers

Rapport: De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

Uit het onderzoek blijkt dat afgestudeerden binnen het primair onderwijs, significant vaker tevreden zijn over hun opleiding wanneer zij deze binnen een opleidingsschool afgerond hebben. Zij-instroomtraject verdiend nog meer aandacht. Sectorraden tevreden met de uitkomsten.

Onderzoek en een regioplan voor vervolg

Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) partnerschappen. Per sector is er een eigen snelheid richting 2030. In het verlengde daarvan is er de wens om het opleiden van leraren te verbinden met de verdere professionele ontwikkeling van de leraar. Op dit moment wordt naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgen, opgeleid via SO&P.

Op dit moment wordt naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgen, opgeleid via SO&P. Van deze categorie SO&P studenten wordt 48% opgeleid voor het po, 44 % voor het vo, 7% voor het mbo en 1% voor een combinatie van po/vo (OCW, 20213).

Koersbepaling verdere ontwikkeling

De koers wordt uitgezet naar de verdere uitrol van SO&P partnerschappen. Om deze koers te onderbouwen is inzicht in de ontwikkelingen, de resultaten en de actuele stand van zaken onontbeerlijk. Ook moeten keuzes worden onderbouwd hoe de middelen worden besteed en wat er extra nodig is om de ambitie te verwezenlijken om alle studenten van lerarenopleidingen in een SO&P partnerschap op te leiden. Het advies van Merel van Vroonhoven (2020), ‘Samen sterk voor elk kind’, het Bestuursakkoord ‘Flexibilisering lerarenopleidingen’ en het Actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs‘ spelen een belangrijke rol in de koersbepaling en verdere ontwikkeling van het lerarenbeleid en daarmee ook voor de ontwikkeling van SO&P.

Opzet en respons

In dit onderzoek is middels deskresearch, enquêtes, groepsgesprekken en interviews onderzocht hoe SO&P het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden
van studenten via SO&P. Van de 110 SO&P partnerschappen die Nederland telt, is een representatief aandeel van 65% betrokken geweest in het onderzoek.

Het vraagstuk is bestudeerd middels het inventariseren van de huidige praktijk van SO&P partnerschappen en de ervaren meerwaarde van SO&P door partnerschapscoördinatoren, bestuurders of directieleden van scholen en lerarenopleidingen binnen en buiten SO&P partnerschappen, uitvoerders van SO&P zoals werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders en studenten binnen en buiten SO&P; en het in kaart brengen van belemmerende en bevorderde factoren voor groei. Ook zijn de perspectieven vergeleken van de respondenten afkomstig van de lerarenopleiding versus die van de partnerscholen.

Conclusies, meerwaarde van samenwerking en kwaliteit

Eén van de conclusies in het advies van Merel van Vroonhoven is dat de aanpak van het lerarentekort te versnipperd, te beperkt en te weinig fact-based is. Dit gaat ook de lerarenopleidingen aan. Daarover wordt gezegd dat :

  1. verbeteringen mogelijk zijn in de samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, opleidingsinstituten en de scholen,
  2. opleidingstrajecten te weinig doelgroepgericht zijn.

97 procent van de respondenten uit het primair onderwijs is (zeer) tevreden over het Samen Opleiden en Professionaliseren. Ook blijkt dat afgestudeerden binnen het primair onderwijs, significant vaker tevreden zijn over hun opleiding wanneer zij deze binnen een opleidingsschool afgerond hebben.

De belangrijkste voordelen van SO&P zijn volgens de respondenten een betere samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), een betere afstemming tussen theorie en praktijk (het aanleren van pedagogisch/didactische vaardigheden en kennis over curriculum basisonderwijs) en versterking van de begeleidingskwaliteit. De ervaren kwaliteit van SO&P laat duidelijk in alle sectoren een opgaande lijn zien na deelname aan een SO&P partnerschap. De ‘kwaliteit van beoordeling’ scoort gemiddeld het hoogst, samen met ‘de kwaliteit van de startende docent’ en de ‘kwaliteit van de begeleiding’.

De professionalisering van ‘startend en zittend personeel’ scoort verreweg het laagst, zowel voor als tijdens deelname aan een SO&P partnerschap. De grootste nadelen zijn het vele afstemmen en komen tot wederzijds begrip en consensus, en dat SO&P een extra tijdsinvestering vraagt van alle partijen en van studenten.

Zij-instromertraject vergt extra tijd en ervaring

Het bedienen van zij-instromers heeft de aandacht binnen partnerschappen; zij bieden maatwerk aan deze groep. Het opleidingscurriculum moet echter meer passend worden gemaakt en de lerarenopleiders en werkplekbegeleiders in met name het po en vo dienen nader te worden geprofessionaliseerd om zij-instromers goed te begeleiden naar het lerarenberoep toe.

Het bedienen van de zij-instromers vraagt derhalve tijd voor professionele ontwikkeling van de lerarenopleiders en werkplekbegeleiders- en tijd voor doorontwikkeling van de lerarenopleiding in zijn geheel. Die tijd is nu schaars, en daar zou facilitering welkom op zijn volgens de partnerschappen. Ook wordt de voorkeur uitgesproken dat zij-instromers formeel evenveel begeleidingstijd krijgen als reguliere studenten.

Reactie PO-Raad

De PO-Raad heeft met plezier kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. Leraren in opleiding, schoolbesturen en de lerarenopleidingen zien gezamenlijk de meerwaarde van het Samen Opleiden. De PO-Raad beschouwt ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ als een belangrijk middel om de aantrekkelijkheid van het beroep leraar te vergroten en het lerarentekort aan te pakken.

Lees het volledige Rapport met inclusief alle conclusies en Infographic:

Lees verder: PO-Raad: Onderzoek toont aan:

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Tags: lerarenopleiding, opleidingsscholen, SO&P, zij-instromers
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Documenten

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Onderwijs Innovatie Festival Banner Homepage (5)

Onderwijs Innovatie Festival 2024

App

gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen