Tags: , , ,

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Onderwijsinstellingen hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen volgens recent onderzoek nog steeds de grootste risico’s. Het Risico- en Dreigingsbeeld geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten. Dit rapport is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.

Risico en dreigingsbeeld in kaart

Hogescholen en universiteiten hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Een breed scala aan risico’s en dreigingen is in kaart gebracht. In opdracht van en in samenwerking met het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (Platform IV-HO) heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) een rapport opgesteld. Het resultaat is het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021. Dit rapport geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten en is ook voor andere (onderwijs)organisaties interessant.

Waarin schuilen de grootste dreigingen?

Hogescholen en universiteiten hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen nog steeds de grootste risico’s. Digitale risico’s zijn onverminderd groot en zijn misschien zelfs groter geworden vanwege de toenemende digitalisering. Corona heeft dit verder versterkt. Ook de hack bij Universiteit Maastricht eind 2019 staat bij veel instellingen nog helder op het netvlies.

Integrale veiligheid – een dialoog

Het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. De sector kan op basis van de inzichten uit het rapport samen de prioritaire risico’s voor de komende periode benoemen. Op basis daarvan kan de sector gezamenlijke scenario’s ontwikkelen.

Een onderwijsinstelling zou in staat moeten zijn onderstaande vragen te beantwoorden:

  1. Hoe verhouden de uitkomsten van het Risico- en Dreigingsbeeld op sectorniveau zich tot de risico’s en dreigingen binnen onze onderwijsinstelling?
  2. Hoe is onze organisatie voorbereid op de geïdentificeerde risico’s en dreigingen?
  3. Welke risico’s accepteren we, welke niet en welke prioriteiten stellen we?
  4. Waar zitten nog kwetsbaarheden en wat betekent dat voor onze aanpak? en
  5. Hoe sturen we op veiligheid?

Gezamenlijk optrekken en kennis delen

Gezamenlijk optrekken als sector blijft belangrijk. Actieve kennisdeling door bijvoorbeeld het uitwisselen van best-practices en het gezamenlijk uitwerken van scenario’s is een logische stap voor het hoger onderwijs. Een aandachtspunt voor individuele onderwijsinstellingen is de reflectie op de samenwerking met de partners in de zorg en veiligheidsketen die belangrijk zijn als het gaat om risico’s en dreigingen: zijn zij goed in beeld? Is er periodiek een gesprek over de risico’s die zij zien en hoe de samenwerking is georganiseerd?

Breder geldt dat met de blijvend dynamische risico’s het steeds belangrijker wordt om de werelden van risicomanagement, veiligheid, continuïteitsmanagement en crisismanagement te verbinden. Ook wordt het gezamenlijk naar risico’s kijken vanuit verschillende disciplines, waaronder ook IT, HR, juridische zaken, communicatie en specialisten op het gebied van fysieke veiligheid en beveiliging, steeds relevanter gezien risico’s vaak meerdere van deze disciplines raken.

Het Risico- en Dreigingsbeeld geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten. Deze dreigingen zijn divers en kunnen per instelling verschillen. Elke instelling heeft eigen unieke kenmerken
(activiteiten, ligging, organisatiestructuur, ambities en risicoprofiel) die van invloed zijn op het eigen veiligheidsrisicoprofiel. Dit rapport is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.

Document is beschikbaar voor Leden

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Lees verder: Het Risico- en Dreigingsbeeld geeft een actueel, landelijk beeld van de risico’s en dreigingen die spelen voor hogescholen en universiteiten. Dit rapport is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Tags: , , ,

Ook Interessante Documenten

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Bouwen maar HJK banner Landelijk congres Jonge Kind-600x275a
landelijk congres bouwen maar banners-600x627a

Landelijk congres Jonge Kind 2024: Bouwen maar!

App

gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen