Tags: academische leerkracht, effectief lesgeven, leraargedrag, leskwaliteit, professionele schoolcultuur, relatie

Wat maakt een leraar effectief en de kracht van diversiteit in lerarenteams

Eind 2022 promoveerde Hannah op een proefschrift aan de Universiteit Twente naar de validiteit en impact van leerling percepties van leskwaliteit. Ze geeft een dag per week les in het po en samen met Mirjam Keyser schreef ze het winnende boek ‘Erken de ongelijkheid‘, over de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Tweegesprek over de vraag hoe je een goede leerkracht wordt.

Wat maakt een goede leerkracht?

Tjipcast is een platform over onderwijs, leiderschap, samenwerken, innovatie en leren. Tjip gaat elke week in gesprek met interessante gasten om een specifieke vraag te verkennen. Deze vraag is afkomstig uit onze leef- en werkpraktijk.

Te gast is Hannah Bijlsma. Hannah werkt als projectleider en onderzoeker bij de onderwijsinspectie, was eerder ook inspecteur bij het PO/VO. Daarnaast is zij leerkracht in het basisonderwijs. In 2016 richtte zij de beroepsvereniging Academici basisonderwijs (BAB) op. Eind 2022 promoveerde Hannah op een proefschrift aan de Universiteit Twente naar de validiteit en impact van leerling percepties van leskwaliteit. Eerder schreef ze samen met Mirjam Keyser het boek ‘erken de ongelijkheid‘, over de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Dit boek werd in 2021 onderwijsboek van het jaar.

Tjip en Hannah gaan in gesprek over deze twee recente publicaties en verkennen de vraag hoe je een goede leerkracht wordt. Hoe word je beter in je vak? Hannah geeft voorbeelden over effectief leraargedrag vanuit haar promotieonderzoek. Zo wordt er nog weinig gedaan met de feedback van leerlingen. Hoe ontvangen de leerlingen de gegeven les? En wat zegt het over je leskwaliteit als je deze gegevens uitsplitst naar niveau? Heb je iedereen weten te bereiken?

De leraar is de belangrijkste variabele van invloed op het leren van leerlingen, dus is het heel belangrijk helder te krijgen en te doen wat effectief is.

Een aantal facetten voor effectief lesgeven passeren de revue:

  • klassenmanagement
  • hoge verwachtingen
  • lesdoel duidelijk stellen
  • afstemming op verschillen tussen leerlingen
  • feedback
  • voldoende oefentijd
  • zelfregulering
  • relatie
  • kracht van diversiteit in het team
Beluister de Podcast van: Tjip de Jong | Hannah Bijlsma
Beluister de Podcast van: Tjip de Jong | Hannah Bijlsma

Team versterken met academische leerkrachten

In de podcast gaat Hannah ook in op haar eigen ervaring als academische leerkracht voor een klas met een collega die haar eigen pedagogische kracht meenam. In het boek ‘Erken de ongelijkheid, De kracht van diversiteit in onderwijsteams’ houden Hannah en Mirjam Keyser een pleidooi voor het benutten van uiteenlopende leraarvaardigheden in het onderwijs. Meer variatie in functies biedt mogelijkheden om de school een stabiele basis van kwaliteit te geven. Dit komt het leren van leraren én het leren van leerlingen ten goede en versterkt dus de onderwijskwaliteit op een school. Juist nu in deze tijd met zij-instromers en duobanen en de verscheidenheid in leraaropleidingen is het zaak het beroep dynamisch te benaderen. Natuurlijk wel met goed leraarschap in de kernverwachting.

Bijna helft van de leraren kan de les niet goed afstemmen op alle niveaus in de klas.

Hannah Bijlsma in het NRC

‘Benut die diversiteit in het team en verrijk de onderwijscultuur’, aldus Hannah in gesprek met Tjip, ook vanuit haar eigen ervaring als onderzoeker, inspecteur én leerkracht voor een dag per week. Juist met alle andere werkzaamheden kan ze die ene dag per week van toegevoegde waarde zijn voor het onderwijs. Voor de klas maar ook zeker binnen het team.

‘Toonaangevende onderwijsexperts benadrukken in dit boek vanuit hun expertise, ervaringen en kennis de kracht van diversiteit in onderwijsteams. Zij geven aanbevelingen om de ontwikkeling van leraren te stimuleren en de verschillen tussen leraren te erkennen, zowel op school als op de lerarenopleidingen. Ze zijn kritisch, doen ferme uitspraken over het huidige onderwijs en de lerarenopleidingen en prikkelen de lezers na te denken over hun eigen organisatie.’


Abonneer je hier op Tjipcast

Tags: academische leerkracht, effectief lesgeven, leraargedrag, leskwaliteit, professionele schoolcultuur, relatie

Ook Interessante Podcasts

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.