Tags: coronacrisis, coronavertraging, factsheets, schoolsluiting

Coronavertraging deels ingehaald, verschil tussen leerlingen blijft

Balans na één jaar COVID-19-crisis in het onderwijs: Coronavertraging door eerste schoolsluiting deels ingehaald, maar verschil tussen leerlingen blijft

Nieuwe cijfers naar aanleiding van een heel jaar COVID-19-crisis, waarin scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren hebben moeten sluiten, laten zien dat leerlingen de vertraging die ze opliepen tijdens de eerste schoolsluiting deels weer hebben ingehaald. De kloof tussen leerlingen van verschillende sociaaleconomische achtergronden blijft. Bij alle drie de domeinen: rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen is de leergroei lager dan in de jaren ervoor. Vooral bij begrijpend lezen is de vertraging in de leergroei nog groot (19% lager), bij spelling en rekenen-wiskunde is het verschil kleiner (resp. 7% en 9%).

Kwetsbare leerlingen zijn wederom het hardst geraakt

Ook de nieuwste cijfers laten zien dat kwetsbare leerlingen nog steeds het hardste geraakt zijn. Nationaal coördinator van het NCO Carla Haelermans legt uit: “De leervertraging onder leerlingen met een lage sociaaleconomische status op het gebied van spelling en rekenen-wiskunde na één jaar coronacrisis is anderhalf tot twee keer zo groot als bij leerlingen uit hogere sociaaleconomische milieus. Dat verschil is sinds de vorige analyses over de eerste lockdown niet kleiner geworden.”

Verrassend is wel dat er bovenop de verschillen naar sociaaleconomische status nauwelijks meer verschillen zijn naar migratieachtergrond in de vertraging in de leergroei. Waar kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond meer vertraging opliepen in de leergroei tijdens de eerste lockdown is dit daarna volledig rechtgetrokken en is deze achterstand nu niet meer aanwezig.

Verschillen tussen scholen in leergroeivertraging

De meeste scholen laten een lagere absolute leergroei zien in het afgelopen COVID-jaar dan in de twee jaren daarvoor. Het aandeel scholen dat een lagere leergroei heeft varieert van driekwart van de scholen bij begrijpend lezen tot meer dan 95% van de scholen bij spelling en rekenen-wiskunde. Uit de analyse komt verder naar voren dat leerlingen op scholen met meer leerlingen met een lage sociaaleconomische status meer vertraging in de leergroei hebben. Ook scholen in niet-stedelijke gebieden en kleine scholen hadden extra vertraging bij de leergroei voor spelling en rekenen-wiskunde, ten opzichte van scholen in stedelijke gebieden, en grote(re) scholen.

NRO factsheets over de leergroei

In de komende periode publiceert het NRO verschillende factsheets, over hoe het staat met de leergroei in het basisonderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis.

  • De eerste factsheets (factsheets 1 t/m 4) verschenen in maart 2021. Hierin staan de effecten van de eerste schoolsluiting (in het voorjaar van het schooljaar 2019/2020). Er is gekeken naar de vertraging in de leergroei, de verschillen tussen leerlingen en de verschillen tussen scholen.
  • De tweede serie van factsheets (factsheets 5 t/m 7) verscheen in juni 2021. In deze factsheets worden inzichten getoond van een volledig jaar COVID-19-crisis.

Ook wordt in deze tweede serie factsheets de verschillen in effecten tussen de eerste schoolsluiting (voorjaar 2019/2020) en de tweede schoolsluiting (winter 2020/2021) besproken. Vanaf najaar 2021 verschijnen er 2 keer per jaar NCO factsheets die steeds de laatste stand van zaken weergeven.

Leergroei deels hersteld, begrijpend lezen blijft achter

Heeft de vertraging die we voor de eerste schoolsluiting hebben gecon­stateerd zich voortgezet of zijn scholen erin geslaagd om de vertraging deels in te halen? In dit factsheet kijken we naar de landelijk gemiddelde effecten van een heel jaar COVID-19-crisis op de Cito-vaardigheidsscores van leerlingen. Dit doen we voor de domeinen begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Kwetsbare leerlingen nog steeds het hardst geraakt

Zijn de verschillen tussen groepen leerlingen die we bij de eerste schoolsluiting zagen hetzelfde gebleven? In dit factsheet kijken we naar de landelijke gevolgen van een heel jaar COVID-19-crisis voor de leergroei van verschillende groepen leerlingen.

Vertraging in leergroei verschilt tussen scholen

Zijn de verschillen tussen scholen die we voor de eerste schoolsluiting zagen hetzelf­de gebleven of zijn die afgenomen? In dit factsheet belichten we de landelijke gevonden verschillen tussen scholen na een heel jaar COVDID-19-crisis.

Deze en de eerste 4 factsheets download je op de site van het NRO.


Bron: NRO

Tags: coronacrisis, coronavertraging, factsheets, schoolsluiting
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Kansenongelijkheid is geen statisch gegeven. Hoe komen wij af van lage verwachtingen van een kind? Help kinderen in zichzelf te geloven. Redwane legt de gedachte van De Transformatieve School uit:…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE