Tags: kunst en cultuureducatie, lerarenopleiding

De veranderende rol van cultuuronderwijs in de lerarenopleiding

De afname van cultuuronderwijs in de Pabo kan leiden tot een generatie leraren die minder bedreven zijn in het overdragen van cultuur. Dit beperkt de de creatieve en culturele ontwikkeling van basisschoolleerlingen.

De dalende aandacht voor cultuuronderwijs in de lerarenopleiding baart zorgen over de toekomstige kwaliteit van het basisonderwijs. Deze trend vraagt om een grondige analyse van de oorzaken, effecten en mogelijke oplossingen. De vermindering van het cultuuronderwijs kan leiden tot een generatie leraren die minder goed in staat is om essentiële culturele en creatieve vaardigheden aan leerlingen over te brengen. En dit heeft weer invloed op de algehele ontwikkeling en het begrip van leerlingen voor de bredere wereld. Maar waarom wordt er minder aandacht gegeven aan cultuur op de Pabo? En hoe keren we het tij?

Cultuuronderwijs: vroeger en nu

In de jaren ’60 werd bijna een kwart van de onderwijstijd op de Pabo besteed aan cultuurvakken. Deze vakken omvatten tekenen, muziek en handvaardigheid, essentiële elementen voor de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij aanstaande leraren.

Recent onderzoek toont aan dat het aandeel van cultuurvakken in de Pabo drastisch is gedaald tot ongeveer 5,4 procent. Dit is een significante verandering die de manier waarop toekomstige leraren worden opgeleid, fundamenteel kan beïnvloeden.

Oorzaken van de verschuiving

De afname van cultuuronderwijs in de Pabo is mede het resultaat van veranderingen in de vooropleiding van studenten. Voorheen beschikten studenten over een brede algemene kennisbasis, waardoor er meer tijd beschikbaar was voor cultuurvakken. Deze vakken, essentieel voor de creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen, vonden daardoor gemakkelijker een plaats in het curriculum.

Maar tegenwoordig moeten veel Pabo-studenten intensiever worden bijgeschoold in kernvakken zoals taal en rekenen. Dit leidt tot een herverdeling van de onderwijstijd, waarbij cultuuronderwijs vaak naar de achtergrond verschuift. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee, zowel voor de vorming van toekomstige leraren als voor de culturele vorming van basisschoolleerlingen. Het is een complex vraagstuk dat aandacht vereist van onderwijsinstellingen, beleidsmakers en lerarenopleiders.

De vicieuze cirkel van cultuuronderwijs

De afname van cultuuronderwijs in de Pabo creëert een zorgwekkende cyclus. Doordat aanstaande leraren minder onderwijs krijgen in cultuurvakken, zijn ze minder toegerust om kwalitatief kunstonderwijs te bieden in het basisonderwijs. Dit gebrek aan diepgaand cultuuronderwijs voor basisschoolleerlingen kan ertoe leiden dat zij minder blootgesteld worden aan en minder waardering krijgen voor kunst en cultuur.

Het gevolg is dat deze leerlingen, die mogelijk later ook voor de Pabo kiezen, een beperktere culturele bagage meenemen. Dit zorgt er weer voor dat zij minder affiniteit en kennis hebben van cultuurvakken, waardoor de focus op deze vakken in de opleiding verder afneemt. Zo blijft de cirkel zich herhalen, met als resultaat een generatie leraren die wellicht niet in staat is om het belang van cultuuronderwijs volledig over te dragen.

Impact op basisonderwijs

De verminderde aandacht voor cultuuronderwijs in de Pabo kan diepgaande invloed hebben op het basisonderwijs. Cultuurvakken zoals muziek, theater en beeldende kunst zijn niet alleen cruciaal voor de ontwikkeling van creatief denken bij kinderen, maar ze bieden ook een breder perspectief op de wereld en andere culturen. Deze vakken dragen bij aan de emotionele en sociale vaardigheden van leerlingen, waardoor ze leren empathisch en respectvol om te gaan met diversiteit.

Daarnaast stimuleren cultuurvakken de cognitieve ontwikkeling van kinderen door ze te leren kritisch en out-of-the-box te denken. Dit is van groot belang voor hun algemene intellectuele groei. Wanneer basisscholen minder nadruk leggen op cultuuronderwijs, kan dit leiden tot een beperktere ontwikkeling van deze essentiële vaardigheden.

Oplossingen en toekomstperspectief

Het verbeteren van cultuuronderwijs in lerarenopleidingen kan beginnen met het initiëren van samenwerkingsverbanden. Dit wordt duidelijk door het voorbeeld van de Noordelijke Educatieve Alliantie. Door de samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen kunnen zij innovatieve methoden ontwikkelen voor het opleiden en professionaliseren van toekomstige leraren, met een nadrukkelijke focus op cultuuronderwijs.

Het aangaan van regionale samenwerkingen vormt ook een effectieve strategie. Lerarenopleidingen kunnen door samen te werken met lokale scholen en culturele instellingen de praktijkervaring en culturele blootstelling van hun studenten aanzienlijk verrijken. Dit zorgt voor een geïntegreerde benadering waarbij theorie en praktijk nauw op elkaar aansluiten.

Een andere oplossing is het aanbieden van flexibele studieroutes voor toekomstige leraren. Door alternatieve studiepaden te creëren die inspelen op de diverse achtergronden en interesses van studenten, kunnen lerarenopleidingen hun curriculum diversifiëren en verrijken, met speciale aandacht voor cultuurvakken.

Door deze strategieën toe te passen, kunnen lerarenopleidingen niet alleen de kwaliteit van hun cultuuronderwijs verhogen, maar ook garanderen dat toekomstige leraren volledig uitgerust zijn om een rijk en divers cultureel onderwijs te bieden. Dit is van fundamenteel belang, niet alleen voor de professionele ontwikkeling van leraren, maar ook voor de culturele en creatieve groei van toekomstige leerlingengeneraties.

Meer lezen over het belang van cultuuronderwijs?

Cultuuronderwijs is van groot belang. Voor toekomstige leerkrachten, maar ook voor leerlingen. Je kunt daar meer over lezen in dit artikel op Leraar 24, een eerder bericht op onze website over de effecten van muziek en beeldende kunst in het po en het artikel en onderzoek dat aanleiding was voor dit blog.

 

Tags: kunst en cultuureducatie, lerarenopleiding
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.