Tags: , , ,

Hoe zet je zij-instromers verantwoord in?

Het personeelstekort in het onderwijs is al jaren een probleem waar bestuurders en HR-verantwoordelijken zich het hoofd over breken. Aan het oplossen van dat probleem kunnen zij-instromers in het onderwijs een structurele bijdrage leveren. Tegelijkertijd is het van groot belang dat ook de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Hoe zet je zij-instromers effectief en verantwoord in om het personeelstekort in het onderwijs terug te dringen?

Zij-instromers in het beroep

Zij-instromer in het onderwijs kan je op twee manieren worden, door in te stromen in het onderwijs, bijvoorbeeld via een deeltijdopleiding, of je haalt je lesbevoegdheid via het traject ‘zij-instroom in het beroep’ (zib). Er zijn twee categorieën ‘zij-instromer in het beroep’, mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden en bevoegde leraren die les willen geven in een ander vak of een andere onderwijssector. Voor beide categorieën geldt dat zij-instromers werk en scholing combineren. Op deze manier leren ze direct op de werkplek.

Stappenplan

Om zij-instromer in het beroep te worden moeten kandidaten een aantal stappen doorlopen:

 1. Zij-instromers in het beroep die een bevoegdheid voor het primair onderwijs of een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs willen halen dienen te beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Tevens moeten zij beschikken over voor het onderwijs voldoende maatschappelijke – en beroepservaring. Daarnaast moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd.
 2. Kandidaten die aan de eisen van stap 1 voldoen moeten vervolgens een school(bestuur) of mbo-instelling vinden dat hen aanneemt zodat ze hun traject kunnen gaan volgen.
 3. Om de geschiktheid van de kandidaat te beoordelen moet deze deelnemen aan een geschiktheidsonderzoek. Uit dat onderzoek komt naar voren of de kandidaat voldoende geschikt is om direct voor de klas te kunnen staan, of de kandidaat binnen twee jaar een bevoegdheid kan halen en welke aanvullende scholing en begeleiding hij nodig heeft. Zowel de kandidaat als de school of het schoolbestuur kan dit onderzoek aanvragen.
 4. Wanneer kandidaten een geschiktheidsverklaring om zij-instromer te worden hebben, moeten ze een scholings- en begeleidingsovereenkomst afsluiten met de onderwijsinstelling en de lerarenopleiding waar ze scholing voor het traject ‘zij-instroom in het beroep’ gaan volgen. De instelling benoemt de kandidaat voor maximaal twee jaar als leraar. In deze periode geeft de kandidaat les en volgt hij of zij scholing en krijgt begeleiding van zowel de onderwijsinstelling als de lerarenopleiding.
 5. De kandidaat legt binnen het twee jaar een bekwaamheidsonderzoek af. Slaagt hij dan krijgt hij een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, waarmee hij volledig bevoegd is als leraar voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Samenwerken

Bij het werven van zij-instromers komt echter veel kijken. Zeker voor een toch al overbelaste sector. Vandaar dat de Alliantie van Werkend Onderwijs de krachten heeft gebundeld om het onderwijs hierin te ontzorgen. Een van die krachten is het NCOI.

Alliantie van Werkend Onderwijs en NCOI Opleidingen

De Alliantie van Werkend Onderwijs is een samenwerkingsverband van specialisten in de markt dat zich focust op het oplossen van het lerarentekort. Om dat doel te bereiken hebben specialisten in de markt hun krachten gebundeld. Samen bieden ze een maatwerkroute voor instroom, opleiden en professionaliseren.
Een van deze partners is het NCOI. Omdat het NCOI gespecialiseerd is in het opleiden van werkenden is zij bij uitstek de partij om met zij-instromers in het onderwijs aan het werk te gaan. Daarbij heeft het NCOI een duidelijke visie: ze wil recht doen aan wat de student al weet en vervolgens kijken hoe ze met maatwerk daarop kan aansluiten om tot een bevoegdheid te komen.

Uitgangspunten voor opleiden van zij-instromers

Het opleiden door het NCOI heeft vier uitgangspunten:

 1. Flexibel opleiden op basis van leeruitkomsten: Uitgangspunt bij NCOI is dat de leeruitkomst, het resultaat van een leerproces, vaststaat. Maar dat een leeruitkomst op verschillende manieren kan worden bereikt. Bijvoorbeeld via formele scholing (kennismodules) of via het leren op de werkplek. Door dit uitgangspunt wordt er een veel grotere variatie in leer- en werkactiviteiten op de werkplek mogelijk.
 2. Valideren aan de poort (het geschiktheidsonderzoek): Het geschiktheidsonderzoek toont aan of de kandidaat voldoende geschikt is om direct voor de klas te kunnen staan, of de kandidaat daarnaast binnen twee jaar een bevoegdheid kan halen en welke aanvullende scholing en begeleiding hij nodig heeft. Doordat het geschiktheidsonderzoek de al aanwezige competenties aantoont, kan onnodig leren voorkomen worden.
 3. Individueel contact onderwijs met online ondersteuning: Centraal in de opleiding staat het leren op de werkplek. Op deze manier kan wat nodig is voor het functioneren in de klas direct worden verbonden aan het leerproces. Voor iedere zij-instromer is er individuele ondersteuning van een vakdocent. Het leerproces en de reflecties daarop vinden plaats middels samenwerkend leren, begeleid door een leerregisseur.
 4. Valideren in de opleiding: Gedurende de flexibele leerroute werkt de zij-instromer aan de leeruitkomsten. Via het online portfolio van Hogeschool NCOI verzamelt de zij-instromer bewijsstukken om gerealiseerde leeruitkomsten te kunnen aantonen. Dit kunnen bijvoorbeeld lesobservaties, beroepsproducten of verzamelde feedback van collega’s zijn. De bewijsstukken worden beoordeeld door een gecertificeerd assessor van Hogeschool NCOI.

Voordelen van een zij-instroomopleiding bij het NCOI op een rij:

 • Op ieder moment starten.
 • Flexibele leerroute op basis van leeruitkomsten
 • Leerwegonafhankelijke validering van leeruitkomsten
 • Erkennen van eerder opgedane kennis en ervaring
 • Werkplekleren staat centraal
 • Manier van opleiden die past bij hoe volwassenen en zij-instromers willen werken én leren
 • Individuele begeleiding op het leerproces door een leerregisseur
 • Online onderwijsaanbod in de vorm van kennismodules
 • Samenwerkend leren

Meer lezen

 

Tags: , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Passend onderwijs en de zorgplicht

Sommige leerlingen hebben door een leer of gedragsprobleem, ziekte óf een beperking extra ondersteuning nodig. Hier komt het passend onderwijs om de hoek kijken. Scholen hebben niet alleen een zorgplicht…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Onderwijs Innovatie Festival Banner Homepage (5)

Onderwijs Innovatie Festival 2024

App

Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Piccoo het avontuurlijke van buitenspelen met het interactieve van gamen. Eindeloos speelplezier dus! 
gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen