De Tech Campus van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein werkt nauw samen met het regionale bedrijfsleven bij het opleiden van niveau 4 studenten in diverse technische richtingen. Sterk staaltje verregaande ‘publiek-private-samenwerking’ met de naam Smart Technician.

Beroepsonderwijs in beweging

De Tech Campus van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein werkt nauw samen met het regionale bedrijfsleven bij het opleiden van niveau 4 studenten in diverse technische richtingen. Deze vorm van samenwerken gaat veel verder dan de standaard en heeft sinds september 2020 de vorm van een ‘publiek-private-samenwerking’ met de naam Smart Technician. In de volgende paragrafen neem ik u graag mee in een verkenning langs de onderwijskundige kenmerken, de aansluiting bij de regio en werp een blik op de toekomst.

De onderwijskundige kenmerken

Het project Smart Technician omvat het ontwerpen van een nieuwe leeromgeving, die is gebaseerd hedendaagse ideeën over onderwijs en waarin de leertaken komen vanuit de beroepspraktijk. Schoolse beroepsproducten als een planningsmethode, een kostprijsberekening en ontwerpschetsen worden ingezet bij het werken aan de bedrijfsopdracht en worden zo boundary objects (Bakker & Akkerman, 2014).

Omdat het creëren van de juiste context in de leeromgeving belangrijk is voor het leerproces (Heusdens, Baartman, & De Bruijn, 2018), is hierbij een sterke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk. Dit betekent dat het regionale bedrijfsleven betrokken moet zijn bij het reguliere onderwijs, de inhoud ervan en dat studenten tijdens hun leeractiviteiten heen en weer gaan tussen beide ‘praktijken’. Dit samenwerken, waarbij het bedrijfsleven deels binnen de school en de school deels binnen het bedrijfsleven komt, wordt het proces van incorporatie of in meer diepgaande vorm hybridiseren genoemd (Bouw, Zitter, & De Bruijn, 2020).

Naast het proces van het leren bestaat een belangrijke pijler van Smart Technician uit het delen van kennis en het samen met regionale bedrijven ontwikkelen van onderwijs. De technologische ontwikkeling gaat snel en dit vraagt om een flexibel curriculum en kennisuitwisseling met bedrijven die moderne technologie toepassen.

De leeromgeving

Het bijzondere aan Smart Technician is dat we het leerproces van de studenten deels verplaatsen naar de beroepspraktijk, maar ze daarbij steeds weer terug laten komen in de schoolse wereld. Het werken met bedrijfsprojecten is een voorbeeld van het instrumentele gedeelte van de leeromgeving (Bouw, Zitter, & De Bruijn, 2020) en draagt bij aan het proces van boundary crossing, waarbij het belangrijk is dat op school geleerde concepten worden toegepast in een nieuwe omgeving en vice versa. Hierdoor treden leermechanismen als identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie in werking (Bakker & Akkerman, 2014).

Een voorbeeld van het sociale gedeelte van de leeromgeving is dat in een Smart Technician project het bedrijf de rol heeft van klant en technisch specialist. De school voorziet in ondersteuning op het gebied van projectmanagement en de voortgang van het leerproces. Hierdoor ontstaat een rolverdeling, die de student ook aanzet tot het nemen van acties naar de verschillende stakeholders van het projectresultaat.

Om het instrumenteel gedeelte van de leeromgeving up-to-date te houden en te laten aansluiten op de regionale behoefte, spelen regionale bedrijven een grote rol in het vormgeven daarvan. Naast de genoemde studentprojecten geven specialisten uit het bedrijfsleven gastlessen aan studenten, lopen docenten stage en ontwikkelen we samen de technische inhoud van het curriculum. Hiermee sluit de leeromgeving aan bij de gedachte dat leren een proces is, waarbij kennis, fysiek en geestelijk gereedschap, vaktaal en in ons geval technische processen samenkomen en waarvan je de onderdelen niet los van elkaar kunt zien.

Aansluiten bij de regio

In november 2016 is het rapport ‘Toerusten en verbinden’ verschenen dat een blik op de toekomst geeft voor het onderwijs. In dit rapport ziet men trends als technologische versnelling, nieuwe organisatievormen als AirBnB en Spotify en het toenemen van het belang van de regio (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016). De Sociaal Economische Raad (2016) geeft een aanbeveling om technologische veranderingen in de arbeidsmarkt te combineren met sociale innovatie door een grotere rol van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, slimmer werken met ruimte voor talent, werken in multidisciplinaire projectteams en co-creatie.

De conclusies uit de diverse rapporten versterken elkaar in de noodzaak tot het kritisch kijken naar de benodigde vaardigheden en kennis van de toekomstige professional. Door het werken met bedrijfsopdrachten, gastlessen, excursies en masterclasses ontstaat de wisselwerking tussen die veranderende behoefte en het onderwijsaanbod, doordat de student intensief in contact komt met die veranderende wereld, de meest moderne techniek, de vraag om creatief te denken en de vraag naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Kwantitatieve aspect

Naast de hierboven besproken kwalitatieve aspecten van de arbeidsmarkt speelt ook het kwantitatieve aspect een grote rol bij de keuze voor samenwerking. Het grote tekort aan technisch geschoold personeel is onverminderd hoog. Bedrijven zoeken de interactie met het onderwijsveld en komen graag in contact met de techneuten in opleiding. Hierdoor kunnen we samenwerken aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en verkrijgen bedrijven al in een vroeg stadium een grotere naamsbekendheid.

Samen opleiden in de toekomst

In de bovenstaande paragrafen heb ik u meegenomen langs de ontwikkelingen die hebben geleid tot het project Smart Technician. Vanuit de ‘moderne’ rol als verbinder in de regio is de Tech campus in 2018 begonnen met het opbouwen van een netwerk van partners.

Voor de toekomst ligt er de uitdaging om deze vorm van ‘samen opleiden in de regio’ meer te incorporeren. Zo is het uitvoeren van Smart Technician projecten nog geen standaard binnen zowel het onderwijs- als het bedrijfsproces. Daarnaast ligt er de uitdaging om meer naar elkaar toe te groeien op het gebied van kennisdeling. Deze deling van kennis (en vaardigheden) ligt overigens niet alleen op het technische vlak, ook het delen van inzichten op onderwijskundig en pedagogisch vlak kan het leereffect van ‘samen opleiden’ nog enorm versterken.

Onderwijsvisie

Deze gedachte sluit naadloos aan bij de onderwijsvisie van de Federatie voor Metaal- en Elektrotechnische industrie (2018), waarin de volgende stap in regionale samenwerking wordt omschreven als het samen oppakken van complete arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken. Dit sterkt ons vertrouwen om Smart Technician verder uit te bouwen en hiermee te werken aan toekomstbestendig techniekonderwijs. Hiervoor baseren we ons op maatschappelijke, onderwijskundige en technologische ontwikkelingen, maar blijven we dromen over een mooie plek om te leren en te werken.


Lees meer:Ultiem Beroepsonderwijs

Ultiem Beroepsonderwijs van Jennifer Wessels Boer

 • Praktisch en inspirerend boek over beroepsonderwijs
 • Help het gedeeld eigenaarschap van onderwijs en bedrijfsleven vormgeven
 • Flexibiliseer het onderwijs, zodat er ruimte ontstaat voor het bedrijfsleven om van betekenis te zijn

Literatuur:

 • Bakker, A., & Akkerman, S. (2014, (91)). Leren door boundary crossing tussen school en werk. Pedagogische Studiën, 8-23.
 • Berge, W. v., & Weel, B. t. (2015). Baanpolarisatie in Nederland. Den Haag: Centraal Planbureau.
 • Bouw, E., Zitter, I., & De Bruijn, E. (2020). Designable elements of integrative learning environments at the boundary of school and work: a multiple case study. https://doi.org/10.1007/s10984-020-09338-7: Learning Environments Research.
 • Carvalho, L., & Goodyear, P. (2017). Design, learning networks and service innovation. Design Studies, 1-27.
 • De Bruijn, E. (2019). Leren van en voor werken: de waarde(n) van beroepsonderwijs. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
 • Federatie voor de Metaal- en Elektrotechn. industr. (2018). De leerling van de toekomst zijn we allemaal. Zoetermeer: FME.
 • Heusdens, W., Baartman, L., & De Bruijn, E. (2018). Know Your Unions: An Exploration of How Students Develop Vocational Knowledge During Professional Performance. Scandinavian journal of educational research, 839-852.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2016). Toerusten en verbinden. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Oonk, C., Gulikers, J., & Mulder, M. (2019). Educating Boundary Crossing Planners: Evidence for Student Learning in the Multistakeholder Regional Learning Environment. Journal of Planning Education and Research(Vol. 39), 360-373.
 • Sfard, A. (1998). On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One. Educational Researcher(Vol 27. No 2), 4-13.
 • Sociaal Economische Raad. (2016). Mens en technologie: samen aan het werk. Den Haag: Sociaal Economische Raad.
 • Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002). Cultivating Communities of Practise. Boston: Harvard Business School Press.
 • Zitter, I., De Bruijn, E., Simons, R.-J., & Ten Cate, O. (2012). The role of professional objects in technology-enhanced learning environments in higher education. Interactive Learning Environments, 119-140.
 • Zitter, I., Hoeve, A., & De Bruijn, E. (2016). A Design Perspective on the School-Work Boundary: A Hybrid Curriculum Model. Vocations and Learning, 111-131.
Tags: regio samenwerking, ROC Midden Nederland, Smart Technician, Tech Campus
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Executieve Functies en het tienerbrein

Het tienerbrein is hot. De afgelopen jaren is er veel geschreven over deze doelgroep en het leerproces. Ik mis vaak de praktische vertaalslag van wetenschap naar klaslokaal. Met een praktische…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.