Cities of Learning integreert en verbetert verschillende vormen van leren. Het helpt jongeren die een steuntje nodig hebben zich toe te rusten voor de uitdagingen van een steeds veranderende samenleving en het ondersteunt niet geformaliseerde leerroutes voor een leven lang leren. Hebben micro-credentials en Open Badges de toekomst?

 Cities of Learning netwerk voor vaardigheden en talenten

Cities of Learning is een online platform waarmee steden en regio’s unieke leertrajecten voor hun jongeren kunnen creëren met behulp van interactieve kaarten, online Learning Playlists en digitale Open Badges. Het is er op gericht jongeren met een minder gemakkelijke start te ondersteunen bij het herkennen en inzichtelijk maken van hun vaardigheden en talenten. Door middel van open badges kunnen zij hun verworven vaardigheden tonen. Jongeren zijn betrokken geweest bij alle ontwikkelingsfasen van het initiatief: van de ideevorming en co-managing tot het uitwerken van leerkansen

Cities of Learning integreert en verbetert verschillende vormen van leren. Het helpt jongeren zich toe te rusten voor de uitdagingen van een steeds veranderende samenleving in de 21e-eeuw en het ondersteunt mensen die via niet geformaliseerde leerroutes een leven lang willen leren. Op dit moment zijn er zo’n 40 Cities of Learning. Het gaat niet per se om ‘cities’, ook een gemeenschap (community) kan een ‘citiy’ vormen in het Cities of Learning netwerk. Zo is er o.a. een community voor mentale gezondheid die het platform gebruikt.  Het netwerk heeft globale pretenties, maar strekt zich vooralsnog voornamelijk over Europa uit. Cities of Learning werd dan ook gesubsidieerd door het Erasmus plus programma van de Europese Unie.

Competenties in kaart

Het Cities of Learning netwerk richt zich dus vooral op diegenen die moeilijk aansluiting vinden in het reguliere onderwijs en of een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. De laatste tijd richt het zich ook op statushouders die met het systeem van micro-credentials en badges in kaart kunnen brengen wat ze wel kunnen. Bij het Leer Praktijk Centrum Rotterdam bieden ze die mogelijkheid bijvoorbeeld. Daar kan de lerende oefenen met allerlei zaken die met werk te maken hebben; het opbouwen van een werkritme en het samenwerken met collega’s bijvoorbeeld. Ook biedt het praktijk centrum trainingen, die met badges dus weer aantoonbaar zijn. Het idee is dat dit het nodige zetje in zelfvertrouwen en eigenwaarde kan zijn waardoor deze jongeren en nieuwkomers beter gemotiveerd raken en makkelijker in beweging komen.

Samen met een jongerenwerker kunnen de competenties in kaart worden gebracht die ze al hebben en vervolgens kan men in het Cities-netwerk online opzoeken welke competenties op welke locatie nog kunnen worden aangevuld of opgedaan. Een leven lang leren wordt dus een stuk tastbaarder en vooral laagdrempeliger. Er zijn ook reguliere, erkende opleidingen waar een badge kan worden verdiend.

Voordelen voor jongere of statushouder

De voordelen van het gebruik van het Cities of Learning- platform omvatten;

  • toegang tot leermogelijkheden,
  • laagdrempelig leren: het systeem van badges en micro-credentials werkt drempelverlagend vooral voor jongeren die moeilijker aansluiting vinden in het reguliere onderwijssysteem,
  • erkenning van praktische ervaringen en vaardigheden en prestaties,
  • professionele ondersteuning voor toekomstige carrières
  • het ontsluiten van nieuwe leermogelijkheden.

Educatieve organisaties

die een Cities of Learning platform inzetten;

  • maken leermomenten beter zichtbaar voor hun doelgroep,
  • zij hebben tevens toegang tot gegevens over de impact van hun activiteitenaanbod
  • via het platform kunnen zij verbindingen leggen tussen de diverse manieren van leren in hun leer ecosysteem.
  • Met het systeem van badges en micro-credentials kunnen organisaties hun aanbod duiden aan de hand van 21e-eeuwse vaardigheden; het platform is klaar om organisaties te helpen hun aanbod (skills) zichtbaar te maken

Bedrijven, stads- of regiobestuur

Bedrijven en werkgevers die een City of Learning platform inzetten hebben het voordeel dat hun doelgroep beter voorbereid is op hun werkzaamheden. Een City of Learning platform geeft een overzicht van de vaardigheden die in de community aanwezig zijn en kan een nieuwe manier zijn om talenten van werknemers te ontdekken. Het platform kan ingezet worden voor het een Leven Lang Ontwikkelen beleid binnen een bedrijf.

Een voordeel van het Cities of Learning platform voor een stads- of regiobestuur is dat de open en inclusieve leerinfrastructuur data aanlevert voor beleidsbeslissingen en is het een middel om strategische doelen te bereiken.

Gewoon aanpakken, met een startkwalificatie

Devyn, 22 jaar oud: “Samenvattingen maken, een verslag maken, dat vind ik niet zo leuk. Ik wil graag echt bezig zijn en dingen aanpakken. Wanneer ik uit boeken moet leren dan doe ik negen van de tien keer niets. Waar ik het beste leer en op welke manier ik het beste leer is door het te doen, want door te doen ga ik het vervolgens ook kunnen begrijpen. Ik ben hierdoor uitgevallen op school, gelukkig wel met een startkwalificatie en studeer nu verder via praktijkonderwijs op niveau 3 bij Marlijn Academie.

21e-Eeuwse Vaardigheden, wat zijn dat?

Binnen Dutch Cities of Learning kiezen jongeren en professionals om 21e-eeuwse vaardigheden te zien als ‘verdiepend leren-vaardigheden’; een combinatie van harde en zachte vaardigheden. We benoemen de 21e-eeuwse vaardigheden als vaardigheden zones die nodig zijn om een persoon een gelukkig, zinvol en effectief te laten leren, leven en werken in een constant en snel veranderende samenleving. We gunnen dat iedere persoon kan toewerken naar de juiste set van 21e-eeuwse vaardigheden die in overeenstemming zijn met de behoeften van die persoon. Voor iedereen is die set van 21e-eeuwse vaardigheden dus anders. Dutch Cities of Learning werkt met jongerenwerkers die jonge mensen ondersteunen om te gedijen in de wereld van de toekomst en die toekomst begint vandaag.

Actuele noodzaak

In Europa moeten steeds meer mensen hun kennis, vaardigheden en competenties bijspijkeren om de kloof tussen hun formele opleiding en de behoeften van een snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt te dichten. Om te kunnen herstellen van de coronapandemie en de groene en digitale transitie te kunnen versnellen, moeten mensen zich bijscholen of omscholen. Het verwerven en onderhouden van nieuwe competenties is ook essentieel voor actieve deelname aan de samenleving, om te zorgen voor persoonlijke, maatschappelijke en professionele ontwikkeling en om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en sociaal-economische innovatie te stimuleren.

Het niet- formele valideren

Micro-credentials zoals Open Badges kunnen worden verdiend voor kleine ervaringen, training, lidmaatschap en werk. Ze worden verdiend in uren, weken of maanden, niet over jaren. Deze micro-credentials kunnen als bewijs van een prestatie dienen, ze tonen waarom de credential is verdiend en wie de uitgevende organisatie is. Tevens heeft het Cities of Learning platform de mogelijkheid om bewijzen toe te voegen, derden de micro-credential te laten bekrachtigen, een beoordeling toe te voegen. Men kan tevens een uniek certificaat uitgeprint worden. Open badges zijn niet alleen voor niet-formeel leren, we werken ook met open badges op universiteiten en VET. Maar wij zien ze wel meer als voor het buitenschools leren.

De lezer zal misschien bekend zijn met het begrip edubadges. Dat is een platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs, uitgewerkt door Surf. Met een edubadge geef je studenten of werkenden een bewijs van opgedane kennis en vaardigheden. Het Open Badges systeem is er om ook het niet-formele leren in kaart te brengen en te valideren. Hier heeft idealiter een overlap plaats, wanneer instellingen van formeel onderwijs delen van hun modules erkennen met Open Badges. Daar zijn ook ontwikkelingen in.


Zie ook:

Tags: een leven lang leren, informeel leren, micro-credentials, niet-formeel leren, Open Badges, praktijkervaring
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.