Om aankomende en zittende leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs te ondersteunen bij moeilijke, schurende klassengesprekken, is er vanuit OCW subsidie beschikbaar voor extra scholing op dit gebied. 

Wat zijn Schurende gesprekken?

Schurende gesprekken zijn de moeilijke gesprekken over maatschappelijk gevoelige thema’s als homofobie, antisemitisme, racisme, seksueel misbruik/overschrijdend gedrag en bijvoorbeeld cyberpesten of stikstof. Gesprekken over deze onderwerpen vinden vaak plaats op school. Leerkrachten en docenten vinden het soms moeilijk om deze schurende gesprekken te beginnen en te voeren. Niet alleen vanwege de heftige reacties die deze onderwerpen oproepen, maar ook van vanwege hun eigen rol. Niet alle docenten zijn voldoende toegerust of opgeleid om het initiatief te nemen voor dergelijke klassengesprekken of om het gesprek in goede banen te leiden.

Het ministerie van OCW heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld om docenten te scholen in het voeren van moeilijke klassengesprekken. In opdracht van OCW voert het Expertisepunt Burgerschap de subsidieregeling uit. Een speciaal ontwikkelde website over Schurende gesprekken (1) toont het scholingsaanbod waar onderwijsinstellingen een keuze uit kunnen maken om zich bij te scholen op het gebied van het voeren van moeilijke, schurende gesprekken.

Het scholingsaanbod is bedoeld voor aankomende en zittende docenten in het primair (speciaal) onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, nieuwkomersonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met aankomende docenten worden studenten van een pabo of een lerarenopleiding bedoeld.

Duur van het project

Het project loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. De website over Schurende gesprekken waar onderwijsinstellingen passend scholingsaanbod kunnen vinden is sinds juni 2023 beschikbaar.

Beschikbare gelden

Het beschikbare budget voor de scholing is, volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel, verdeeld over de onderwijssectoren po, vo en mbo en over de kalenderjaren 2023, 2024 en 2025. Onderwijsinstellingen betalen altijd eerst de ontvangen scholing aan de aanbieder. Daarna kunnen zij subsidie aanvragen bij het Expertisepunt Burgerschap. Op moment van publicatie van de website over Schurende gesprekken (juni 2023) geldt dat een aanvraag voor 100 procent gesubsidieerd wordt. Uiteraard wordt de benutting goed bijgehouden, zowel qua verdeling over de sectoren als de bedragen. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan het zijn dat er
wijzigingen plaatsvinden op de toekenning van de gelden. Dit wordt op tijd gecommuniceerd.

Aanbod

Het aanbod zal gedurende de hele projectperiode open staan voor aanvullingen en/of wijzigingen. Na iedere afname van scholing zal de deelnemende onderwijsinstelling gevraagd worden een korte evaluatie in te vullen. Door deze evaluatie en het contact met de aanbieders, houdt het Expertisepunt Burgerschap doorlopend de kwaliteit in de gaten.

Criteria scholing

  • Het Expertisepunt Burgerschap heeft voor het scholingsaanbod enkele criteria opgesteld.
    De scholing moet afgestemd zijn op het onderwijs: gericht op leerkrachten en docenten of in het kader van burgerschapsvorming op het gehele onderwijsteam. Iedereen binnen een onderwijsteam zou in staat moeten zijn een gesprek te initiëren of om adequaat en sensitief te reageren als leerlingen of studenten het gesprek aangaan over moeilijke thema’s.
  • Daarnaast moet de scholing ook specifiek gericht zijn op het voeren van deze schurende gesprekken in de klas en bestaat bij voorkeur uit een theoretische basis en het aanleren van praktische vaardigheden.
  • De scholing dient ten slotte gericht te zijn op duurzame impact. Dus bijvoorbeeld geen aanbod voor een workshop van een middag over algemene gespreksvaardigheden.

Stappenplan voor aanvragen subsidie door onderwijsinstellingen

Stap 1: keuze scholing en afstemmen offerte

De onderwijsinstelling maakt een keuze uit het scholingsaanbod en geeft via het formulier op de website aan interesse te hebben in de betreffende scholing. Vervolgens stemmen onderwijsinstelling en scholingsaanbieder de inhoud en de voorwaarden van de scholing onderling met elkaar af. De scholingsaanbieder maakt een offerte op.

Stap 2: onderwijsinstelling mailt eigen offerte naar Expertisepunt Burgerschap/MBO Raad

Na akkoord op de offerte van de aanbieder, mailt de onderwijsinstelling een eigen offerte met bijlagen naar Expertisepunt Burgerschap MBO Raad zodat de subsidie gereserveerd kan worden.

Stap 3: ontvangst verplichtingennummer

De onderwijsinstelling ontvangt vanuit de MBO Raad een verplichtingennummer.

Stap 4: scholing vindt plaats en aanbieder betalen

Nadat de scholing heeft plaatsgevonden stuurt de scholingsaanbieder een factuur naar de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling betaalt deze factuur rechtstreeks aan de
scholingsaanbieder.

Stap 5: subsidie aanvragen

Zodra de factuur aan de scholingsaanbieder is betaald, kan de onderwijsinstelling subsidie aanvragen. Hiervoor mailt de onderwijsinstelling een eigen factuur met bijlagen naar Expertisepunt Burgerschap/MBO Raad. Na akkoord wordt de subsidie uitgekeerd.

Informatie voor scholingsaanbieders

Handreiking scholingsaanbieders

Voor de onderbouwing van dit gesubsidieerd project moet worden voldaan aan de eisen van de kaderregeling van het ministerie OCW. De subsidieaanvraag door onderwijsinstellingen moet daarom aan strikte voorwaarden voldoen. Deze handreiking legt uit welke gegevens u als scholingsaanbieder op uw offerte en factuur moet vermelden zodat onderwijsinstellingen op een correcte wijze achteraf subsidie kunnen aanvragen.

Scholingsaanbieder worden?

Het Expertisepunt Burgerschap is doorlopend op zoek naar organisaties die onderwijsteams kunnen scholen op het gebied van het voeren van schurende gesprekken. In de handleiding staat beschreven hoe organisaties zich kunnen aanmelden en wat de voorwaarden zijn.

Bronnen

1] https://schurendegesprekken.expertisepuntburgerschap.nl

 

 

Tags: schurende gesprekken, stappenplan, subsidie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Met de camera de wijde wereld in

Documentairemaker en onderwijsmanager Tjeerd Muller bedacht een lessenreeks waarbij studenten meer over zichzelf en hun omgeving ontdekken door korte documentaires te maken. Deze aanpak noemt hij ‘docudidactiek’. Docudidactiek is onderdeel…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Onderwijs Innovatie Festival Banner Homepage (5)

Onderwijs Innovatie Festival 2024

App

gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen