‘Het doel is om de beschikbare middelen structureel beschikbaar te stellen, zodat de groep (hoog)begaafde leerlingen duurzaam van passend onderwijs worden voorzien’, aldus de minister. De vele schrijnende verhalen van de thuiszitters waren hem een gruwel. Is meer geld de oplossing?

Verdubbeling van de uitgaven

Onderwijsminister Dennis Wiersma trekt volgend jaar 23,5 miljoen euro uit voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat meldt hij op 23 december in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wil de minister iets doen aan de grote groep thuiszitters voor wie nu geen geschikt onderwijs is georganiseerd.  Tegen de 14 miljoen aan onderwijs voor kinderen die (hoog)begaafd zijn in 2022 is dit een flinke stijging. Dit bedrag zal oplopen tot 28 miljoen in 2024, een verdubbeling dus.  Meer dan alleen geld presenteert de minister een totaal plan van aanpak met structureel geld, anders dan zijn voorganger. Minister Slob riep een subsidie regeling in het leven voor het bijscholen van leerkrachten. Die regeling was ontoereikend en niet structureel.

Structureel

Het is de bedoeling, meldt Wiersma, dat de subsidie voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen onderdeel wordt van de bekostiging. ‘Het doel is om de beschikbare middelen structureel beschikbaar te stellen, zodat de groep (hoog)begaafde leerlingen duurzaam van passend onderwijs worden voorzien’, aldus de minister. Op dit moment komt het nog regelmatig voor dat (hoog)begaafde kinderen geen goed onderwijs krijgen of zelfs thuiszitten, haalt Wiersma uit gesprekken die hij met deze kinderen heeft gevoerd. ‘Keer op keer waren dit schrijnende verhalen die mij raakten’, aldus de minister. Hij vindt dat de behoefte aan ondersteuning van deze leerlingen eerder moet worden erkend en dat ze ook beter moeten worden geholpen.

Knelpunten

Wiersma’s voorganger constateerde een aantal knelpunten binnen samenwerkingsverbanden en scholen. Zo was er sprake van ontoereikende kennis over (hoog)begaafdheid, onvoldoende passend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen en onvoldoende samenwerking tussen scholen binnen de regio. De experts adviseerden een subsidieregeling op te zetten voor een passend aanbod voor (hoog)begaafden. Wiersma lijkt hier nu aan tegemoet te komen met structurele subsidie. Of en hoe deze afspraken worden nageleefd is nog helemaal de vraag natuurlijk.

Specifieke eisen en subsidies

Wiersma benadrukt dat het belangrijk is dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs laten zien dat het hoogbegaafdheidsaanbod een structurele plaats heeft binnen het totale spectrum en dat ze aandacht hebben voor het borgen van kennis en expertise. Een van de maatregelen die Wiersma daarom wil nemen is om scherpere eisen te stellen aan scholen. Het doel is dat voor iedereen met hoofdbegaafdheid een compleet onderwijsprogramma komt. Nadat de wet- en regelgeving volgend jaar is aangescherpt, moet de Inspectie van het Onderwijs ook strenger gaan handhaven. De minister werkt later nog uit hoe deze regels er precies uit gaan zien. De minister wil ook afspraken maken met lerarenopleidingen zodat nieuwe leerkrachten meer kennis hebben over hoogbegaafdheid.

Wat is hoogbegaafdheid en wie valt daaronder?

“Er zijn verschillende opvattingen te onderscheiden over wat de definitie van hoogbegaafdheid omvat en welke leerlingen dit betreft. Dit zorgt voor onduidelijkheid. Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken, zodat de juiste leerlingen geholpen worden door de maatregelen die we nemen. Maar ook om te zorgen dat middelen goed terecht komen en nuttig worden besteed. Het uitgangspunt is wat mij betreft altijd dat er een zo passend en dekkend mogelijk aanbod is voor elke (hoog)begaafde leerling die aansluit bij diens onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes,” aldus de minister in de kamerbrief. Het inrichten van een Kenniscentrum moet hierin ook verbetering brengen. Op dit moment gaat er nog veel mis door begripsverwarring. Samenwerkingsverbanden kunnen zo ontlopen hun verantwoordelijkheid ontlopen.

Plan van aanpak Wiersma

Meer erkenning:

  • 1. Een duidelijke visie op inclusie, in relatie tot specifieke (voltijds) voorzieningen voor HB.

OCW expliciteert deze visie in deze brief en neemt dit mee in de routekaart inclusief Onderwijs. (Per direct tot voorjaar 2023)

  • 2. Een handreiking over de specifieke ondersteuning, passend bij verschillen in HB-spectrum Kenniscentrum stelt in opdracht van OCW een handreiking op, i.s.m. scholen, voorschoolse organisaties en hoger onderwijs. (medio 2023)

Beter dekkend aanbod

  • 3. Subsidie met specifieke aandacht voor voltijds voorzieningen.

OCW investeert in (hoog)begaafdheid. OCW werkt dit uit in een subsidie met specifieke eisen met betrekking tot voorzieningen voor hele spectrum. (Voorjaar 2023)

  • 4. Toezien op een dekkend aanbod – naast het basisaanbod op school – voor het gehele HBspectrum.

Wanneer wet- en regelgeving op dit vlak is aangescherpt kan de Inspectie van het Onderwijs dat op haar beurt verwerken in onderzoekskaders. (Uitwerken in 2023)

  • 5. In maatregel drie wordt bekeken of ook een analyse van de huidige situatie per samenwerkingsverband kan worden verbonden aan eisen voor subsidie zoals bedoeld in maatregel drie.

OCW, Inspectie van het Onderwijs, Kenniscentrum, samenwerkingsverbanden, in samenwerking met vertegenwoordiging van ouders en leerlingen. (Uitwerken in 2023)

Kennis delen en goede

  • 6. Kennis delen en actief goede voorbeelden verspreiden.

Kenniscentrum, Steunpunt Passend Onderwijs (Per direct)

  • 7. Ieder samenwerkingsverband heeft de mogelijkheid om een HB-specialist in te zetten.

Wordt meegenomen in gesprek met samenwerkingsverbanden, waar concrete acties en daadkracht een onderdeel van zullen zijn (en/of als onderdeel van maatregel 3). (Verkennen in 2023)

  • 8. Netwerk van organisaties en expertise over hoogbegaafdheid in beeld (sociale kaart). Inclusief informatievoorziening over mogelijkheden in de regio.

OCW neemt dit op met het Kenniscentrum in overleg met de samenwerkingsverbanden (en evt. andere partners), om mee te nemen bij de inrichting van de ouder- en jeugdsteunpunten.(Uitwerken in 2023)

  • 9. Meer aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen in (leraren)opleidingen.

Wordt door OCW o.a. meegenomen in huidige maatregel rondom lerarenopleidingen in kader passend onderwijs. (Lange termijn)

Maatwerk waar mogelijk

  • 10.Duidelijke communicatie over de ruimte in wet- en regelgeving. Flexibilisering in wet- en regelgeving.

OCW bekijkt samen met CvTE en Inspectie of extra communicatie nodig is. OCW start per 1 januari 2023 het experiment OZA. (Bespreken in 2023).

Eensgezindheid

Uit het verslag van Oberon blijkt dat er naast veel expertise er ook eensgezindheid is om met elkaar te werken aan passende oplossingen voor de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen. De urgentie is door alle deelnemende partijen onderkend en men is het eens over wat er moet gebeuren om het onderwijs aan de groep (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Waar nodig wil de minister ook flexibeler omgaan met de regels, zodat hoogbegaafden bijvoorbeeld het vwo in vijf jaar kunnen doorlopen en het gewonnen jaar kan worden gebruikt voor een excellentieprogramma. Veel van zulk maatwerk is al mogelijk, maar voor het onderwijsveld is het niet altijd duidelijk wat wel en niet mag. Daarom wil de minister zorgen voor meer duidelijkheid.


Bron:

Lees ook:

Rapporten

 

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Bouwen maar HJK banner Landelijk congres Jonge Kind-600x275a
landelijk congres bouwen maar banners-600x627a

Landelijk congres Jonge Kind 2024: Bouwen maar!

App

Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Piccoo het avontuurlijke van buitenspelen met het interactieve van gamen. Eindeloos speelplezier dus! 
gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen