Tags: jeugdeducatiefonds, muziek, vorming

Effecten van muziek en beeldende vorming in po

NRO geeft antwoord op de vraag, wat het effect is van muziek en beeldende vorming op leerlingen van 5-12 jaar. Meer muziek in de klas streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.

Meer muziek in de klas & Jeugdeducatiefonds

Per 2021 maken Méér Muziek in de Klas en het Jeugdeducatiefonds zich samen sterk. Ze gaan samen muziekonderwijs verzorgen op basisscholen waarvan meer dan de helft van de leerlingen opgroeit in armoede. Om hieraan bij te dragen, besteedt Méér Muziek in de Klas de komende jaren extra aandacht aan de door het Jeugdeducatiefonds gecertificeerde basisscholen, bijvoorbeeld binnen het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. De samenwerking is een spin-off van het MuziekopleidersAkkoord dat op 7 oktober 2020 werd ondertekend. Het Jeugdeducatiefonds tekende dit Akkoord mee om het belang van muziekonderwijs voor bij het fonds aangesloten scholen en hun leerlingen te onderstrepen.

Naast een grotere verbondenheid en een betere persoonlijke en sociale ontwikkeling draagt kunst- en cultuuronderwijs bij aan het fonologisch bewustzijn en de taalontwikkeling van leerlingen. Kunst- en cultuuronderwijs bevordert ook hun creativiteit en culturele betrokkenheid. 

Kunst- en cultuureducatie in de lift 

Aan aandacht voor kunst- en cultuureducatie geen gebrek, constateert de landelijke monitor cultuureducatie. Steeds meer scholen stellen een visie op cultuureducatie op. Het aantal scholen met een samenhangend cultuurprogramma neemt ook toe. De impact van die educatie is daarbij nog niet precies duidelijk. 

  1. Hoe beïnvloedt kunst en cultuuronderwijs de persoonsontwikkeling?
  2. Wat maakt dat dat onderwijs succesvol kan zijn voor leerlingen op de bassischool?

Van die interventies die we hebben bekeken staat de leraar op 1, 2 en 3. De leraar maakt het verschil voor kinderen, zeker als het gaat om gelijke kansen. De rest is repareren.

Inge de Wolf, Education Lab NL en Inspectie van Onderwijs

1. Inclusie en persoonlijke en sociale ontwikkeling

Door deelname aan kunst- en cultuuronderwijs ontwikkelen leerlingen betere sociale relaties en sociaal gedrag. Met name drama- en muzieklessen en versterken de groepscohesie. Kunst- en cultuuronderwijs dragen daarnaast ook bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Muziekonderwijs geeft leerlingen een beter gevoel van welzijn en verbondenheid. Ook voelen leerlingen zich meer betrokken bij het leren.

In het voortgezet onderwijs zorgt het delen van muziek van de eigen culturele achtergrond voor culturele erkenning en sociale inclusie. Leerlingen in die leeftijdsgroep ervaren dan een betere kwaliteit van leven, een bepaalde mate van verbondenheid. Ze raken minder snel betrokken bij een conflict. Dit is een vorm van muziekonderwijs die het basisonderwijs eveneens aanbiedt. Ook deelname aan drama-activiteiten sorteert eenzelfde positieve effect. Leerlingen laten verbeterde leerresultaten zien op het persoonlijke, sociale, esthetische en culturele vlak.

2. Taalontwikkeling en fonologisch bewustzijn 

Muziekonderwijs draagt bij aan de taalontwikkeling van leerlingen en het fonologisch bewustzijn. Na deelname aan een programma voor muziekonderwijs krijgen leerlingen van gemiddeld vijf jaar een betere auditieve perceptie en een beter fonologisch bewustzijn. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. 

3. Culturele betrokkenheid en creativiteit

Vooral deelname aan muziekeducatie levert een bijdrage aan de creativiteit en culturele betrokkenheid van leerlingen. Hun academische prestaties gaan omhoog en ze nemen meer deel aan artistieke activiteiten. Leerlingen bezoeken meer voorstellingen en lezen meer boeken.

Kunst- en cultuuronderwijs – anders leren denken

Expliciete instructie versterkt de impact van kunst- en cultuuronderwijs. Een goede kwaliteit in het lesgeven, heldere instructie in anders leren denken, met aandacht voor een plezierige en belonende ervaring, maakt het verschil. In het voortgezet onderwijs kan expliciete instructie het creatieve proces bij leerlingen bevorderen. Divergent denken moet tijdens lessen in beeldende vorming actief worden aangewakkerd. De nadruk ligt dan op anders leren denken. Verschillende antwoorden op een probleem formuleren, of de antwoorden juist bevragen. Deze werkwijze van receptieve en productieve kunstbeoefening lijkt ook toe te passen in het primair onderwijs; naast aandacht voor metacognitie – denken over het denken.

Succeservaring lijkt de sleutel

De positieve impact op persoonlijke en sociale ontwikkeling komt alleen voor als leerlingen een plezierige en belonende ervaring hebben. Naast de kwaliteit van het lesgeven in muziek, zijn de mate waarin leerlingen succes ervaren van invloed op de bevordering daarvan. Hetzelfde geldt of het voor leerlingen een positieve ervaring op de lange termijn is.

Alle kinderen zijn gretig. Ik wil dat die gretigheid niet knakt, maar doorgroeit en kansen krijgt. En dat kunnen we met elkaar, daar is muziek geweldig belangrijk voor.

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds

Ontwikkeling voor álle kinderen

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, want geen kind mag achterblijven in onze samenleving. Het fonds richt zich op basisscholen waar meer dan 50% van de kinderen opgroeit in armoede. Op de basisschool kun je voor die kinderen het verschil maken voor de rest van hun leven.

De samenwerking met de professionals op scholen is de basis van waaruit het fonds werkt. De scholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds weten wat nodig is als geldgebrek de ontwikkeling van kinderen belemmert. Als een school aangesloten (gecertificeerd) is, kunnen zij online eenvoudig aanvragen voor financiering indienen. Na goedkeuring is het een kwestie van aanschaffen of inkopen en de factuur opsturen. Het Jeugdeducatiefonds doet de rest.

 


Bron & meer weten?

NRO; Lees het volledige rapport, inclusief geraadpleegde bronnen, opgesteld als antwoord op de vraag, ‘Wat zijn gevolgen en kenmerken van effectief onderwijs in muziek en beeldende vorming voor kinderen van 4-12 jaar?  Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Maurice de Greef (kennismakelaar Kennisrotonde).

Meer Muziek in de Klas: Nauwe samenwerking tussen Jeugdeducatiefonds en Méér Muziek in de Klas

Jeugdeducatiefonds: Over steeds toenemende kansenongelijkheid door hoge verwachtingen. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.

 

Tags: jeugdeducatiefonds, muziek, vorming
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Omgaan met pesten

Als we echt eerlijk in de spiegel kijken, zouden we dan kunnen zeggen dat wij (de grote mensen) zelf wél in staat zijn om met pesten om te gaan? Pesten…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE