Tags: common eye, continu verbeteren, leidinggeven, samenwerken, schoolbestuur

Kansrijk samenwerken in onderwijs; 5 condities

Gezamenlijk ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces van een samenwerking analyseren en beoordelen. Om tot actie over te gaan op die plekken waar het nodig is. 5 condities, 6 artikelen.

Samenwerken gaat niet vanzelf

Samenwerken ligt voor de hand en is onvermijdelijk in deze dynamische tijd, waarin vele vaste, institutionele waarden aan het schuiven zijn. Veel maatschappelijke problemen en uitdagingen komen direct of indirect op het bordje van het onderwijs terecht. Het komt allemaal met de leerling mee het schoolgebouw binnen. Een onderwijsinstelling staat per definitie middenin de samenleving en meebewegen ligt dus voor de hand. Het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden is een must.

Leidinggeven is voorwaarden scheppen

Goed bestuur voorziet in gezonde randvoorwaarden, procedures en werkwijzen die het schip op koers houden. Zodat de organisatie als geheel zo goed mogelijk in haar kerntaak kan voorzien: het optimaliseren van het onderwijsklimaat. Zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het dient daartoe de onderwijzenden de ruimte te geven in hun werk, waardoor zij genoeg professionele autonomie ervaren en intrinsiek gemotiveerd zijn. Voor de klas, met de groep, in het moment.

Leiders hebben een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol te vervullen

Frederique Six

Samenwerking als aanjager verbeterproces

Om dit te bewerkstelligen dient de organisatie in zijn geheel zo goed mogelijk één visie te delen en doorleven. En dient het processen van verandering op gang te brengen en ruimte te creëren voor ontwikkeling. Door de hele organisatie heen. En het aangaan en faciliteren van  samenwerking op vele niveaus intern en met externen is daarbij onvermijdelijk en aan de orde van de dag. Als die samenwerkingsverbanden goed worden aangegaan kunnen ze ook aanjager zijn van het proces van continu verbeteren binnen de school. Dan zet het namelijk een positief, zichzelf versterkend proces in gang.

Gedeelde belangen

In veel bestuurskamers dringt steeds meer het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven. Om niet overal het wiel opnieuw uit te vinden bijvoorbeeld, ligt het voor de hand om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zonder andere organisaties is het onmogelijk de complexe vraagstukken van deze tijd op te lossen. Maar partijen gaan pas samenwerken wanneer zij geloven dat de samenwerking betekenisvol is en een meerwaarde oplevert voor hun eigen organisatie.

Een goede samenwerking is een heikele onderneming. Maar al te vaak stranden goede bedoelingen dan ook in een impasse, die meer in de weg zit dan dat het beide partijen zou helpen. Van bovenaf ingegeven, met last-minute subsidie potjes opgetuigd. Onder de streep velen, met een hart voor onderwijs, gefrustreerd achterlatend.  

Samenwerkingsrelatie telt 5 condities

Common Eye is een adviesbureau dat veel samenwerkingsvraagstukken begeleidt. In de wetenschap ligt al een belangrijke basis voor het denken over allianties en netwerken. Het besturen van samenwerkingsrelaties is een ingewikkeld proces. Veel gebeurt in het moment en vaak op ad-hoc basis. Het model ‘een Common Eye op samenwerking’ geeft een helder raamwerk van vijf condities . 

In de bestuurskamer dringt steeds meer het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven

Interesse in ieders belang vergt duidelijkheid

De uitdaging van ieder samenwerkingsverband is om samen meer te bereiken dan iedere partij alleen zou kunnen. Dat vraagt van partijen dat ze oprechte interesse hebben in de ander én dat ze hun diversiteit en verschillen constructief maken. Daarvoor moeten partijen in staat zijn een deel van hun autonomie op te geven, in het vertrouwen dat ze er gezamenlijk en individueel meer voor terug krijgen.

Dat is echter lastig, als je het gevoel hebt dat je elkaar niet echt begrijpt en dat je het eigenlijk over verschillende dingen hebt. Spraakverwarring en schijnsamenwerking tussen partijen zijn de grootste uitdagingen voor een succesvolle samenwerking. Succesvol samenwerken is een taai proces dat je niet los kan zien van de strategische context waarin de betrokken partijen zich begeven. 

Samenhang in kaart brengen

  Samenwerkingsrelaties is het onderwijs kansrijk; 5 condities
Wat helpt? Het Common Eye-model op samenwerken. Dé bril om de complexiteit van samenwerkingsvraagstukken te doorzien. Een samenhangende manier van kijken die helpt om gezamenlijk de ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces van een samenwerking te analyseren en te beoordelen. Het biedt handvatten om tot actie over te gaan op die plekken waar het nodig is. 

5 condities voor vruchtbare samenwerking

  1. Werk aan een gedeelde ambitie
  2. Recht doen aan alle belangen: individuele belangen, organisatiebelangen en collectieve belangen.
  3. Oog voor persoonlijke relaties en groepsdynamiek. Je moet dus oog hebben voor de sociaal psychologische processen en de groepsdynamiek.
  4. Professioneel organiseren van de samenwerking: een passende organisatievorm is zo licht mogelijk georganiseerd. Dat geeft de meeste flexibiliteit in het vervolgproces
  5. Een betekenisvol proces: hoe kunnen we de juiste dingen op het juiste moment doen? Hoe komen we op een goede manier in gesprek en tot overeenstemming? Welke rol heeft een ieder en wie de procesregie?

We hebben de inhoud uitgesplitst over 5 artikelen. Je leest eenvoudig door in het gewenste deel-artikel door op de titel te klikken.

Lees verder:

Conditie #1: Werk aan een gedeelde ambitie


Meer lezen?

ResearchNed: Samenwerking in het onderwijs eindrapport (2014), (bron via redactie)

 

Tags: common eye, continu verbeteren, leidinggeven, samenwerken, schoolbestuur
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Juf Maxe: gelijk is gelijk

Afkomst en niveau zijn van wezenlijk belang voor je plek in de maatschappij. Het onderwijs kan een grote rol spelen in het rechttrekken van deze ongelijkheid, maar moet dan wel…
Lees verder

Zijn we spelen verleerd?

Als het kind eenmaal naar school gaat, komt het in Nederland terecht in een omgeving die helaas te vaak overwegend is ingericht om cognitief, eendimensionaal te leren. Het begrip meervoudige…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.