Tags: digitalisering, expertisecentrum

Ministerie van OCW lanceert Expertisepunt digitale geletterdheid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceert in het najaar van 2023 het Expertisepunt digitale geletterdheid. Het Expertisepunt digitale geletterdheid is bedoeld voor iedereen die bijdraagt aan digitale geletterdheid van kinderen tussen twee en achttien jaar.

Het Expertisepunt wordt ingericht door SLO en Kennisnet [1]. Het biedt ondersteuning aan scholen voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en aan het middelbaar beroepsonderwijs. Het helpt scholen om digitale geletterdheid van zowel leerlingen als leraren te verbeteren.

Wat is digitale geletterdheid?

Volgens SLO en Curriculum.nu is digitale geletterdheid een combinatie van vier domeinen [2]:

ICT-basisvaardigheden

De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen.

Informatievaardigheden

Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

Computational thinking

Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
Curriculum.nu heeft ook essentiële thema’s benoemd. Deze thema’s vormen de context voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij leerlingen:

  • Data en informatie
  • Veiligheid en privacy in de digitale wereld
  • De werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie
  • Digitale communicatie en samenwerking
  • Digitaal burgerschap
  • Digitale economie

Binnen deze thema’s komen volgens Curriculum.nu de vier domeinen van digitale geletterdheid telkens aan bod.

Waarom is Expertisepunt een nodig?

Het Expertisepunt digitale geletterdheid is onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden. In een brief van 16 mei 2023 aan de Tweede Kamer [3] schreef de minister voor primair en voortgezet onderwijs dat goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en een goede beheersing van digitale geletterdheid en burgerschap voorwaarden zijn om volwaardig mee te kunnen doen. Volgens de minister hebben kinderen en jongeren deze basisvaardigheden nodig om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen en om klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en de samenleving.

Verbinden, inspireren en informeren op één centrale plek

Op de website van het Expertisepunt digitale geletterdheid zal alle relevante informatie over digitale geletterdheid makkelijk te vinden en te delen zijn. Daarnaast verbindt het expertisepunt partijen met elkaar die al actief zijn of aan de slag willen met digitale geletterdheid, onder andere door fysieke of online bijeenkomsten, webinars en netwerksessies. Vraag en aanbod komen daarmee op één centrale plek bij elkaar. Ook deelt het platform actuele informatie, tips en inspiratie. Daarnaast komt er ook een loket beschikbaar waar scholen vragen kunnen stellen.

Voor wie?

Het Expertisepunt digitale geletterdheid is bedoeld voor iedereen die bijdraagt aan digitale geletterdheid van kinderen tussen twee en achttien jaar, zoals leraren, digitale geletterdheid-coördinatoren, i-coaches/e-coaches, bovenschoolse begeleiders en coördinatoren, experts en vakspecialisten, opleidingsdocenten en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen, schoolleiders, bestuurders, bovenschoolse beleidsverantwoordelijken en ontwikkelaars van educatieve materialen.

Bronnen

[1] https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2023/09/07/expertisepunt-digitale-geletterdheid-in-ontwikkeling
[2] https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/
[3] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D20327

 

Tags: digitalisering, expertisecentrum
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Bouwen maar HJK banner Landelijk congres Jonge Kind-600x275a
landelijk congres bouwen maar banners-600x627a

Landelijk congres Jonge Kind 2024: Bouwen maar!

App

gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen