Tags: lerarenbeurs, leren, Nationaal Programma Onderwijs, opleidingssubsidie, profesionalisering

Lerarenbeurs teruggeschroefd; 1 op de 5 aanvragen afgewezen

Lerarenbeurs subsidie pot ontoereikend. Voor docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs werd het plafond dezelfde dag al bereikt en voor het mbo in een maand. Ruim 1200 aanvragen werden niet toegekend.

Beperkt opleidingsbudget in een dag op

Er zijn dit jaar in totaal 5895 aanvragen gedaan voor de lerarenbeurs en daarvan zijn 4676 aanvragen toegekend.

De aanvraagronde ging op 1 april van start. Voor docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs werd het plafond dezelfde dag al bereikt en voor het mbo op 2 mei. In het hoger onderwijs waren 263 docenten uiteindelijk te laat.

Bij het toekennen van deze aanvragen is rekening gehouden met de in de regeling ingebouwde voorrang:

  • herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  • initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  • (nieuwe) initiële aanvragen.

Beperkt budget werkt mogelijk door

De aanvragen zijn in deze volgorde verwerkt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Alle herhaalaanvragen en alle initiële aanvragen van afgewezen aanvragers van vorig jaar vanwege het bereiken van het subsidieplafond zijn dit jaar toegekend. In onderstaande tabellen vindt u het totaal aantal aangevraagde, toegekende en afgewezen aanvragen per categorie aanvragen en per sector.

Het moment waarop het subsidieplafond bereikt is kan enkel achteraf worden vastgesteld. Dit komt door de voorrangspositie van specifieke groepen aanvragers in combinatie met een korting op het collegegeld voor studiejaar 2021-2022. Eind juni werd precies duidelijk hoeveel leraren voorrang hadden en hoeveel subsidie overbleef voor initiële aanvragen. Het resterende budget is gebruikt om initiële aanvragen op volgorde van binnenkomst toe te kennen.

Bij de aanvraagronde volgend jaar voor schooljaar 2022-2023 krijgen aanvragers die dit jaar zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond voorrang op (nieuwe) initiële aanvragers. Voor volgend schooljaar ziet de volgorde van toekenning er daarom als volgt uit:

  • herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  • initiële aanvragen die in 2021 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  • (nieuwe) initiële aanvragen.

Het is niet uit te leggen dat er met miljarden wordt gestrooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, maar dat er geen relatief beperkt bedrag kan worden vrijgemaakt voor de lerarenbeurs.

Jelmer Evers, AOb bestuurder

Subsidie instrument heroverwegen

De minsiters kunnen gegeven het beperkte budget voor de Lerarenbeurs geen zekerheid geven dat alle afgewezen aanvragen van dit jaar volgend jaar kunnen worden toegekend. Daarnaast zal door het toekennen van voorrang voor afgewezen aanvragers 2021 mogelijk geen tot zeer beperkt budget resteren voor (nieuwe) initiële aanvragen voor volgend schooljaar.

Het beperktere budget voor de lerarenbeurs en daarmee het risico op het afwijzen van aanvragen vraagt om een herbezinning van dit instrument en het aanbrengen van focus, aldus de ministers Van Engelshoven en Slob van OCW. Zij gaven aan graag dit najaar hierover in gesprek te gaan met betrokken partijen (zoals leraren en schoolleiders) en de Tweede Kamer. Hiertoe is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. De sociale partners participeren in de begeleidingscommissies van dit onderzoek. Het streven is dat dit najaar de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn.

Teruggeschroefd budget

Volgens woordvoerder Grimmius van DUO vielen vorig jaar voor het eerst mensen buiten de boot. “Eerder bleef er juist vaak geld over. Over de langere termijn zie je een dalende trend van aanvragen.” Dat docenten misgrijpen, komt doordat het budget is teruggeschroefd. Begin dit jaar maakte het Onderwijsblad een reconstructie dat 2400 docenten de lerarenbeurs misliepen omdat de regeringspartijen de subsidiepot hadden geplunderd.

“Bizar – dit is niet uit te leggen”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. Hij wil dat de beurzen alsnog worden toegekend. Evers vindt dat het ministerie de aangevraagde beurzen alsnog moet toekennen. “Het kan niet zo zijn dat in een tijd van een schrikbarend en toenemend lerarentekort, mensen niet van deze populaire beurs gebruik kunnen maken. Het is niet uit te leggen dat er met miljarden wordt gestrooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, maar dat er geen relatief beperkt bedrag kan worden vrijgemaakt voor de lerarenbeurs.”


Bron: AOB
Download de Kamerbrief

Onderwijsblad: Geblunder met de lerarenbeurs, een reconstructie

Tags: lerarenbeurs, leren, Nationaal Programma Onderwijs, opleidingssubsidie, profesionalisering
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Nieuws

Subsidie scholing Schurende Gesprekken

Om aankomende en zittende leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs te ondersteunen bij moeilijke, schurende klassengesprekken, is er vanuit OCW subsidie beschikbaar…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.