Tags: , , ,

Looptijd Nationaal Programma Onderwijs met 2 jaar verlengd

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs wordt verlengd. Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld, alleen meer tijd om ze in te zetten. De verdeelsleutel veranderd ten gunste van het vo. Minister wil de sociaaleconomische status scores meewegen in verdeling van middelen.

Extra onderwijsondersteuning verlengd

Het Nationaal Programma Onderwijs wordt met twee jaar verlengd. Dat heeft het kabinet besloten. Er zijn geen extra middelen beschikbaar voor dit programma; er is alleen meer tijd om die middelen in te zetten aan de interventies van de menukaart. Ook wordt een deel van het geld anders verdeeld, zodat het daadwerkelijk op de plekken terecht komt waar ondersteuning het hardst nodig is. Aangezien het voortgezet onderwijs langer dicht was blijken daar de gevolgen van de pandemie groter te zijn. Het bedrag per vo-leerling gaat dan ook omhoog, dat heeft minister Dennis Wiersma op 25 februari bekend gemaakt.

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs: ‘Ik wil dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, ongeacht corona. Dat begint met een stevige basis: goed leren lezen, schrijven en rekenen, met oog voor het welzijn van leerlingen. Scholen werken daar hard aan. De afgelopen jaren helaas met harde tegenwind, door de gevolgen van de coronapandemie. Daarom krijgen scholen meer tijd om de basis van goed onderwijs verder te versterken met bewezen effectieve maatregelen.’ Minister Wiersma neemt zodoende drie besluiten:

Verlengde termijn

Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, als dat nodig is. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Hoeveel tijd en ruimte hiervoor nodig is, verschilt per school. Scholen weten ruim voor volgend schooljaar welk bedrag ze precies krijgen, zodat ze daarmee gerichte plannen kunnen maken. Te laat, vindt de PO-Raad: het moet voor scholen snel duidelijk worden hoeveel geld zij krijgen om hun plannen te kunnen bijstellen. Ook de VO-raad onderstreept dat het de kwaliteit van keuzes ten goede komt als scholen tijdig weten waar ze op kunnen rekenen.

Met de verlenging komt er ook twee jaar langer ondersteuning voor scholen bij de uitvoering van het programma én wordt het NPO twee jaar langer gemonitord. De PO-Raad vindt het een wijs besluit dat de minister kiest voor langere monitoring van het NPO, maar dat mag geen reden worden om het masterplan, met structurele investeringen, op de lange baan te schuiven. De PO-Raad had daarom liever gezien dat het NPO maar met één jaar wordt verlengd zodat de sector snel aan de slag kan met structurele plannen.

Scholen die er in slagen hun NPO-plan binnen de oorspronkelijke looptijd goed uit te voeren, kunnen dat (blijven) doen. Gezien de urgentie om de negatieve gevolgen van de crisis voor de huidige generatie leerlingen te beperken en hen nu extra te ondersteunen, roept de VO-raad scholen op om programma’s zoveel en zo snel als mogelijk doorgang te laten vinden

Anders verdelen

Inmiddels is gebleken dat scholen in het voortgezet onderwijs een hoger bedrag per leerling nodig hebben om de basis te versterken. Middelbare scholen zijn langer dicht geweest dan basisscholen en hebben daardoor meer werk te verzetten.

  • Het basisbedrag per leerling in het voortgezet onderwijs is volgend schooljaar daarom circa 820 euro,
  • voor het primair onderwijs is dit 500 euro per leerling.
  • Voor het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de bovenbouw van het vmbo kregen scholen al een hoger bedrag, dat blijft zo. (1500 euro)

Ook wordt het budget niet specifiek gericht op scholen in achterstandswijken, maar wordt breder gekeken waar de basis verder moet worden versterkt. Gebleken is dat bijvoorbeeld ook kinderen uit middenklasse-gezinnen behoefte hebben aan betere ondersteuning. Het ministerie concludeert dat leerlingen op scholen met ‘een uitdagende leerlingenpopulatie’ of met veel leerlingen met ouders met een lage of midden sociaaleconomische status (SES) gemiddeld hogere leervertragingen hebben opgelopen. Ook hiermee wil de minister rekening houden in de verdeling van middelen. Aangezien middelen steeds vaker gericht worden ingezet is het van doorslaggevend belang dat de onderliggende criteria (zoals SES) kloppen.  Via de informatietool op nponderwijs.nl kunnen scholen opzoeken hoeveel middelen ze ontvangen, net als vorig jaar.

Structurele aandacht

Het kabinet ziet de verbreding van het programma als logische opmaat naar de meer structurele aandacht voor verbetering van het onderwijs, waar in het regeerakkoord geld voor is uitgetrokken.  Zowel het NPO als het Masterplan maken gebruik van dezelfde effectieve interventies en daardoor, stelt de minister, kunnen die soepel in elkaar overlopen. Met het NPO programma, dat in februari 2021 is ingezet, is voor het primair en voortgezet onderwijs in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld. Scholen besteden dit geld aan bewezen effectieve interventies uit een speciaal ontwikkelde menukaart. Voor het programma is ook een uitgebreide monitoring en verantwoording opgezet. In april wordt een tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd, met nieuwe gegevens over de uitvoering door scholen en het welbevinden van leerlingen.


Bron:

Rijksoverheid: Extra ondersteuning voor leerlingen met twee jaar verlengd
PO-Raad: NPO wordt verlengd
VO-Raad: NPO: Verlenging bestedingstermijn en meer middelen voor vo
OCW: Aanvullende bekostiging NP Onderwijs voor po en vo

Tags: , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Nieuws

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Onderwijs Innovatie Festival Banner Homepage (5)

Onderwijs Innovatie Festival 2024

App

gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen