Tags: curriculum, lesgeven, onderwijskwaliteit, werkdruk

HvA podcast afl.4: Curriculum: voorschrift of keuzepalet?

We hebben hoge verwachtingen van leraren als het gaat om de kwaliteit van hun lessen, maar er is nauwelijks tijd om goede lessen voor te bereiden. Kernvraag van deze HvA podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen. Afl 4: spanningsveld tussen minder lesuren en de ervaren curriculumdruk.

‘Minder uren, betere lessen?’

Vanuit het Centre of Expertise Urban Education gaan host Erik Ex en vaste gast HvA lector Marco Snoek in de podcastserie ‘Minder uren, betere lessen?’ in gesprek met experts en betrokkenen.

Kernvraag van de podcastreeks is of het verlagen van het aantal lesuren van leraren ten gunste van (gezamenlijke) ontwikkeltijd kan bijdrage aan betere lessen.

Gasten

Susan McKenney, hoogleraar aan de universiteit Twente rond de relatie tussen curriculumontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren

Mark Leek, voormalig directeur van SBO school De Wissel, nu directeur van VSO De Spinaker in Hoorn

Mark Leek heeft als directeur van SBO school De Wissel twee jaar geëxperimenteerd met een vierdaagse schoolweek.

In deze vierde aflevering staan ze stil bij de vraag wat het verminderen van het aantal lesuren voor effect heeft op de curriculumdruk die leraren ervaren. Die druk wordt door veel leraren gevoeld, getuige een peiling onder zo’n 1000 leraren via TeacherTapp.

Centrale vragen deze aflevering:

  • Als leraren minder lesuren geven om zo tijd vrij te maken voor gezamenlijke onderwijsontwikkeling, leidt dat dan niet tot spanning op het curriculum?
  • Kun je met minder tijd wel het hele programma dekken? Leraren geven nu al vaak aan dat ze tijd tekort hebben om alles wat ze willen goed te onderwijzen.
  • Of moeten er keuzes gemaakt worden in kerndoelen, eindtermen en examenprogramma’s? En als er keuzes gemaakt moeten worden, welke dan?
Beluister de Podcast van: Erik Ex | Marco Snoek | Mark Leek | Susan McKenney
Beluister de Podcast van: Erik Ex | Marco Snoek | Mark Leek | Susan McKenney
  • Kan het reduceren van het aantal lesuren in het basis- en voortgezet onderwijs bijdragen aan beter onderwijs, omdat leraren dan ruimte krijgen om samen kwalitatief betere lessen te ontwikkelen?
  • Hoe kan dit in de praktijk worden gerealiseerd?
  • De verplichte onderwijstijd in Nederland ligt zowel boven het OESO gemiddelde als boven het EU23 gemiddelde, terwijl de leeropbrengsten achterblijven ten opzichte van een toenemend aantal andere Europese landen.
  • Maar minder lestijd van leraren betekent ook minder contacttijd met leerlingen. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld kansengelijkheid, curriculumdruk, en voor ouders en de buiten/naschoolse sector.

ZIE PEILING VAN TEACHER TAPP:

Experiment Regelluwe scholen

Om scholen meer ruimte te bieden voor het werken aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid heeft het ministerie van OCW in 2016 het experiment Regelluwe scholen gestart. Excellente scholen voor primair en voortgezet onderwijs kregen de vrijheid om af te wijken van de onderwijswetten (WPO en WVO).

Na vijf jaar experimenteren met minder regels van de rijksoverheid, zijn de scholen tevreden over de opbrengst van het experiment Regelluwe scholen. Ze hebben onderwijsvernieuwingen in gang gezet, leraren zijn hier sterk bij betrokken en voor de leerlingen is er meer maatwerk gekomen. Ook is de bewustwording toegenomen over de ruimte die al er is in de huidige regelgeving.


Reacties op de aflevering of suggesties voor de makers?

De podcastreeks wordt ontwikkeld door het Center of Expertise Urban Education van de HvA met financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO en mede georganiseerd door Ina Cijvat. In samenwerking met JSW, Didactief Online, Teacher Tapp.

 

Tags: curriculum, lesgeven, onderwijskwaliteit, werkdruk

Ook Interessante Podcasts

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.