werkdruk

Artikelen & Blogs

Floreren in het onderwijs met behulp van positieve psychologie

Gelukkig zijn, is wat nagenoeg alle ouders antwoorden, als je ze vraagt wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun kind. Zolang het NJI alleen preventieve interventies kent, gericht op voorkomen van het negatieve, lijkt er weinig kans op actief beleid op persoonsvorming, floreren en welbevinden in het onderwijs.
Artikelen & Blogs

Hoe werkt ‘anders organiseren’ door op de werkvloer?

Wat zijn de gevolgen van ‘anders organiseren van onderwijs’ op het personeel? Wat doet een nieuwe onderwijsvorm met het werkplezier, de werkdruk en met de onderlinge verhoudingen? De inzichten en voorbeelden bieden inspiratie aan scholen wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid.
Doorgaans worden burnouts en ernstige stressklachten behandeld door gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie of medicatie.
Artikelen & Blogs

Psychisch verzuim in het onderwijs: 7 criteria bij keuze behandelaar

Het aantal behandelaars van psychische klachten zoals burn-out neemt bijna dagelijks toe. Zie je door de bomen het bos niet meer? Ellen Botman, CEO van Happy Brain® Clinics en stress-expert, deelt zeven selectiecriteria bij de keuze voor een behandelaar.
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand.
Artikelen & Blogs

Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM

Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit speelt burn-out in de hand. Medewerkers krijgen energie van ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het meebeslissen in tijdsindeling en het organisatiebeleid. Kijk wat slimme software voor jullie instelling kan betekenen.
Artikelen & Blogs

Historisch onderwijsakkoord dicht loonkloof tussen po & vo

Onderwijsakkoord eindelijk een feit. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander personeel en daarmee in goed onderwijs. Er gaat ook structureel geld naar werkdrukverlaging in het vo. Een werkagenda behelst nog een aantal actielijnen, die de partijen de komende jaren gezamenlijk willen realiseren.
In deze blog reflecteert Ellen ver de vermoedelijke oorzaken van de grote uitval onder startende docenten.
Artikelen & Blogs

Waarom stopt 1/3e van de startende docenten binnen vijf jaar?

Is de werkdruk te hoog? Had men andere verwachtingen van het vak? Spreekt de doelgroep toch niet helemaal aan? In deze blog neem ik je mee in mijn zoektocht naar wat nou maakt dat startende docenten stoppen, want het lukt maar niet om de docenten binnenboord te houden.
Artikelen & Blogs

Werkdruk verlagen in het onderwijs op 15 punten

Hoe richten we het onderwijs nou anders in dat we de werkdruk omlaag krijgen? Wat kan er binnen de schoolcultuur bereikt worden? “We hebben een achterhaald en foutief systeem en dat willen we nu ‘passend’ maken, en dat wentelen we af op de leerkracht.”
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community