Tags: lerarenopleidingen, opleiden, schoolbesturen, sectorakkoord, VO-raad

Betere begeleiding startend docent cruciaal

Sektorakkoord VO stelt dat schoolbesturen zorg moeten dragen voor een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma van de beginnend docent om vroegtijdige uitval tegen te gaan.

Goede partnerschappen door samenwerking

De afgelopen tien jaar is de samenwerking tussen lerarenopleidingen en vo-besturen versterkt. Ook is de onderlinge samenwerkingsagenda verbreed. Er zijn betekenisvolle stappen gezet in de opzet van regionale en innovatieve partnerschappen. De zogenaamde partnerschappen voor Samen opleiden en professionaliseren, tussen lerarenopleidingen en vo-scholen. Zo kunnen aankomende leraren voor een groot deel in de praktijk worden opgeleid.

Gebrekkige aansluiting na opleiding

Op diverse andere terreinen valt er nog veel winst te behalen. Veelvuldig klinkt vanuit de politiek, de maatschappij en het onderwijsveld de roep dat het opleiden van leraren voor het voortgezet onderwijs beter kan en moet. Bijvoorbeeld rond het lerarentekort in het voortgezet onderwijs, de uitval onder startende leraren en de noodzaak tot meer maatwerk in de lerarenopleidingen en een betere afstemming tussen theorie en praktijk.

Doorleren voor de klas

De VO-raad pleit voor een grotere rol van schoolbesturen bij het opleiden van leraren. ‘We vinden het belangrijk dat schoolbesturen samen met lerarenopleidingen in de regio werken aan een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor leraren. Een doorlopende lijn omvat zowel de initiële opleiding en de inductiefase van de starter als de professionele ontwikkeling gedurende de verdere loopbaan van de leraar. Dit maakt het ontwikkelperspectief voor leraren interessanter en daarmee het beroep van leraren aantrekkelijker.’

Door een nauwe samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in opleidingsscholen worden leraren beter opgeleid en begeleid. Uit onderzoek (onder meer Van de Grift et al. 2016) blijkt bijvoorbeeld dat aankomende leraren hun pedagogisch-didactische vaardigheden sneller ontwikkelen binnen een opleidingsschool dan binnen een niet- opleidingsschool. Deze voordelen blijven bovendien behouden op het moment dat de startende leraar de eerste jaren van zijn/ haar loopbaan een begeleidingstraject volgt.

Samen opleiden: uitbreiding en verdieping

Om de ontwikkeling van Samen Opleiden en Professionaliseren te stimuleren, worden partnerschappen bekostigd vanuit de Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen. De regeling was in eerste instantie bedoeld om een beperkt aantal partnerschappen te financieren, maar de afgelopen jaren is de regeling regelmatig verruimd om nieuwe partnerschappen toe te laten. Dit is een stap in de goede richting om in de toekomst alle leraren te laten profiteren van Samen Opleiden en Professionaliseren.

Er is echter meer nodig

Op landelijk niveau worden daarom gesprekken gevoerd om een verdere uitbreiding van het concept Samen Opleiden en Professionaliseren te kunnen financieren. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader en een bijbehorende werkwijze van peer review om de kwaliteit van het opleiden te waarborgen en te verdiepen. Deze gesprekken worden gevoerd in een bestuurlijke werkgroep over de toekomst van samen opleiden en professionaliseren. Bestuurders van de sectorraden, de koepels van lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW hebben hierin zitting.

Betere begeleiding startende leraren

Specifieke aandacht is nodig voor het borgen en verder uitbreiden van een goede begeleiding voor startende leraren. Daarbij is een verbinding tussen het samen opleiden en de begeleiding van startende leraren essentieel. Daarnaast is ook de professionele ontwikkeling van leraren tijdens hun loopbaan van belang.

Een goede begeleidings- en professionaliseringstructuur is ook noodzakelijk om de overgang van opleiding naar beroep te vergemakkelijken. In het geactualiseerde Sectorakkoord VO is daarom afgesproken dat schoolbesturen zorgen dat startende leraren een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen. Hoewel er een positieve beweging merkbaar is, is op het vlak van begeleiding van startende leraren een extra inspanning nodig.


Lees meer:

artikel van VO raad

 

Tags: lerarenopleidingen, opleiden, schoolbesturen, sectorakkoord, VO-raad
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.