Kansenongelijkheid is een groot probleem. Steeds meer talent raakt in de verdrukking. JINC slaat een mooie brug tussen de kansarme wijken en het bedrijfsleven. Een negental projecten.

Kansenongelijkheid drijft steeds grotere wig

Aan het begin van deze eeuw was Amsterdam Nieuw-West een wijk met veel armoede en sociaaleconomische achterstand. Wie de pech had dat z’n wieg hier stond en niet aan de andere kant van ringweg A10, had simpelweg minder kansen in het leven. Kansenongelijkheid stond toen nog nauwelijks op de agenda.

‘Vergroot de kans dat jongeren uit zo’n wijk een goede baan vinden, en je slaat twee vliegen in één klap,’ dacht Daniël Roos. In de eerste plaats helpt het de jongeren zelf; werk zorgt voor financiële onafhankelijkheid, een gevoel van eigenwaarde en vaak ook voor plezier. De buurt als geheel knapt er echter ook van op. Er is immers geen beter wapen tegen achterstand dan een lage werkloosheid in de wijk.

Ontwrichtend voor hele maatschappij

In Nederland leeft 1 op de 8 kinderen in armoede. De gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen zijn schokkend. Armoede bij kinderen leidt tot lagere schoolprestaties, vooral als gevolg van het lagere opleidingsniveau van de ouders, en grotere kans op voortijdig schoolverlaten, zelfs wanneer de betreffende jongere goed mee kan komen op school. En de verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders nemen toe.

Daarnaast hebben kinderen in armoede een minder goede hersenontwikkeling, lagere (gezonde) levensverwachting en een groter risico op armoede op volwassen leeftijd. Ze krijgen lagere basisschooladviezen, belanden op een laag onderwijsniveau en slagen er nauwelijks in om op te klimmen. Zo blijft veel talent onbenut voor de maatschappij. En deze armoedeval werkt uiteindelijk ook ontwrichtend op het geheel.

Eigenlijk is er niet zo veel verschil tussen Younes en mijzelf, anders dan onze achtergrond en de mate waarin onze ouders zijn geslaagd ons binnen het systeem een betere toekomst te bieden.

Daniel Roos naar aanleiding van uitzending van ‘Klassen’

Kansarme omgeving, niks rolmodellen

Met die gedachte richtte Daniël in 2003 Campus Nieuw-West op. Het tij zat mee; de gemeente was juist begonnen aan een grote stedelijke vernieuwingsoperatie en steunde het initiatief. Het doel van de nieuwe vereniging: een proeftuin creëren voor leren en ondernemen, zodat jongeren spelenderwijs kennis kunnen maken maken met economie en werk.

Kansenongelijkheid ontgroeien door liefde en aandacht

Zeventien jaar en één naamswijziging later is JINC actief in vijftien regio’s en worden zij ondersteund door meer dan 500 zakelijke partners. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren

9 projecten praktische ondersteuning

JINC heeft negen verschillende projecten voor kinderen van acht tot zestien jaar, die samen een leerlijn vormen. In het ideale geval doorlopen leerlingen het hele traject, maar scholen maken uiteraard hun eigen selectie. Bedrijven en professionals kunnen die projecten kiezen waar ze de meeste affiniteit mee hebben. Onderstaand lichten wij er vier uit, via de link onderaan dit artikel kan je meer lezen en de andere vijf bekijken.

1. Baas van Morgen

proeven van beroepsmatig succes

Baas van Morgen wordt al jaren door heel Nederland georganiseerd. Zo ook in Breda, waar Bredase CEO’s en directeuren meedoen. ‘Onder andere de directeur of bestuurder van het Amphia, Dazure, NAC, Surplus en Scania doen mee’, vertelt Evelien van Hoeve van JINC Breda aan Breda Vandaag. ‘Zij hebben allemaal een heel programma opgesteld voor de jongeren. We laten honderden kinderen die opgroeien in gebieden met relatief veel armoede proeven van beroepsmatig succes. Dat geeft hen, zo weten we uit ervaring, een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon. En tevens een bijzonder inkijkje in hoe je een groot bedrijf bestuurt.’

Voor de volwassen deelnemers is meedoen aan JINC Baas van Morgen eveneens leerzaam, stelt Evelien. ‘Zo komen ze in contact met een wereld die hen meestal vreemd is, en kijken ze voor een dag met andere ogen naar hun bedrijf.’ Ook is het voor bedrijven interessant om jongeren al vroeg bij hun sector te betrekken. ‘Dat zie je bijvoorbeeld vooral in de techniek. Die bedrijven hebben veel personeel nodig, en betrekken jongeren graag.’

De leerlingen, die afkomstig zijn uit het basisonderwijs en van het vmbo, zullen zich dit jaar tijdens JINC Baas van Morgen allemaal wijden aan hetzelfde thema: gelijke kansen op de werkvloer. Doel is het gesprek (verder) te voeren binnen het bedrijfsleven over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt, of dat nu is voor vrouwen, mensen met een handicap, een migratie-achtergrond, de LBTQ-gemeenschap of nog iets anders.

LEEUWARDEN- Bliksemstage Arriva en Grand Café Z.

2. TaalTrip kweekt zelfvertrouwen

Woorden gaan leven als je ze ziet

Kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand lopen vaker achter met Nederlands, vooral als ze uit migrantengezinnen komen. jINC organiseert taaltrips om hun vocabulaire op speelse wijze een boost te geven. Kennis van de wereld staat bij begrijpend lezen voorop, stelt hoogleraar psychologie Daniel Willingham (Universiteit van Virginia). Een breed en rijk curriculum helpt leerlingen verder. Ja, je kan uit een boek leren dat de zee een grote plas water is. Maar toch: wéten wat de zee is, doe je pas als je met je voeten in de branding staat. Je zal de betekenis dan nooit meer vergeten. En het gevoel dat er bij hoort evenmin.

Hoe goed een leerling een tekst begrijpt, hangt vooral af van de voorkennis die hij over het onderwerp heeft, stelt Willingham. Bewijs hiervoor levert onder andere het onderzoek van Taft en Leslie (1985) die begrijpend leestesten afnamen onder twee groepen lezers van vergelijkbaar niveau in third grade (de Nederlandse groep 5). De leerlingen lazen een tekst over ‘de voedselketen’: een thema waar de eerste groep zojuist een project over had gevolgd. De tweede groep begon onvoorbereid aan de tekst. Je raadt het al: de groep met voorkennis maakte de leestoets vele malen beter.

Vanuit die gedachte organiseert JINC TaalTrips naar bijzondere plekken als de Rotterdamse binnenstad, de Waterleidingduinen in Kennemerland en Schiphol. Het doel is de woordenschat van kinderen te vergroten en hun blik op de wereld te verbreden; twee zaken die belangrijk zijn voor begrijpend lezen.

3. Digitale Vaardigheden

Leer kinderen om te denken als een computer

De wereld om ons heen is in snel tempo aan het digitaliseren en de IT sector biedt veel kansen op een baan. Maar hoe maken we leerlingen hier op tijd bewust van? Met Digitale Vaardigheden natuurlijk! Dit project laat kinderen op speelse wijze kennis maken met programmeren.

Robots, zo ontdekken kinderen die meedoen aan Digitale Vaardigheden, worden door mensen gemaakt en maken de wereld veel makkelijker. Door middel van een heel precies stappenplan worden ze geprogrammeerd; dat heet een algoritme. Om te begrijpen hoe dat werkt, gaan leerlingen aan de hand van oefeningen elkaar én hun trainer programmeren. Het belang van een goed stappenplan zullen ze daarna nooit meer vergeten!

4. Weten wat je wil; 4 jarige coach begeleiding

Bliksemstage & Carrière coach

Jongeren die opgroeien in een wijk met veel sociaaleconomische achterstand lopen vaak tegen allerlei beperkingen aan. Weinig rolmodellen, een beperkte kennis van de arbeidsmarkt en wat er nodig is voor een succesvolle loopbaan bijvoorbeeld. Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen, belanden op een laag onderwijsniveau en slagen er nauwelijks in om op te klimmen. Zo blijft veel talent onbenut.

Als sterkste wapen in de strijd tegen kansenongelijkheid, brengt JINC ‘Weten wat je wil’ in stelling. Dit programma loopt van de eerste tot de vierde klas van het vmbo en combineert twee projecten: de leerlingen gaan op een fors aantal Bliksemstages en hebben een Carrière Coach tot hun beschikking.

Eén plus één is in dit geval drie: door de gesprekken met de coach, die ze steeds specifiek ter sprake brengt, beklijven de Bliksemstages beter. En de stages zelf worden intensiever beleefd omdat de leerling weet dat het bezoek nog onderwerp van gesprek zal zijn. De eerste conclusies van het nieuwe JINC traject zijn positief: leerlingen geven aan dat ze veel aan het project hebben gehad.

JINC pakt kansenongelijkheid aan in de wijken; door training en samenwerking met het bedrijfsleven.
ZAANDAM. Sollicitatietraining scholengemeenschap VMBO Pascal Zuid.

Groei door samenwerking

JINC werkt samen met het onderwijs en partners uit het bedrijfsleven. Hun financiële steun en expertise zijn onmisbaar. JINC realiseert zo in totaal 9 projecten. Naast de 4 projecten die hierboven al aandacht kregen, zijn er ook:

  • de bliksemstages;
  • sollicitatie training,
  • plannen doe je zo,
  • werk wijs,
  • ondernemen doe je zo.

De partners krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen én de kans om te investeren in hun bedrijf. Ze versterken hun binding met de maatschappij en bieden werknemers een inspirerende ervaring. De verrijking met de kennis aan deze kinderen en het gegeven het verschil te kunnen maken. En potentieel talent te behouden voor de maatschappij.

JINC werkt samen met scholen waardoor alle leerlingen uit de klas bereikt worden. Ook jongeren die minder gemotiveerd en moeilijk bereikbaar zijn. Voor veel projecten zetten zij vrijwilligers in uit het bedrijfsleven en elders.


Bronnen & Lees meer:

Over JINC en hun projecten op hun website en de projectenpagina.

Didactief Online; Zet kennis voorop; Hoe kennis beter beklijft als de taal tot leven is gebracht.

Bredavandaag.nl: De baas van morgen; jongeren op pad met de directeur van NAC en het Amphia

Video; Iliass el Hadioui: Corona toont werkelijkheid over kansenongelijkheid

BBO Amsterdam; Rapport: De eerste staat van het Amsterdamse primair onderwijs

Tags: Gelijke kansen, kansenongelijkheid, voortijdig schoolverlaten
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Hoe blijven leerlingen geboeid en gebonden?

WRTS is een platform dat leren ondersteunt. Het blijft zich ontwikkelen. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren,…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.