kansenongelijkheid

Artikelen & Blogs

Arbeidsmarkttoelage: geen merkbare effecten in het eerste jaar

De arbeidsmarkttoelage, een initiatief van het Nationaal Programma Onderwijs om het werken op scholen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden te stimuleren, toonde in het eerste jaar geen significante effecten op lerarenmobiliteit en werklast. Een uitgebreide evaluatie is essentieel voor langetermijneffectiviteit.
financieringkansenongelijkheidNationaal Programma Onderwijsonderwijsachterstanden
Artikelen & Blogs

Hoge verwachtingen voor elke leerling: je sterkste wapen tegen ongelijkheid

Ons onderwijs slaagt er niet in om ongelijkheid uit te wissen. Sterker nog: school versterkt verschillen zelfs. Expert Lia Voerman. “Leraren tonen begrip voor de thuissituatie en eigenheid van hun leerlingen. Maar ondergraaf je mooie zorgreflex nooit met lage verwachtingen. Want wat je verwacht, heeft een grote impact op de…
biashoge verwachtingenkansenongelijkheidlesgeven
Artikelen & Blogs

Rijke Schooldag wil kansenongelijkheid verkleinen met talentontwikkeling

Dit schooljaar start het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) om de kansenongelijkheid in po en vo aan te pakken. Doel is een impuls te geven aan brede talentontwikkeling met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
CEScultuurkansenongelijkheidsamenwerkingtalentontwikkeling
Artikelen & Blogs

6 oplossingen voor duurzame onderwijsverbetering

De Nationale DenkTank maakte een analyse van de problemen in het onderwijs. Zij lichtte er 4 gebieden uit. Het lerarentekort, het gebrek aan kennisdeling tussen scholen, de kansenongelijkheid en te lage normen van de inspectie. Lees de 6 oplossingen met concrete plannen om een verschil te maken. Waar kan jouw…
examentrainersInspectie van het Onderwijskansenongelijkheidkennisdelinglerarentekort
Artikelen & Blogs

Kansenongelijkheid: systeemfouten van een veelkoppig monster

Kansenongelijkheid is en blijft een veelkoppig monster, maar er is van alles aan te doen. De Klassen Kennisbank maakt veel kennis overzichtelijk beschikbaar: wat kun jij als docent in je directe omgeving aan verschil maken. In dit stuk een analyse van de weeffouten van het systeem.
kansenongelijkheidlerarentekortlumpsumfinancieringsegregatievroegselectie
Artikelen & Blogs

Roep om langere looptijd NPO of structureel karakter

De helft van de ondervraagde scholen in het funderend onderwijs denkt in de knel te komen met het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ze hebben grote moeite om personeel te vinden en zien de tijdelijkheid van het programma als een obstakel.
kansenongelijkheidleerachterstandlerarentekortNationaal Programma OnderwijsNPO
Artikelen & Blogs

30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het onderwijs

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie vroeg het Verwey-Jonker Instituut om met een indeling en taxonomie van de bestaande kennis de verschillende factoren in kaart te brengen.
GKAkansenongelijkheidleerpotentievervolgonderzoekVerwey-Jonker Instituut
Filters
Herstel
Herstel
Herstel
Herstel

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community