Filters
Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek in opdracht van het GKA naar de factoren die een rol spelenm bij de kansenongelijkheid in het onderwijs.

30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het onderwijs

30 factoren in het web van kansenongelijkheid in het onderwijs

Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek in opdracht van het GKA naar de factoren die een rol spelenm bij de kansenongelijkheid in het onderwijs.
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie vroeg het…
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in de situatie van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Gelijke Kansen Alliantie vroeg het…
De Transformatieve School helpt scholen met een inclusieve schoolcultuur.

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

De Transformatieve School helpt scholen met een inclusieve schoolcultuur.
Kansenongelijkheid is geen statisch gegeven. Hoe komen wij af van lage verwachtingen van een kind? Help kinderen in zichzelf te geloven. De…
Kansenongelijkheid is geen statisch gegeven. Hoe komen wij af van lage verwachtingen van een kind? Help kinderen in zichzelf te geloven. De…
Kansenongelijkheid is te keren. Cultuuromslag is nodig; verwachtingen maken of breken.

Kansenongelijkheid in het onderwijs & de rol van verwachtingen

Kansenongelijkheid in het onderwijs & de rol van verwachtingen

Kansenongelijkheid is te keren. Cultuuromslag is nodig; verwachtingen maken of breken.
De verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind mede bepalen diens succeservaring. Vergroot het geloof in eigen kunnen van álle kinderen.…
De verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind mede bepalen diens succeservaring. Vergroot het geloof in eigen kunnen van álle kinderen.…
JINC pakt kansenongelijkheid aan in de wijken. 9 projecten met praktische training en interactie met bedrijfsleven.

JINC vat kansenongelijkheid bij de horens

JINC vat kansenongelijkheid bij de horens

JINC pakt kansenongelijkheid aan in de wijken. 9 projecten met praktische training en interactie met bedrijfsleven.
Kansenongelijkheid is een groot probleem. Steeds meer talent raakt in de verdrukking. JINC slaat een mooie brug tussen de kansarme wijken en…
Kansenongelijkheid is een groot probleem. Steeds meer talent raakt in de verdrukking. JINC slaat een mooie brug tussen de kansarme wijken en…
vroegtijdige en voorschoolse educatie als wapen tegen kansenongelijkheid, voor inclusiviteit.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en praktische uitvoering

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en praktische uitvoering

vroegtijdige en voorschoolse educatie als wapen tegen kansenongelijkheid, voor inclusiviteit.
VVE bevorderd vroegtijdige stimulatie van het lerend vermogen van kinderen die dat van huis uit ontberen. Een goede uitvoering blijkt in de…
VVE bevorderd vroegtijdige stimulatie van het lerend vermogen van kinderen die dat van huis uit ontberen. Een goede uitvoering blijkt in de…

5 punten van aandacht voor toekomstbestendige digitalisering

5 punten van aandacht voor toekomstbestendige digitalisering

Digitalisering in het onderwijs raakte in een stroomversnelling. Veel ethische en maatschappelijke vragen zijn vooralsnog onbeantwoord. Bart Karstens stipt enkele aandachtspunten aan.
Digitalisering in het onderwijs raakte in een stroomversnelling. Veel ethische en maatschappelijke vragen zijn vooralsnog onbeantwoord. Bart Karstens stipt enkele aandachtspunten aan.

Zomerscholen optuigen tegen taalachterstand

Zomerscholen optuigen tegen taalachterstand

Alom wordt gevreesd dat de kansenongelijkheid is toegenomen door de coronacrisis. Thuis zitten betekent voor sommigen verslechtering van de taalontwikkeling. Zou een…
Alom wordt gevreesd dat de kansenongelijkheid is toegenomen door de coronacrisis. Thuis zitten betekent voor sommigen verslechtering van de taalontwikkeling. Zou een…

Lerarentekort basisonderwijs neemt verder toe

Lerarentekort basisonderwijs neemt verder toe

Vooral scholen in de Randstad, met leerlingen van laagopgeleide ouders en in het voortgezet speciaal onderwijs, hebben het moeilijk. De onderwijsinspectie wijst…
Vooral scholen in de Randstad, met leerlingen van laagopgeleide ouders en in het voortgezet speciaal onderwijs, hebben het moeilijk. De onderwijsinspectie wijst…

VSO – schreeuwend lerarentekort

VSO – schreeuwend lerarentekort

PO-raad: Aantal scholen met lerarentekort neemt af. maar vacatures stijgt. Probleemscholen raken dus dieper in het slop. Hierdoor loopt de kansenongelijkheid in…
PO-raad: Aantal scholen met lerarentekort neemt af. maar vacatures stijgt. Probleemscholen raken dus dieper in het slop. Hierdoor loopt de kansenongelijkheid in…
Filters

Community leden

onderwijscommunity leden

Registreer je als lid

Word gratis lid

Actief in de community

Menu